federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

SPRAWOZDANIA 2005 r. 2006 r. 2007 r. STATUT

Rozdajemy pieniądze na ochronę środowiska! Wpisz w PIT 1% podatku dla: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku KRS 0000214421 i skontaktuj się z nami - 1% podatku dla Federacji Zielonych (lub dla Ciebie*) zamiast dla skorumpowanych nieefektywnych polityków

Jeśli składasz deklarację podatkową PIT za 2007 r. (termin upływa 30.04.2008 r.) wystarczy, że wpiszesz: Nazwę: STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU numer KRS 0000214421 jako organizację której Urząd Skarbowy podaruje 1% twojego podatku. Jeśli tego nie zrobisz ten 1% podatku zostanie bezpowrotnie zmarnowany przez skorumpowanych polityków ! To nic Cię nie kosztuje, a możesz na tym wiele zyskać - jeśli korzystałeś lub zamierzasz skorzystać z pomocy STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w sprawach związanych z np. ochroną środowiska, prawem, zdrowiem itp. (*) Jeśli masz np. ciekawy pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy, daj nam znać (telefonicznie, e-mailem, listem itp.) napisz jaką kwotę wpłaciłeś i na co proponujesz/chciałbyś ją wykorzystać - najciekawsze propozycje (związane z np. ochroną środowiska :) zostaną zrealizowane ! Niewykluczone że te pieniądze wrócą do Ciebie jeśli twoja propozycja nam się spodoba :) Otrzymasz też od nas dostęp do ulotek, plakatów, nalepek, edukacyjnych informacji internetowych itp.

Obecnie ułatwiono przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku: na podstawie: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=107503&typ=news to Urząd Skarbowy (w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania) przekaże twój 1% podatku do STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU nie musisz dokonywać samodzielnych wpłat itp. wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz: Nazwę: STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU numer KRS 0000214421 kwotę to jest 1% twojego podatku (w zaokrągleniu do dziesiątek groszy). Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. Ministerstwo Finansów podaje, że są to pozycje: 135 w PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w PIT-36L, 123 w PIT-37, 59 w PIT-38. Dziękujemy za wszelkie wpłaty !

Dla STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU nawet drobne kwoty są ważne, niezależne Stowarzyszenie nie ma szans na pieniądze, darmowe lokale itp. przywileje rozdawane przez urzędników czy polityków osobom czy organizacjom które sobie podporządkowali, i które im nie przeszkadzają. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w 100% utrzymuje się z wpłat od firm, osób prywatnych i składek członkowskich. Sprawozdania finansowe i merytoryczne z naszej działalności: http://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=A429E82239381C4D3AE536DC50126ABD?oppId=39957 i http://www.zieloni.osiedle.net.pl/1p-podatku.htm

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE, FINANSOWE, INFORMACJA DODATKOWA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU - organizacji pożytku publicznego (KRS 0000214421) ZA 2007 r: (01.01.2007 r.-31.01.2007 r.)

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.

Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.w.pl www.zieloni-bialystok.w.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e - mailem.

Prowadzi również "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (085) 66 11 434, tel.kom.IDEA: 507 31 999 2, SIMPLUS:781 341 009 który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.

Prowadzi działalność edukacyjno - informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.

www.zieloni.w.pl - strony internetowe na temat ekologii, społeczeństwa, cywilizacji Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.

www.abc-ekologii.w.pl - krótki i zwięzły przewodnik po ekologii, ochronie środowiska i przyrody Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.

www.natura-i-sztuka.w.pl - zdjęcia przyrody, regionu i kultury Podlasia z warsztatów, zajęć i plenerów artystycznych młodzieży.

www.slawni-wegetarianie.w.pl - wegetarianizm - wszystko o diecie bezmięsnej - zdrowszej i ekologicznej - sławni wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu.

www.referendum-bialystok.w.pl www.zasciankowosc.w.pl www.zascianek.w.pl - propozycja referendum w Białymstoku - mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać - ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI !

www.bialostocki-deptak.w.pl - o białostockim deptaku, historia, plany, koncepcje, projekty, wydarzenia, promocje.

www.natura-i-sztuka.w.pl - zdjęcia przyrody, regionu, kultury z warsztatów, plenerów artystycznych młodzieży.

