federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

RENATURALIZACJA I ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENACH ZIELONYCH W MIASTACH

ZIELEŃ MIEJSKA dostarcza tlen, wyłapuje zanieczyszczenia, tłumi hałas, poprawia warunki mikroklimatyczne zwiększają lub pochłania wilgoć, obniża temperaturę podczas upałów i łagodzi spadki temperatur przy ochłodzeniach...tymczasem często zapominamy o należnym miejscu dla zieleni, w skrajnych przypadkach oskarżając ją nawet o ...ataki alergii (badania w miastach angielskich wykazują zwiększona zachorowalność na choroby i nieżyty układu oddechowego np. astmę LECZ ZE WZGLĘDU NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA POWODOWANE M.IN. POPRZEZ SPALINY SAMOCHODOWE, EMISJE PRZEMYSŁOWE). SZACUJE SIĘ ŻE TERENY ZIELONE W MIASTACH POWINNY ZAJMOWAĆ POWIERZCHNIĘ OD 5 DO NAWET 30 % (czyli mniej więcej porównywalną do powierzchni terenów komunikacyjnych dróg i parkingów). Może to być zieleń:

ZAGOSPODAROWANA (np. drzewa w miastach wymaga przeważnie podlewania ze względy na utrudnienia w dostępie do wody i odpowiedniej pielęgnacji polegającej na m.in. doborze gatunków i odpowiednim formowaniu poprzez m.in. przycinanie - zbyt wysokie drzewa nie powinny powodować zagrożeń dla np. ludzi, budynków, samochodów, tzw. infrastruktury technicznej w razie połamania w wyniku np. burzy, wiatru)

NATURALNA - coraz bardziej powszechna praktyką jest nie wykaszanie np. roślin na trawnikach, przy drogach (o ile oczywiście nie stwarzają one zagrożenia widoczności, pożarowego itp.) ZE WZGLĘDU NA M.IN. OSZCZĘDNOŚCI, POPRAWĘ WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH, ZWIĘKSZENIE ROLI OCZYSZCZANIA POWIETRZA, TŁUMIENIA HAŁASU itp. Szczególnie na terenach miejskich parków "koszenie trawy" zdaje się pozbawione sensu - zamiast "trawy" istnieje przecież wiele innych roślin, w tym wiele posiadających walory ozdobne, i poprawiających możliwości magazynowania wody istotna w przesuszonym środowisku współczesnych miast. Tradycyjne pojęcie "walki z rozprzestrzenianiem sie chwastów" istotne być może ew. rolnictwie (monokulturowym) nie znajduje tutaj swojej racji bytu i uzasadnienia.

ZATEM URZĘDNICY DOŚĆ MARNOWANIA PIENIĘDZY (W TYM NP. Z MIEJSKICH FUNDUSZY tzw. "OCHRONY ŚRODOWISKA" NA NISZCZENIE ZIELENI, WASZA PRACA NIE TWORZY LECZ NISZCZY - PROSZĘ ODSTAWIĆ HAŁASUJĄCE I ŚMIERDZĄCE KOSIARKI I PODZIWIAĆ NATURALNE PIĘKNO TERENÓW ZIELONYCH !!!

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Szanowni Państwo!

Od pewnego czasu propaguję zamianę tradycyjnych i kosztownych w prowadzeniu trawników na łączki naturalne, samoistne, ukwiecone, rosnące najlepiej na gorszej glebie ( np. piaszczysto-gliniastej) i prawie nie wymagające nakładów finansowych. W tym zbliżaniu się do natury nie jestem osamotniony, ponieważ to robią od pewnego czasu np. w Londynie i w Nowym Jorku, a od niedawna to zaczyna dziać się i w Polsce. Zastanawiam się dlaczego później niż na Zachodzie, kiedy jesteśmy narodem biedniejszym.

W Białymstoku, dzięki "zaniedbaniom" służb drogowych lub też braku pieniędzy, możemy przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki podziwiać ukwieconą łąkę, na której naliczyłem kilkadziesiąt gatunków ładnie kwitnących roślin z dominacją należących do rodziny motylkowatych (bobowatych). Gleba na której rosną jest licha, bo lekka z niewielka domieszką gliny i próchnicy, czyli taka jakiej mamy u nas najwięcej. Ważne jest to, że lepsza gleba do tego nie nadaje się, ponieważ na niej będą dominował trawy, łopiany i pokrzywy, choć te ostatnie zwabiają do siebie większość żyjących w Polsce rusałek, bo na nich składają jaja.

