federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

"Kurier Poranny" współorganizatorem, "Statoil" sponsorem - tzw. "Dzień Ziemi" na terenie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie 29 kwietnia 2003 r

prawdziwym celem nie była niestety edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska -

lecz stworzenie fałszywego wizerunku reklamowego firmy "Statoil" jako "przyjaznej dla środowiska"

"Kurier Poranny" unika prezentacji niekorzystnych opinii i faktów na temat naruszenia przepisów i zagrożeń życia i zdrowia ludzi

firma "Statoil" uzyskuje korzyści finansowe unikając spełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska.

"Kurier Poranny" był współorganizatorem tzw. "Dnia Ziemi" na terenie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie 29 kwietnia 2003 r. Impreza ta stanowiła rażące nadużycie zaufania zainteresowanych osób, młodzieży, nauczycieli. Ponieważ największe reklamy podczas imprezy należały do "Statoil", prawdziwym celem nie była niestety edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska (gdyby tak było, imprezą miała by miejsce w np. Amfiteatrze w Białymstoku, byłaby dostępną dla wszystkich szkół, i mieszkańców miasta, nie stałaby w sprzeczności z zasadami edukacji przyrodniczej Parku Narodowego - turystyki kwalfikowanej zamiast imprezy masowej pełnej śmieci, hałasu, plastikowych naczyń jednorazowych...) lecz stworzenie fałszywego wizerunku reklamowego firmy "Statoil" jako "przyjaznej dla środowiska" co jest zresztą sprzeczne z przepisami Ustawy "Prawo Ochrony Środowiska - Art. 80: "Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi NIE powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze."

Stanowi to także jaskrawe naruszenie zasad obiektywności, niezależności, dziennikarskiej rzetelności - oczywistym jest, że gazeta zamieszczająca reklamy firmy "Statoil" nie może być obiektywna w stosunku do tej firmy, ponieważ uzyskuje korzyści finansowe ze strony firmy "Statoil". Dlatego "Kurier Poranny" unika prezentacji niekorzystnych opinii i faktów na temat naruszenia przepisów i zagrożeń życia i zdrowia ludzi poprzez budowę stacji paliw "Statoil" przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku w sąsiedztwie miejsca wykolejenia się kolejowych cystern z chlorem 9 marca 1989 r., a firma "Statoil" uzyskuje korzyści finansowe unikając spełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.