www.kazimierz-jankowski.w.pl - galeria fotografii Kazimierza Jankowskiego - Podlasie, region Białegostoku, Suwalszczyzny, to jeden z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski i Europy.

www.ekoludki.w.pl - Koło Ekologiczne "Ekoludki" działające przy Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku.

www.antykoncepcja-zwierzat.w.pl - antykoncepcja zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności.

www.1109.w.pl - atak "terrorystyczny" na WTC był mistyfikacją i pretekstem do wojny o ropę.

www.wojna-o-rope.w.pl - wojna o drożejącą ropę, kryzys energetyczny, polityczny, zmiany klimatyczne.

www.latwiejszy-start.w.pl - zbiórka charytatywna Izabeli i Grzegorza Skieterskich na remont i wyposażenie "domu chronionego" dla wychowanków domów dziecka w Białymstoku, którzy ukończyli 18 lat i nie mają żadnego miejsca zamieszkania.

W 2006 roku powstały także nowe strony internetowe:

www.dzien-bez-samochodu.w.pl - proekologiczne rozwiązania w transporcie, kolej, tiry na tory, drogi rowerowe, komunikacja zbiorowa, uspokajanie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, paliwa alternatywne, odnawialna energia.

www.hipermarket.w.pl www.hipermarkety.w.pl - dlaczego Białystok (300 tys. mieszkańców) od 10 lat miał tylko 1 monopolistyczny hipermarket, a w ciągu 2 miesięcy przed wyborami władze wydały pozwolenia na budowę ... 4 innych, z rażącym naruszeniem prawa !?

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.

W 2007 r. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU otrzymało wpłaty w wysokości: 10864,40 - tzn. od: TK DEVELOPMENT ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa www.galeria-biala.pl: 10000 zł - dotacja na działalność statutową - doradztwo dotyczące budowy galerii handlowej Biała, ochrony doliny rzeki Białej, terenów zieleni, stawów, KAJA Alfred Olszewski Łyski 1B, Choroszcz: 500 zł - dotacja na działalność statutową - doradztwo dotyczące ochrony przed budową masztu telefonii komórkowej GSM ERA zagrażającego zdrowiu pracowników zakładu chronionego, oraz wpłaty od osób prywatnych – członków wspierających w wysokości: 40 zł i jako 1% dla organizacji Pożytku Publicznego od 6 osób: 324,40 zł.

Koszty działalności STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w 2007 r. wyniosły: 19957,16 zł, na co złożyły się koszty realizacji działań statutowych, np. koszty materiałów, zakup towarów (np. wydawnictw, prasy) i usług. W 2007 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób, nie ponosiło także kosztów administracyjnych. Wynik finansowy STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU za 2007 r. to strata w wysokości: 9092,76 zł, JEDNAK DOLICZAJĄC STRATĘ Z UBIEGŁYCH LAT: 1085,71 zł ŁĄCZNE KOSZTY WYNIOSŁY 21042,87 zł, a WYNIK FINANSOWY za 2007 r. TO STRATA w wysokości: 10178,47 zł.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że w przyszłych latach strata ta spowodowana wydatkami koniecznymi do prowadzenia działalności statutowej zostanie pokryta przez m.in. wpłaty ofiarodawców - firmy i osoby prywatne (obecnie jest pokryta z pożyczki oraz składają się na nią nieopłacone faktury). W 2007 r. kontynuowano także kampanię związaną z bezprawnym używaniem wizerunku przyrody do promocji towarów i usług przez największe firmy w Polsce, z żądaniem przeznaczenia tych środków finansowych na działalność proekologiczną, np. planowane projekty jak: “FESTIWAL ŻUBRA”, czy Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP w Białymstoku.

28.09.2005 r. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU uzyskało status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000214421), w 2007 r. otrzymało wpłaty od 6 osób prywatnych jako 1% dla organizacji Pożytku Publicznego w wysokości: 324,40 zł.

Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia, również z wpłat 1% wykorzystywane są do realizacji działalności statutowej.