Wiedzmy też, że większej bioróżnorodności roślin zawdzięczamy istnienie większej różnorodności gatunków zwierząt z motylami i ptakami łącznie.

Innym dowodem na to, że bez ingerencji człowieka i na gorszej glebie może powstać ukwiecona łąka, jest łąka na najwyższym wzniesieniu osiedla "Zielone Wzgórza", koło kościoła Św. Jadwigi Królowej w Białymstoku.

Tam wcześniej, bo kilkanaście lat temu uprawiano żyto i łubin; teraz rośnie ogromne bogactwo roślin pięknie kwitnących. Łące tej "zagrażają" pojawiające się drzewa i krzewy. Ale ten proces sukcesji można hamować w fazie siewek poprzez wycinanie ich części tak, by zachować jak największą różnorodność gatunków roślin. Niestety, ta oaza natury w mieście ma być zabudowana i osiedle "Zielone Wzgórza" będzie bez zielonego i to najwyższego wzgórza. A przecież mogła by ona pozostać dla mieszkańców okolicznych osiedli jako miejsce odpoczynku na łonie natury i "pochłaniacz" dwutlenku węgla pochodzącego ze spalin samochodowych, a dla szkół jako baza edukacyjna.

Wobec powyższego proszę o opinię na ten temat i zamieszczenie na swoich stronach WWW. Zachęcam również do rozpowszechniania i wprowadzania na swoim terenie takiego sposobu prowadzenia terenów "zielonych", czyli zamiany ich na oazy natury.

Polecam również i poniższe strony WWW:

http://www.ogrodnik.pl/ogrody/ogrody_08_25.asp

http://www.stud.biol.uni.lodz.pl/sknop/index.html

http://www.przyrodapolska.pl/pazdziernik/zielen.html

Z poważaniem Krzysztof Pawłowski z Białostockiego Klubu Ekologicznego e-mail: krispa@go2.pl

Przykład zdewastowanej, usychającej zieleni przydrożnej w mieście - politycy, urzędnicy tak zajęci są nadużyciami, że na dbałość o jakość życia ludzi i stan środowiska nigdy nie starcza im czasu, poza tym - przeważnie nie jest to dobry pretekst do podwyższenia podatków, ogłaszania przetargów, rozdziału koncesji, pozwoleń i decyzji (z czego bierze się przewaga "rządzących" nad (u)"rządzonymi", i powoduje, że wbrew obietnicom wyborczym "biurokracja" zamiast pracować na rzecz dobra społecznego zaczyna utrudniać życie ludzi, głównym motywem przyciągającym ludzi do sprawowania funkcji społecznych jest nie chęć niesienia pomocy innym i pracy na rzecz otoczenia, lecz narzucenie innym swoich pomysłów, rozwiązań, programów w swoim interesie. W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM rozwiązania dotyczące społeczności wypracowywane są w poszanowaniu prawa do wolności każdego, ograniczonej prawem wolności innych - pozostałych. W Holandii, Szwajcarii o wycięciu drzewa może decydować np. lokalne referendum lub zebranie mieszkańców, w POLSCE wciąż jeszcze zgodnie z totalitarnymi pozostałościami "widzimisię" i "uznaniowość" urzędnika, który w większym stopniu reprezentuje interes PAŃSTWA, RZĄDU, SAMORZĄDU, PARTII, W PRZYPADKU SKORUMPOWANIA PRZEDSIĘBIORCY, GRUPY INTERESU często wbrew dobru społecznemu, konkretnego człowieka lub grupy ludzi. DEMOKRACJA NIE OZNACZA OSIĄGANIA KORZYŚCI JEDNYCH GRUP SPOŁECZNYCH KOSZTEM INNYCH (TO RACZEJ USTRÓJ TOTALITARNY LUB ... PARTYJNO-MAFIJNY). PRZEDE WSZYSTKIM - LEKCEWAŻY SIĘ PRAWA CZŁOWIEKA JAKO JEDNOSTKI, PAMIĘTAJĄC ŻE KAŻDY CZŁOWIEK MA TAKIE PRAWA, I NIE POWINNY ONE NARUSZAĆ PRAW (DO NP. JAKOŚCI ŻYCIA) INNYCH LUDZI.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.