federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

9 marca 1989 r. doszło w Białymstoku do wykolejenia się cystern kolejowych z ciekłym chlorem. Wbrew pozorom dzisiaj sytuacja pod względem bezpieczeństwa uległa niewielkiej poprawie...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Wbrew pozorom dzisiaj sytuacja pod względem bezpieczeństwa uległa niewielkiej poprawie.

Dzisiaj władze są podobnie nieodpowiedzialne, a instytucje nieprzygotowane.

w 2003 r wybudowano w Białymstoku stację paliw STATOIL przy skrzyżowaniu ul. Poleskiej i Jagienki (ok. 300 metrów od miejsca katastrofy) po długotrwałych (od 1997 r.) protestach mieszkańców i zastrzeżeniach Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku, po praktycznie wyczerpaniu dostępnej drogi administracyjnych odwołań (kompromitacji sądów, uwidocznieniu niekompetencji i przestępczych skłonności urzędów), na podstawie prawdopodobnie zafałszowanych "pseudoekspertyz", z przypuszczalnym wątkiem korupcyjnym (wymiana działek potrzebnych do budowy stacji pomiędzy Prezydentem Miasta a koncernem STATOIL).

ZOBACZ WIĘCEJ:

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-03-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Wszystkiemu towarzyszyła kampania dezinformacji społecznej w lokalnych mediach, gdzie obok reklam STATOIL ukazywały się m.in. nieprawdziwe artykuły na temat stacji (celował w tym tzw. "dziennik niezależny" "Kurier Poranny"), posuwając się nawet do organizacji imprezy "pseudoekologicznej" pt. "Dzień Ziemi" na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego (na terenie parku nie powinny odbywać się imprezy masowe z głośna muzyką, po których zostają sterty śmieci - plastikowych jednorazowych talerzyków i sztućców).\

ZOBACZ WIĘCEJ:

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-ekoszopka-statoil-i-media-21-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-21-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-dlaczego-poranny-nie-pisze-prawdy-03-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbsadyistatoil.htm

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-decyzje-wiedza-informacje-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Obecnie przez Białystok przejeżdżają transporty przeważnie gazu propan - butan, paliw, substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

Dzisiaj w Białymstoku w razie wykolejenia wagonów (z np. gazem propan - butan) mogą one spaść z wysokiego nasypu kolejowego wprost na zbiorniki paliw nowowybudowanej stacji paliw STATOIL przy skrzyżowaniu ul. Poleskiej i Jagienki...

Jestem przekonany, że osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy, narażające zdrowie i życie ludzi z powodu głupoty, niekompetencji i chciwości, chociaż dzisiaj pozornie pozostają bezkarni ze względu na system polityczny poniosą zasłużona karę, koncern STATOIL będzie zmuszony płacić wysokie odszkodowania, a przede wszystkim tego typu zagrożenia spowodowane brakiem wyobraźni nie będą miały miejsca, oczywiście pod warunkiem, że ludzie zrozumieją, że celem władzy jak pokazuje powyższa historia nie jest ich dobro i bezpieczeństwo, o to musimy się troszczyć nieustannie sami...

ZOBACZ WIĘCEJ:

www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-biurokracja-i-prokuratura-03-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

www.zieloni.osiedle.net.pl/infoprokuratura.htm

Jeszcze większym zagrożeniem od transportów kolejowych są transporty drogowe (w transporcie samochodowym jest znacznie większe ryzyko wypadków, samochody przejeżdżają przez tereny miejscowości bliżej zabudowań).

