federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ SAMOCHODÓW ZASILANYCH BENZYNA I GAZEM WSKAZUJĄ, ŻE DĄŻENIE KIEROWCÓW DO OSZCZĘDNOŚCI SPOWODOWAŁO...EFEKT EKOLOGICZNY W POSTACI SPADKU ZANIECZYSZCZEŃ PRZEBIJAJĄCY WIELKOŚCIĄ WSZYSTKIE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA RAZEM WZIĘTE ! "CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU" - SYSTEM ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

CO WIĘCEJ-RZĄD I SAMORZĄDY NIE TYLKO NIE MIAŁY ŻĄDNEJ W TYM ZASŁUGI - WRĘCZ UTRUDNIAŁY DZIAŁANIA ZWYKŁYCH LUDZI, KTÓRZY KIERUJĄC SIĘ RACJONALIZMEM, PRAKTYCYZMEM I OSZCZĘDNOŚCIĄ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ, SPADKU POZIOMU HAŁASU I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA !!!

WARTO ZAZNACZYĆ, ZE TO KOLEJNY DOWÓD NA TO, ŻE WŁAŚCIWIE POJĘTA OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO SZEREG DZIAŁAŃ, KTÓRE POPRZEZ WPROWADZANIE LEPSZEJ ORGANIZACJI, ZMIANĘ TECHNOLOGII, OSZCZĘDNOŚCI PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA, ŚRODOWISKA, WZROST EFEKTYWNOŚCI...

WPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH OPŁAT ZA CIEPŁO, WODĘ, PRĄD (POPRZEZ LICZNIKI) PRZYCZYNIŁO SIĘ DO SPADKU ZUŻYCIA CIEPŁA I ENERGII W POLSCE (Z KTÓREJ I TAK 70% BYŁO MARNOWANE NA SKUTEK STRAT) I ZACHĘCIŁO DO NP. TERMOMODERNIZACJI POMIESZCZEŃ, DOCIEPLANIA ŚCIAN, DRZWI, OKIEN, EFEKTYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA WODY.

OCZYWIŚCIE "SAMOCHÓD NA GAZ" NIE JEST ROZWIĄZANIEM "IDEALNYM", POZBAWIONYM WAD, CHOĆ LEPSZYM OD TRADYCYJNYCH SAMOCHODÓW, EKOLOGOM MARZY SIĘ COŚ WIĘCEJ - IDEALNIE CZYSTY, BEZPIECZNY I W PEŁNI PRZETWARZALNY POJAZD PRZYSZŁOŚCI - ZOBACZ NP. www.zieloni.osiedle.net.pl/infowizjelepszyswiatprzyszlosci.htm

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

LINKI:

www.autogaz.pl

www.autogaz.com.pl

"CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU" - SYSTEM ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ

SYSTEM TEN OCZYWIŚCIE NIE MÓGŁ SPRAWDZIĆ SIĘ W PRZYPADKU ŚMIECI, ODPADÓW, OPAKOWAŃ ITP. - ponieważ wbrew pozorom właśnie to nie producent, a nawet konsument "płaci", OBECNIE bowiem bardzo łatwo jest "uniknąć kosztów" zagospodarowania, unieszkodliwienia, przetworzenia śmieci, odpadów, opakowań...porzucając je (DLATEGO POLSKIE LASY PEŁNE SĄ "NICZYICH", PORZUCONYCH ŚMIECI). SKUTECZNE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO JEDNO - TAK JAK W PRZYPADKU WODY, CIEPŁA, PRĄDU KOSZTY PONOSIĆ MUSI KONKRETNY NABYWCA, TYLKO WTEDY BOWIEM ISTNIEJE ODPOWIEDNIA MOTYWACJA DO OSZCZĘDNOŚCI I WYBORU NP. OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU, ŁATWYCH DO PRZETWORZENIA I ODZYSKU SUROWCÓW, NIESZKODLIWYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. METODA NA TO JEST SYSTEM KAUCYJNY - GDZIE KAŻDY PRODUKT (LUB OPAKOWANIE) PRZY ZAKUPIE POSIADA WLICZONA W CENĘ ZWROTNA OPŁATĘ DEPOZYTOWĄ (KAUCJĘ, ZASTAW), PROPORCJONALNĄ DO WARTOŚCI PRODUKTU I KOSZTÓW JEGO UNIESZKODLIWIENIA PO ZUŻYCIU, ZWRACANĄ PO PONOWNYM DOSTARCZENIU DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB NP. WYSPECJALIZOWANEJ PLACÓWKI DZIAŁAJĄCEJ NA PODSTAWIE UMOWY Z PRODUCENTEM. DZIĘKI TEMU ZUŻYTE, STARE, WYEKSPLOATOWANE, ZEPSUTE LUB NIEPOTRZEBNE PRODUKTY POCZĄWSZY OD PAPIERKÓW OD WAFELKA, CIASTEK, LODÓW, POPRZEZ BUTELKI, SKOŃCZYWSZY NA PRALKACH, TELEWIZORACH, MEBLACH, SAMOCHODACH, ŚWIETLÓWKACH, LEKACH, OLEJACH, FARBACH (I OPAKOWANIACH) NIE BYŁYBY PORZUCANE LECZ DOSTARCZANE DO UNIESZKODLIWIENIA I ODZYSKU SUROWCÓW (LUB ODBIERANE PRZEZ NP. PRODUCENTA LODÓWKI, PRALKI, SAMOCHODU). Jeżeli np. w cenę puszki czy butelki wliczona jest kaucja, to nawet po jej porzuceniu przez "nabywcę" ktoś inny może ją dostarczyć do sklepu (lub punktu skupu) i otrzymać zwrot "kaucji" (podobnie jak np. obecnie przy zakupie nowego akumulatora wnosimy kaucję - zastaw w wysokości 30 zł, która będzie zwrócona po oddaniu tego akumulatora po zużyciu, jednak producenci "broniąc się" przed napływem starych akumulatorów wprowadzili utrudnienie do nabywców w postaci tzw. zwrotu za okazaniem dowodu zakupu). Dlatego właśnie w Polsce świetnie przebiega odzysk aluminiowych puszek (ceny skupu są opłacalne dla "zbieraczy", chociaż oczywiście należy zaznaczyć, że aluminiowe czy metalowe opakowania są bardzo niezdrowe dla przechowywanych w nich produktów - szczególnie napojów i żywności, dlatego np. są zakazane w niektórych krajach, gdzie stosuję się np. neutralne opakowania np. szklane lub najlepiej plastikowe - przetwarzalne, wielokrotne bądź biodegradowalne). Póki co za zbiórkę i przetwórstwo odpadów w Polsce nie płacą ani producenci, ani nabywcy, stąd też tak jak kiedyś w przypadku ciepła czy wody w dziedzinie odpadów mamy przerażające marnotrawstwo, którego koszty ponosimy niesprawiedliwie wszyscy w podatkach, zamiast indywidualnie za to co faktycznie zużyliśmy bądź z czego skorzystaliśmy. To najbardziej nieefektywny i najdroższy system (braku) utylizacji odpadów - którego EFEKTEM JEST NIEKONTROLOWANY ZALEW ŚMIECI i koszty zatrucia środowiska, zagrożenia zdrowia, marnotrawienia surowców które wielokrotnie przekraczają wydatki na unieszkodliwienie odpadów. Jednak obecnie (na skutek m.in. skorumpowania administracji) zamiast ponosić koszty swojej działalności np. producenci przerzucili je na państwo i podatników - przykładem może być np. sprzeciw wydawców prasy i książek przeciwko wprowadzeniu zróżnicowanej stawki VAT, zachęcającej do używania papieru z makulatury (makulatury do produkcji papieru - planowana 0% VAT) zamiast zwykłego papieru (produkowanego w 100% z drzew, a więc tak naprawdę droższego w produkcji - jednak wydawcy prasy i książek próbowali przekonywać ludzi, że spowoduje to wzrost cen prasy i wydawnictw i utrudnienia w dostępie do nich. Sprzedaż kłamstw i propagandy jest jak widać głównym zadaniem prasy i wydawnictw).