W 2006 r. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU otrzymało wpłaty w wysokości: 57063,06 zł - tzn. od: TK DEVELOPMENT ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa www.galeria-biala.pl: 40000 zł - dotacja na działalność statutową - doradztwo dotyczące budowy galerii handlowej Biała, ochrony doliny rzeki Białej, terenów zieleni, stawów, Kompania Piwowarska ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań www.zyjepodlasiem.pl: 15000 zł - dotacja na działalność statutową - doradztwo dotyczące projektu rozbudowy Browaru w Białymstoku, CORTINA BIAŁYSTOK: 1500 zł - dotacja na działalność statutową - doradztwo dotyczące ochrony przed budową cementowni - betoniarni przy Narwiańskim Parku Narodowym, oraz wpłaty od osób prywatnych w wysokości: 120 zł i jako 1% dla organizacji Pożytku Publicznego: 293 zł.

Koszty działalności STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w 2006 r. wyniosły: 17696,19 zł, na co złożyły się koszty realizacji działań statutowych, np. koszty materiałów, zakup towarów (np. wydawnictw, prasy) i usług. W 2006 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób, nie ponosiło także kosztów administracyjnych. Wynik finansowy STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU za 2006 r. to zysk w wysokości: 39366,87 zł, JEDNAK DOLICZAJĄC STRATY Z UBIEGŁYCH LAT: 40452,58 zł ŁĄCZNY WYNIK FINANSOWY STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU za 2006 r. TO STRATA w wysokości: 1085,71 zł.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że w przyszłych latach strata ta spowodowana wydatkami koniecznymi do prowadzenia działalności statutowej zostanie pokryta przez m.in. wpłaty ofiarodawców - firmy i osoby prywatne (obecnie jest pokryta z prywatnych środków Prezesa Stowarzyszenia i nie zagraża stabilności finansowej Stowarzyszenia). W 2006 r. kontynuowano także kampanię związaną z bezprawnym używaniem wizerunku przyrody do promocji towarów i usług przez największe firmy w Polsce, z żądaniem przeznaczenia tych środków finansowych na działalność proekologiczną, np. planowane projekty jak: “FESTIWAL ŻUBRA”, Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP w Białymstoku.

28.09.2005 r. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU uzyskało status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000214421), w 2006 r. otrzymało wpłaty od osób prywatnych jako 1% dla organizacji Pożytku Publicznego w wysokości: 293 zł.

Wszystkie środki finansowe Stowarzyszenia, również z wpłat 1% wykorzystywane są do realizacji działalności statutowej.

W 2005 r. STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU otrzymało wpłaty w wysokości: 8260 zł - tzn. od: URZĄD MIASTA W BIAŁYMSTOKU - WYDZIAŁ KULTURY: 3000 zł i Stowarzyszenie Rynek Kościuszki: 500 zł - dotacja na organizację festynu "Dep-TAK!" promującego utworzenie deptaka w Białymstoku. JBM Toruń: 3000 zł za doradztwo dotyczące lokalizacji i oceny wpływu na środowisko i rozwój miasta projektowanego Centrum Handlowego Focus przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku. Kompania Piwowarska: 500 zł - za doradztwo dotyczące projektu rozbudowy Browaru w Białymstoku.

Wpłaty na prowadzenie kampanii www.latwiejszy-start.w.pl zbiórka charytatywna Izabeli i Grzegorza Skieterskich na remont i wyposażenie "domu chronionego" dla wychowanków domów dziecka w Białymstoku, którzy ukończyli 18 lat i nie mają żadnego miejsca zamieszkania od osób prywatnych: 2040 zł (na koszty organizacyjne, techniczne). Oraz wpłaty od osób prywatnych w wysokości: 220 zł.

Koszty działalności STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w 2005 r. wyniosły 15 494,96 zł, na co złożyły się koszty realizacji działań statutowych, np. koszty materiałów, zakup towarów (np. wydawnictw, prasy) i usług. W 2005 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób, nie ponosiło także kosztów administracyjnych.

Wynik finansowy STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU za 2005 r. to STRATA w wysokości: 7234,96 zł.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że w przyszłych latach strata ta spowodowana wydatkami koniecznymi do prowadzenia działalności statutowej zostanie pokryta przez m.in. wpłaty ofiarodawców - firmy i osoby prywatne (obecnie jest pokryta z prywatnych środków Prezesa Stowarzyszenia i nie zagraża stabilności finansowej Stowarzyszenia). W 2005 r. zapoczątkowano także kampanię związaną z bezprawnym używaniem wizerunku przyrody do promocji towarów i usług przez największe firmy w Polsce, z żądaniem przeznaczenia tych środków finansowych na działalność proekologiczną.

