federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

EKOLOGICZNY DOM - 'NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA - TRADYCYJNE WARTOŚCI"

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

 

Domy przyszłości - zharmonizowane z otoczeniem, energooszczędne, inteligentnie wykorzystujące światło i temperaturę (poprzez np. tworzywa o zmiennej współczynniku izolacji stosownie do potrzeb-mrozów lub upałów) zapewniające optymalne warunki mieszkańcom....

Już dzisiaj jest możliwa budowa domu w alternatywnych technologiach do tradycyjnych "betonowych jaskiń - skorup" lub nietrwałych budowli w szkielecie drewnianym. Dom nawet poniżej 10 tysięcy złotych - do tego o lepszych właściwościach klimatycznych, z użyciem tradycyjnych materiałów (glina), i zapomnianej techniki, nieco unowocześnionej - zobacz:

www.polityka.onet.pl/162,1119238,1,0,artykul.html

http://www.bn.most.org.pl/chata.htm

www.strohhaus.com

www.swr.de/thema/archiw/021023_strohballenhaus

Indywidualne czy zbiorowe (jak np. użyteczności publicznej?) Wiele zależy tu od kierunku rozwoju cywilizacji, struktury społecznej, likwidacji przeludnienia, zmiany sposobu pracy, spędzania czasu wolnego, możliwości poświecenia większej ilości czasu dla rodziny, zaspokojenia własnych indywidualnych potrzeb, rozwoju zainteresowań...

Wygląd i wizja miasta przyszłości zależeć będzie najbardziej od postępu, który dokona się w dziedzinie technologii, techniki i stosowanych materiałów.

Decydującą rolę odegra tu ewolucja systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Kluczowe znaczenie będzie miał wzrost zastosowania energii odnawialnej (w postaci wykorzystania siły wiatru, odzysku ciepła czy energetyki słonecznej).

Łączyć się to będzie także z rozwiązaniem systemów zaopatrzenia w wodę (uzdatniania), usuwania zanieczyszczeń, oraz systemy łączności i komunikacji, zaopatrzenia w żywność i produkcji.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów (plastik, polimery, szkło węglowe) umożliwia tworzenie budynków wykorzystujących pasywne ciepło oraz światło.

Wszystko to ze względu na bliskości i dostępność niezbędnej infrastruktury decydującą o kosztach i cenach terenów zdatnych do zabudowy, ukształtuje przestrzenne rozmieszczenie i strukturę zabudowy miasta, i stworzy możliwości zabudowy rozproszonej (na wzór parterowej willowej luksusowej zabudowy amerykańskich przedmieść - "suburbs").

Pojedyncze działki z domami w otoczeniu ogrodów zróżnicują także przestrzeń - zacieraniu ulegać będzie podział na tereny zielone, rolnicze i mieszkalne, które będą ulegać coraz większemu rozdrobnieniu i przemieszaniu, korzystnemu z punktu widzenia krajobrazu (koncepcja miasta - ogrodu).

Jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej - lokalne centra handlu przeobrażone zostaną w centra zaopatrzenia i produkcji najbardziej potrzebnych artykułów (coś co dostrzega się we współczesnych supermarketach, produkujących i przetwarzających na miejscu np. artykuły żywnościowe), co w przyszłości rozszerzone zostanie także na np. odzież produkowaną z polimerów, meble. Centra także będą stanowić punkty usług, rozrywki.

Systemy transportu przejmą najlepsze cechy obecnie istniejących systemów i wyeliminują ich braki i niedoskonałości czy też szkodliwe oddziaływanie na otoczenie - droga (tor magnetyczny), która kieruje pojazdem i zaopatruje go w energię, to bezpieczeństwo i oszczędność energii, brak zanieczyszczeń. Jednocześnie indywidualność modułów (kabin) pojazdów to elastyczność i dyspozycyjność dostępu (pory, trasy, prędkości, miejsca zatrzymań, wygoda podróżowania).

Systemy łączności internet, media - interaktywna telewizja - globalna sieć informatyczna umożliwi przesyłanie informacji, obrazów i efektów pracy; rozrywkę, sprawy, bankowe, naukę, pracę, sprawy urzędowe, informacje, głosowanie, zaś systemy logistyczne i transportowe oraz poziom robotyki i automatyki - produkcję na zamówienie indywidualne klienta i dostarczanie towarów wprost na miejsce przeznaczenia. Systemy pracy w domu (tele - pracy) i brak konieczności codziennych dojazdów - spowodują wzrost wykorzystania efektywności czasu (brak konieczności marnowania czasu na dojazd - przykładowo ok. 2 godz. dzienne tj. 30 % obecnego czasu pracy, w miastach amerykańskich ze względu na korki 4 godz. - to jest do 50 % czasu pracy). Wraz ze wzrostem ilości czasu wolnego wzorem zachodnich cywilizacji dobrobytu po zaspokojeniu elementarnych potrzeb i wzrostem poziomu i zapewnieniu do nich dostępności większego znaczenia nabiorą takie wartości jak rodzina, wypoczynek, doskonalenie swoich umiejętności, rozwoju swoich zainteresowań, samorealizacji.

W ten sposób nastąpi przemieszanie funkcji mieszkalnej, wypoczynkowej, pracy i podniesienie standardu codziennego życia.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.