federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Co oferujemy biednym i głodnym? Coca colę, hamburgery z mięsa afrykańskiego bydła (podczas gdy afrykańczycy umierają z głodu), kurz i spaliny z Rajdu Paryż - Dakar, broń dla reżimów, zniszczone środowisko po eksploatacji surowców, zniszczone lasy tropikalne... Dlaczego bogaci stają się coraz bogatsi a biedni coraz biedniejsi? - Mity rynkowe: pomoc krajom biednym, oszczędność i wzrost bezpieczeństwa produktów, podbój kosmosu, zbrojenia, żywność modyfikowana genetycznie, neokolonializm, co zrobić - jako człowiek, obywatel, konsument (propozycje rozwiązań)...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Mity rynkowe

POMOC KRAJOM BIEDNYM - faktycznie większość funduszy wraca z powrotem do "darczyńców" i marnotrawiona jest na nietrafione usługi doradcze, przestarzałe technologie, narzucanie modeli organizacyjnych, które nie sprawdziły się w krajach bogatych (np. próby "reform" polskiego rolnictwa na wzór Unii Europejskiej - dotowanego, produkującego niskiej jakości, niezdrową żywność, do którego dopłaty pochłaniają ok. 50% budżetu Unii Europejskiej). Tzw. "zielona rewolucja" mająca zlikwidować głód w Indiach (poprzez stosowanie maszyn i nawozów sztucznych, przemysłowych metod hodowli i odmian roślin) doprowadziła do erozji gleb, suszy, zniszczenia drobnego rolnictwa, bankructwa dużych przedsiębiorców nie mogących spłacić kredytów za maszyny i nawozy, oraz wzrostu cen.

OSZCZĘDNOŚĆ, WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW - najlepiej widać to na przykładzie samochodów - mimo zapewnień producentów samochody wcale nie stają się trwalsze i bardziej oszczędne (zużycie paliwa w ciągu ostatnich 15 lat prawie nie uległo zmianie). Producenci wręcz unikają stosowania rewolucyjnych rozwiązań (jak. np. biopaliwa, "zderzak Łagiewki" (gwarantujący brak uszkodzeń samochodu i pasażerów przy zderzeniu z prędkością ok. 60 km/h). Poduszki, elektronika to jedynie "gadżety" których faktyczną rolą jest utrzymanie wysokich cen oraz namówienie klientów na zakup "nowości".

PALIWA WODOROWE - naprawdę nie jest "paliwem przyszłości", a jedynie "nośnikiem" - więcej energii potrzeba do produkcji niż udaje się uzyskać w "ogniwach wodorowych", energia ta ma być produkowana w elektrowniach jądrowych, które ostatnio znajdują się w coraz gorszej sytuacji (gdyby nie dotacje państwowe elektrownie te będące pozostałością kompleksu militarno - zbrojeniowego "zimnej wojny" i już dawno by zbankrutowały, nawet dzisiaj są niekonkurencyjne ekonomicznie w stosunku do np. elektrowni wiatrowych. "NIE MA DARMOWEJ ENERGII (w przyrodzie nic nie ginie)" - nawet gdyby samochody używały jako paliwa wody lub powietrza (tlenu, azotu, wodoru atmosferycznego itp.) zasoby trzeba uzupełniać (tlen np. produkować musiałyby lasy itp.).

PODBÓJ KOSMOSU, ZBROJENIA SA MOTOREM POSTĘPU TECHNICZNEGO, ODKRYWAJĄ NOWE MATERIAŁY, KTÓRE POMAGAJĄ ŻYĆ I ROZWIĄŻĄ PROBLEMY CYWILIZACYJNE - środki finansowe, których niewielka część rozwiązałaby podstawowe problemy krajów rozwijających się, III i IV świata (np. dostęp do czystej wody pitnej) są marnotrawione na programy przynoszące mierne efekty odkrywcze, za to ogromne zyski korporacjom do których przepływają środki publiczne. Nie można osiągnąć celu zmierzając w przeciwnym kierunku (np. rozwój komputerów jest związany z ich cywilnym zastosowaniem, chociaż na długo wcześniej były wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym, jednak do zupełnie innych celów. "Podbój kosmosu" to kontynuacja polityki neokolonialnej - wyścigu po mityczne "surowce" i "skarby" (i środki publiczne wydawane do tej pory na wyścig zbrojeń), w którym wielu zginie a wynik (np. historia podboju Ameryk itp.) rozczaruje... Ucieczka od nierozwiązanych problemów nie rozwiąże ich - tak jak odkrycie Ameryki w żaden sposób nie rozwiązało problemów społecznych ówczesnej Europy (a wręcz utrudniło zmiany, umacniając reżimy, dyktatury i utrzymanie np. szkodliwych technologii). Rozwiązanie najistotniejszych problemów naszej cywilizacji leży na ziemi, i związane jest z zaprzestaniem działań grup polityczno - biznesowych utrzymujących np. monopol energetyczny, niszczących środowisko, wykorzystujących szkodliwy system gospodarczy, eksploatujących kosztem ludzi i środowiska szkodliwe technologie...