LINIA ŚMIERCI

W dniu 9 marca 1989 r. doszło w Białymstoku do wykolejenia się cystern kolejowych z ciekłym chlorem. Pomimo realnego zagrożenia z przyczyn politycznych (reżim polityczny obawiał się zamieszek i niepokojów społecznych) nie przeprowadzono ewakuacji ludności. Gdyby doszło do rozszczelnienia się cystern, ofiary liczone byłyby w tysiącach (chlor w tej postaci ścieliłby się do chmurą do wysokości 4 piętra powodując błyskawiczną śmierć poprzez paraliż dróg oddechowych w promieniu - zależnie od siły wiatru 5 - 10 km). Podczas akcji okazało się, że pomimo regularnych transportów o tym charakterze na tej trasie (z ówczesnego Związku Radzieckiego do Niemieckiej Republiki Demokratycznej) nie ma odpowiedniego sprzętu ratunkowego (strażacy posiadali bodajże 2 odpowiednie kombinezony, kilkadziesiąt pozostałych osób uczestniczących w podnoszeniu i zabezpieczaniu 2 wykolejonych wagonów - strażaków, zabezpieczających teren policjantów wyposażono w najlepszym wypadku w maski przeciwgazowe, zupełnie nieskuteczne przed duszącym działaniem tak agresywnego gazu jak chlor.

Po wypadku część transportów skierowano na trasę: Granica państwa - Siemianówka - Hajnówka -Siedlce - miejsce odbioru. Trasę tę pokonuje 90% wszystkich substancji chemicznych jakie wjeżdżają wschodnią granicą. Na skutek odcięcia wydatków na kolej, linie są nie zelektryzowane w złym stanie technicznym (drewniane podkłady gniją), na trasie jest dużo niestrzeżonych i nieoświetlonych przejazdów kolejowych. Tor prowadzi groblą długości 3 km przez Zalew Siemianówka, który jest ujęciem wody pitnej dla Białegostoku. Nad zalewem żyje 50 gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w skali globalnej (batalion, wodniczka, cietrzew, rybitwa białowąsa). Transporty przejeżdżają prawie przez Puszczę Białowieską – najstarszy las w Europie oraz przez rzekę Bug, która wpada wraz z Narwią do Zalewu Zegrzyńskiego, który jest ujęciem wody pitnej dla Warszawy.

Transporty odbywają się nocą. Cysterny są w złym stanie z chlorem, fenolem, acetenocyjanohydryną, cyklonem czerwonym, sodem, amoniakiem, fosforanem, benzolem.

Rozszczelnienie tylko jednej cysterny z chlorem powoduje zniszczenie życia biologicznego w promieniu 3 km, co oznacza śmierć wszystkich ludzi, zwierząt i roślin w tej strefie. Strefa zatruć sięga 11 km od miejsca katastrofy. Dotyczy to tylko JEDNEJ cysterny chloru, a trasę tę pokonuje w ciągu roku 3000 ton tej substancji.

OTO lista niektórych zdarzeń:

15 V1 93 r. - z cysterny odstawionej jako pusta wycieka kwas solny (stacja PKP Siedlce)

23 III 1993 r - z cysterny o niesprawnym zaworze wydostaje się benzonosulfochlor;

3 XI 1995 r. – na stacji PKP Siemianówka wskutek załamania się podkładów wykoleja się cysterna z metanolem (bardzo silna trucizna) w sumie 65 000 litrów. Całość przepompowywano na odległość 80m, czas akcji 24 godz.

Cysterny używane na tej trasie ze względu na stan techniczny nie nadają się do przewozu chemikalii, a w szczególności substancji trujących i gazów wybuchowych. Tylko w okresie trzech miesięcy nie zezwolono na wjazd z Białorusi do Polski 220 wagonów z ulatniającym się gazem, 140 źle zamkniętych cystern, 127 cystern z zardzewiałymi zaworami Na wszystkich wagonach z materiałami niebezpiecznymi nalepki ostrzegawcze oraz oznaczenia ładunków nie odpowiadały przewoźnym materiałom. (Jak zwalczać, jeśli się nie wie co to jest!), a system oznaczania ładunków niebezpiecznych jest sprzeczny z polskim prawem.

Likwidacji uległa Straż Pożarna w Czeremsze (skraj Puszczy Białowieskiej i Siedlcach). Ministerstwo Transportu i dyrekcja Krajowa PKP mówią, że zdają sobie sprawę z problemu, ale dalej są obcinane wydatki na kolej.

Dodać należy, iż kolejarze twierdzą, że cysterny nadal czasem nocą przejeżdżają przez Białystok. (tekst z 1997 r. - www.zieloni.w.pl )

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: Temat:

Nie ma jeszcze żadnej opinii na ten temat.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.