STATUT

STOWARZYSZENIA

FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU

 

ROZDZAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. STOWARZYSZENIE nosi nazwę:

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU

w dalszych postanowieniach STATUTU STOWARZYSZENIA zwane STOWARZYSZENIEM.

 

2. STOWARZYSZENIE zawiązane jest do REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, a także WSPIERANIA OSÓB I ORGANIZACJI PODEJMUJĄCYCH PODOBNE DZIAŁANIA.

 

3. SIEDZIBĄ STOWARZYSZENIA jest miasto BIAŁYSTOK, obszarem działania i zainteresowania jest obszar RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i ŚWIATA.

 

4. STOWARZYSZENIE jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego STATUTU STOWARZYSZENIA.

 

5. STOWARZYSZENIE ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. STOWARZYSZENIE może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

7. Działalność STOWARZYSZENIA oparta jest głównie na społecznej pracy członków. Do prowadzenia prac STOWARZYSZENIE może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

8. CELAMI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA są:

 1. PRACA NA RZECZ ochrony środowiska, zdrowia, społeczeństwa.
 2. PROPAGOWANIE zrównoważonego rozwoju.
 3. PROPAGOWANIE racjonalnego wykorzystania zasobów, świadomości konsumenta.
 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ, POSTAW ekologicznych, pacyfistycznych, ZROZUMIENIA, POZNANIA I ZDOBYCIA WIEDZY o otoczeniu i świecie.
 5. WPROWADZANIE szczerych i uczciwych postaw życia w zgodzie z głoszonymi przekonaniami.
 6. PROMOCJA zdrowego STYLU ŻYCIA, wegetarianizmu.
 7. PROPAGOWANIE praw człowieka, troski o zwierzęta, przeciwdziałanie cierpieniom, niewiedzy, ignorancji, ciemnocie i zabobonom, POZNAWANIE zasad i współzależności otaczającego świata.
 8. OCHRONA terenów przyrodniczych, ROZWÓJ I KSZTAŁTOWANIE środowiska, krajobrazu.
 9. OCHRONA przed hałasem, zanieczyszczeniami i innymi uciążliwościami, PROWADZENIE i WDRAŻANIE badań, innowacji, nowych metod, sposobów, środków organizacyjnych i technicznych.

 

9. STOWARZYSZENIE swoje CELE REALIZUJE POPRZEZ:

 1. ORGANIZOWANIE koncertów, imprez, m.in. "DNIA ZIEMI", "DNIA BEZ SAMOCHODU", wystaw, prelekcji, spotkań, pokazów, dyskusji, zajęć, szkoleń, doradztwa, prac studialnych, naukowych i badawczych itp.
 2. SPORZĄDZANIE audytów, opinii, opracowań, dokumentów, analiz, prac studialnych, projektów, raportów itp.
 3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, wydawniczej, kolportażowej, kursów, szkoleń.
 4. WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI, OPINIAMI do władz, urzędów, sądów, instytucji, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych w sprawach społecznych i dotyczących celów działalności statutowej STOWARZYSZENIA.
 5. POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI społeczeństwa, UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU OTOCZENIA (tzw. "otwarta demokracja"), prawa jednostki, poprawa funkcjonowania instytucji społecznych.
 6. OPINIOWANIE projektów, przepisów prawnych, ustaw, decyzji dotyczących rozwoju miasta regionu kraju, świata.
 7. PROMOCJĘ WIEDZY ekologicznej, społecznej jako sposób na kształtowanie i zrozumienie relacji ze światem i otoczeniem.
 8.  

 9. STWORZENIE OŚRODKA działalności ekologicznej, WIEDZY, INFORMACJI i kultury.
 10. AKCJE INFORMACYJNE poprawiające wiedzę i zrozumienie relacji środowiskowych i o otaczającym świecie i zależnościach pomiędzy jego elementami.
 11. KSZTAŁTOWANIE nowego wizerunku OTOCZENIA w oparciu o zasady rozwoju społecznego, gospodarczego, ekorozwoju, ekologii i ochrony środowiska, wzajemnych relacji.
 12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z przeznaczeniem zysków na działalność statutową Stowarzyszenia.
 13. WSPÓŁPRACĘ z osobami, Stowarzyszeniami, grupami i instytucjami o podobnych celach działania.
 14. NADZÓR nad przestrzeganiem przepisów, występowanie z odpowiednimi wnioskami na prawach strony, jako podmiot zainteresowany.
 15. INNE DZIAŁANIA w ramach przepisów obowiązującego prawa służące realizacji celów działalności statutowej STOWARZYSZENIA.