Dlaczego bogaci stają się coraz bogatsi a biedni coraz biedniejsi?

ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE - nie rozwiązuje problemu głodu, gdyż jako tzw. nowa technologia jest zbyt droga i niedostępna dla biednych społeczeństw Afryki. Zresztą modyfikacje genetycznie nie służą temu - przedłużenie terminu trwałości pomidorów (nie gniją mimo że nie nadają się do spożycia), rośliny z genem wytwarzającym odstraszające i trujące dla owadów związki, ryby z ludzkim genem itp. pseudonaukowe sztuczki - ich ewentualna szkodliwość i wpływ na środowisko pomimo zapewnień producentów dopiero może się ujawnić, tak jak w przypadku osławionego DDT, które także miało być jakoby "nieszkodliwe", a którego zakaz stosowania wprowadzono po długiej kampanii społecznego protestu, kiedy okazało się że producenci ukrywali prawdziwe dane o szkodliwości DDT.

NEOKOLONIALIZM - niektóre kraje celowo są wpędzane w pułapkę zadłużenia, stają się śmietnikami starych i niebezpiecznych technologii, traktowane są jako baza surowcowa...IRAK czy CZECZENIA (ROPA), lub RPA (diamenty) to przykłady krajów, których zasoby lub położenie geograficzne staje się przekleństwem poprzez bezwzględną eksploatację - nie mogą być pozostawione "same sobie", a kraje bogate zamiast "demokracji" popierają dyktatury, reżimy wojskowe, wojny domowe, marionetkowe rządy itp.

Co zrobić? (Propozycje rozwiązań)

WEGETARIANIZM - wiele głodujących krajów afrykańskich eksportuje żywność na pasze dla zwierząt w Europie i USA, w zamian otrzymując np. broń dla reżimów wojskowych. Taka sama ilość ziemi może wyżywić jedna osobę jedzącą mięso, i 10 na (zdrowszej) diecie wegetariańskiej.

JAKO CZŁOWIEK - wspieraj akcje humanitarnej pomocy, lub sam taka zorganizuj i przeprowadź - ludzie w Afryce niekoniecznie potrzebują nowoczesnych (i drogich urządzeń), podstawowymi potrzebami jest np. dostęp do wody pitnej (a więc np. studnie głębinowe). Nie wyrzucaj starych rzeczy - ubrań itp. - przekaż je przy okazji zbiórek darów itp. komuś mogą sie przydać...

JAKO OBYWATEL - wpływaj na swoje władze lokalne i centralne

JAKO KONSUMENT - SPRÓBUJ WPŁYWAĆ NA KORPORACJE - szereg firm wykorzystuje pozostałości neokolonializmu prowadząc nieuczciwe interesy, niszcząc środowisko krajów biednych, wspierając reżimy polityczne. Amerykański model konsumpcji oznaczający gromadzenie tandetnych i nietrwałych dóbr odbywa się kosztem m.in. tanich surowców - NIE ZAWŁASZCZAJ ŚWIATA - PODZIEL SIĘ TYM CZYM MOŻESZ Z INNYMI

ZREZYGNUJ Z UŻYWEK - herbata, kawa, tytoń, narkotyki (marihuana - haszysz, konopie, kokaina itp.) - ich uprawy to monokultury zajmują ziemie zamiast produkcji żywności, a zyski z ich sprzedaży trafiają do grup terrorystycznych, zbrojnych ugrupowań politycznych bądź reżimów, umożliwiając im zakup np. broni...

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.