KOSZTY WPROWADZENIA I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ

Paradoksalnie wprowadzenie SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ SPOWODOWAŁO BY SPADEK CEN NABYWANYCH PRODUKTÓW O OKOŁO 30% DO NAWET 50% - STOSOWANIE OPAKOWAŃ JEDNORAZOWYCH, NIEPRZETWARZALNYCH JEST FAKTYCZNIE NAJDROŻSZE I CZĘSTO STANOWI ISTOTNĄ CZEŚĆ CENY PRODUKTU, (WIĘCEJ NA TEN TEMAT JUŻ WKRÓTCE NA www.zieloni.w.pl pod tytułem: "CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU"

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

LINKI:

www.autogaz.pl

www.autogaz.com.pl

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODACH STAŁ SIĘ W POLSCE PRAWDZIWYM HITEM - POD WZGLĘDEM ILOŚCI INSTALACJI GAZOWYCH , STACJI AUTOGAZU POLSKA ZNAJDUJE SIĘ W CZOŁÓWCE EUROPEJSKIEJ OBOK TAKICH KRAJÓW JAK HOLANDIA, WŁOCHY.

WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE PAŃSTWO PRAKTYCZNIE WOGÓLE NIE WSPIERA TEGO ZJAWISKA-A W NIEKTÓRYCH KRAJACH KIEROWCY SĄ ZACHĘCANI FINANSOWO DO MONTAŻU INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODACH, OTRZYMUJĄC NP. DO 80% ZWROTU KOSZTÓW MONTAŻU !!!

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

SAMOCHÓD: PRZY PRAWIDŁOWO WYKONANEJ INSTALACJI GAZOWEJ NIE STANOWI ONA ZAGROŻENIA, NP. W RAZIE NP. ZDERZENIA, WYPADKU ZBIORNIK Z GAZEM (KTÓRY WYSTĘPUJĘ W NIM W STANIE PŁYNNO-GAZOWYM) JEST BARDZIEJ WYTRZYMAŁY NIŻ TRADYCYJNY ZBIORNIK Z BENZYNĄ, KTÓRY PRZEWAŻNIE ULEGAJĄC USZKODZENIU POWODUJE JEJ ROZLANIE SIĘ I RYZYKO POŻARU, PODCZAS GDY W PRZYPADKU GAZU BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE JEST (NIEWYBUCHOWE) UWOLNIENIE GO DO ATMOSFERY.

STACJE PALIW: STACJE AUTOGAZU SĄ NIEPORÓWNANIE MNIEJ UCIĄŻLIWE DLA OTOCZENIA PODCZAS EKSPLOATACJI (BRAK OPARÓW, WYCIEKÓW) W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH (POŻARY, WYPADKI, ATAKI TERRORYSTYCZNE, WYDARZENIA O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZO - KRYMINALNYM - NAPADY, RABUNKI) TAKŻE WBREW POZOROM STWARZAJĄ MNIEJSZE ZAGROŻENIE - ŁATWIEJ JEST NP. PODPALIĆ ZBIORNIKI Z BENZYNA NIŻ POJEMNIKI Z GAZEM.

POSTĘP TECHNICZNY, ZWIĘKSZENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA, POPRAWA PRZEPISÓW I KONTROLI ICH WYKONANIA (poprzez m.in. najbardziej skuteczny model kontroli oparty na konsumentach obywatelach, organizacjach społecznych) MOŻE ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO (poprzez np. specjalną konstrukcję zaworów, umożliwiającą w razie np. przegrzewania zbiorników z gazem w przypadku np. pożaru w sąsiedztwie - sam zbiornik jest niepalny - kontrolowany podciśnieniowy wypływ gazu bez możliwości powrotu płomienia).

OCHRONA ŚRODOWISKA

SAMOCHODY Z INSTALACJĄ GAZOWĄ NIE TYLKO POWODUJĄ MNIEJSZE EMISJE (W TYM SZCZEGÓLNIE NP. WĘGLOWODORÓW - substancji ze spalania związków ropopochodnych, potencjalnie rakotwórczych nawet 30 krotnie - to jest do...3000%) ORAZ EMITUJĄ ZWIĄZKI PROSTSZE, MNIEJ ZŁOŻONE I TOKSYCZNE, SZYBCIEJ I ŁATWIEJ ULEGAJĄCE ROZKŁADOWI, UNIESZKODLIWIENIU LECZ RÓWNIEŻ SPADEK POZIOMU HAŁASU (samochód napędzany gazem... pracuje ciszej !!!).