 

RODZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym STOWARZYSZENIA.

 

11. STOWARZYSZENIE Posiada członków

 1. ZWYCZAJNYCH.
 2. WSPIERAJĄCYCH.

 

12. CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełnię praw obywatelskich i pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu PISEMNEJ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PRZESTRZEGANIA CELÓW I ZASAD DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA, na podstawie decyzji ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

 

13. CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM zostaje się po złożeniu PISEMNEJ DEKLARACJI O POMOCY FINANSOWEJ, RZECZOWEJ LUB MERYTORYCZNJE w realizacji celów działalności STOWARZYSZENIA. CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna i prawna.

 

14. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI mają prawo:

 1. Biernego i Czynnego uczestnictwa w wyborach do WŁADZ STOWARZYSZENIA.
 2. Korzystania z DOROBKU, MAJĄTKU I WSZELKICH FORM DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.
 3. Udziału w ZEBRANIACH, WYKŁADACH, ORAZ IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE.
 4. Zgłaszania wniosków co do DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.

 

15. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ OBOWIĄZEK:

 1. Brania udziału W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA i REALIZACJI JEGO CELÓW.
 2. PRZESTRZEGANIA STATUTU STOWARZYSZENIA I UCHWAŁ WŁADZ STOWARZYSZENIA.

 

16. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY mają prawo: Udziału w ZEBRANIACH, WYKŁADACH, ORAZ IMPREZACH organizowanych przez STOWARZYSZENIE, posiadają GŁOS DORADCZY, nie posiadają PRAWA WYBORCZEGO CZYNNEGO I BIERNEGO oraz GŁOSU STANOWIĄCEGO.

 

17. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz STOWARZYSZENIA, przestrzegania STATUTU ORAZ UCHWAŁ WŁADZ STOWARZYSZENIA.

 

18. Utrata CZŁONKOWSTWA następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
 2. Wykluczenia przez ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
 3. b 1) Z powodu łamania STATUTU ORAZ NIEPRZESTRZEGANIA UCHWAŁ WŁADZ STOWARZYSZENIA.

  b 2) Z powodu notorycznego nieuczestniczenia w PRACACH STOWARZYSZENIA.

  b 3) Z w/w powodów na podstawie umotywowanego wniosku co najmniej 4 członków STOWARZYSZENIA.

  b 4) Nie opłacania składek przez okres jednego roku.

  b 5) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 4. Śmierci CZŁONKA STOWARZYSZENIA oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

19. Od uchwały ZARZĄDU STOWARZYSZENIA w sprawie pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. Uchwała WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA jest ostateczna.

 

 

RODZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

20. WŁADZAMI STOWARZYSZENIA są:

 1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
 2. ZARZĄD STOWARZYSZENIA.
 3. KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA.

 

21. Kadencja wszystkich wybieralnych WŁADZ STOWARZYSZENIA trwa 2 lata, ich wybór odbywa się BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.

 

22. 1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA. W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym: - CZŁONKOWE ZWYCZAJNI STOWARZYSZENIA.
 2. Z głosem doradczym: - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY STOWARZYSZENIA, oraz zaproszeni goście.

22. 2. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

23. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA JEST ZWOŁYWANE NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ W ROKU PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA. TERMIN I MIEJSCE OBRAD ZARZĄD STOWARZYSZENIA PODAJE DO WIADOMOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CO NAJMNIEJ NA 7 DNI PRZEZ TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

24. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA może odbyć się w każdym czasie. JEST ZWOŁYWANE PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA Z JEGO INICJATYWY, NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ lub PISEMNY WNIOSEK CO NAJMNIEJ 1/3 OGÓLNEJ LICZBY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

25. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA zapadają ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW Z WYJĄTKIEM UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH WYBORU WŁADZ, ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA PRZY OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA. GŁOSOWANIE JEST JAWNE. WYBÓR WŁADZ STOWARZYSZENIA ODBYWA SIĘ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.

 

26. Do kompetencji WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju STOWARZYSZENIA.
 2. Uchwalanie zmian STATUTU STOWARZYSZENIA.
 3. Wybór i odwoływanie WSZYSTKICH CZŁONKÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA - ZARZĄDU STOWARZYSZENIA i KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA.
 4. Udzielanie ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI STOWARZYSZENIA na wniosek KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA.
 5. Rozpatrywanie SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA i KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA.
 6. Rozpatrywanie odwołań od UCHW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
 7. Podejmowanie UCHWAŁ dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.
 8. Uchwalanie wysokości SKŁADEK.

 

27. ZARZĄD STOWARZYSZENIA składa się z PREZESA, SEKRETARZA i SKARBNIKA.

ZEBRANIA ZARZĄDU ODBYWAJĄ SIĘ W MIARĘ POTRZEB, JEDNAK NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ NA MIESIĄC. UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

 

28. ZARZĄD STOWARZYSZENIA jest powołany do kierowania całą DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA zgodnie z uchwałami WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. Do kompetencji ZARZĄDU STOWARZYSZENIA należy:

 1. REALIZACJA CELÓW DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA.
 2. WYKONYWANIE UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
 3. SPORZĄDZANIE OKRESOWYCH PLANÓW PRACY, DZIAŁALNOŚCI, WYDATKÓW I BUDŻETU.
 4. SPRAWOWANIE ZARZĄDU nad MAJĄTKIEM STOWARZYSZENIA.
 5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu MAJĄTKU STOWARZYSZENIA.
 6. REPREZENTOWANIU STOWARZYSZENIA na zewnątrz.
 7. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
 8. ORGANIZACJA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA.
 9. PRZYJMOWANIE I SKREŚLANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

29. KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA POWOŁANA JEST DO SPRAWOWANIA KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA. Składa się z PRZEWODNICZĄCEGO, ZASTĘPCY i SEKRETARZA. UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA.

 

30. Do kompetencji KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA należy:

 1. KONTROLOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU.
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW Z KONTROLI NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ.
 3. PRAWO ŻĄDANIA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA oraz ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.
 4. SKŁADANIE WNIOSKÓW O ABSOLUTORIUM dla WŁADZ STOWARZYSZENIA.
 5. SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI na WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

31. W RAZIE GDY SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA ULEGNIE ZMNIEJSZENIU W CZASIE TRWANIA KADENCJI UZUPEŁNIENIE ICH SKŁADU MOŻE NASTĄPIĆ W DRODZE KOOPTACJI, KTÓREJ DOKONUJĄ POZOSTALI CZŁONKOWIE ORGANU, KTÓREGO SKŁAD ULEGŁ ZMNIEJSZENIU. W TYM TRYBIE MOŻNA POWOŁAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ POŁOWĘ SKŁADU ORGANU.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

32. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA POWSTAJE z:

 1. SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.
 2. WPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.
 3. WPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, z NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LUB UŻYTKOWANIEM STOWARZYSZENIA.
 4. DOTACJI, SUBWENCJI, OFIARNOŚCI PUBLICZNEJ.
 5. DAROWIZN, SPADKÓW, ZAPISÓW.

 

33. ŚRODKI PIENIĘŻNE są przechowywane na KONCIE STOWARZYSZENIA.

 

34. STOWARZYSZENIE prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

35. Do zawierania UMÓW, udzielania PEŁNOMOCNICTWA i składania INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez ZARZĄD STOWARZYSZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA lub upoważnionego przez ZARZĄD STOWARZYSZENIA - PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

36. UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU STOWARZYSZENIA oraz UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU STOWARZYSZENIA podejmuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIĘKSZOŚCIĄ 3/4 GŁOSÓW przy obecności co najmniej POŁOWY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

37. Podejmując UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU STOWARZYSZENIA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA określa SPOSÓB JEGO LIKWIDACJI oraz przeznaczenie MAJĄTKU STOWARZYSZENIA.

 

38. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym STATUCIE STOWARZYSZENIA zastosowanie mają przepisy OGÓLNE, PRAWA O STOWARZYSZENIACH.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: () Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: () Temat:?

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.