Szczególnie korzystnie wpływa to na osiągi i emisje z silników gaźnikowych starszych typów - które na benzynie np. nie spełniają surowszych norm emisji dla silników z wtryskiem, zaś zasilane gazem - JUŻ TAK !!! (jak widać z zamieszczonych wykresów spadek ilości zanieczyszczeń emitowanych przez samochód w stosunku do BENZYNY WYNOSI OD 50% - tlenek, dwutlenek węgla DO NAWET 3000% - rakotwórcze węglowodory !!!).

OCZYWIŚCIE TE POZYTYWNE ASPEKTY MOGĄ BYĆ STRACONE, JEŚLI NP. KIEROWCY "ZACHĘCENI" TAŃSZYMI KOSZTAMI EKSPLOATACJI ZACZĘLI BY PO PROSTU ... WIĘCEJ JEŹDZIĆ. JEDNAK TAKIE ZJAWISKO NIE NASTĘPUJE - LUDZIE W WIĘKSZYM STOPNIU PODRÓŻUJĄ Z POTRZEBY NIŻ DLA ZABAWY, KAŻDY CZŁOWIEK DYSPONUJE STAŁA ILOŚCIĄ CZASU, Z KTÓREGO RACZEJ NIE ZDECYDUJE SIĘ POŚWIĘCIĆ NP. 3-5 RAZY WIĘCEJ CZASU NA PODRÓŻE SAMOCHODEM (oprócz pracy, nauki, snu, jedzenia, wypoczynku, czasu wolnego itp.). POZA TYM POSTĘP TECHNICZNY (NP. ROZWÓJ INTERNETU, ŁĄCZNOŚCI, TELEFONÓW) POWODUJE ŻE CORAZ WIĘCEJ SPRAW MOŻEMY ZAŁATWIĆ SZYBCIEJ, BEZ KONIECZNOŚCI NP. BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY W URZĘDZIE, BANKU, SKLEPIE (np. by o coś zapytać, obejrzeć itp.). ZMIENIA SIĘ TAKŻE MENTALNOŚĆ POLAKÓW, KOŃCZĄCA OKRES "DZIKIEGO KAPITALIZMU" - aby coś "załatwić" nie trzeba "stawiać się osobiście" (np. w urzędzie z prezentem w postaci "koperty" i telefonem komórkowym jako nie możliwym do podsłuchania) - W CYWILIZOWANYCH KRAJACH KAŻDY OBYWATEL MOŻE LICZYĆ NA JEDNAKOWO (ŻYCZLIWE) POTRAKTOWANIE - A PROCEDURY SĄ JAWNE, PRZEJRZYSTE I WYKLUCZAJĄ ELEMENTY "UZNANIOWOŚCI" I NADUŻYĆ. WYSTARCZY NP. ZŁOŻYĆ WNIOSEK (NAWET POCZTĄ)

EKSPLOATACJA, KOSZTY

CHOCIAŻ CENA 1 LITRA AUTOGAZU TO OKOŁO 40% CENY 1 LITRA BENZYNY (2003 r: 1 litr benzyny: 3.30 zł, 1 litr autogazu 1,30 zł) i 50% oleju napędowego (biorąc pod uwagę zużycie gazu większe w stosunku do zużycia benzyny o 10 - 20%) NALEŻY PAMIĘTAĆ O KOSZTACH:

INSTALACJI - im bardziej skomplikowany silnik - tym droższa instalacja od 1100 zł - starsze silniki gaźnikowe, do około 2000 zł - silniki z wtryskiem, oczywiście można spotkać oferty skomplikowanych instalacji gazowych nawet za 4000 czy 6000 zł, jednak tak wysoka cena już rzadko znajdzie uzasadnienie i powszechne zastosowanie.

BADAŃ TECHNICZNYCH I PRZEGLĄDÓW - samochód z instalacja gazową (jak każdy pojazd) 1 raz w roku musi przejść badanie techniczne (cena to obecnie 155 zł w porównaniu z 94 zł za coroczne badanie techniczne samochodu bez instalacji gazowej - czyli jest to badanie droższe o 61 zł). Dodatkowo często producent instalacji gazowej udzielając np. gwarancji wymaga wykonania dodatkowego przeglądu np. płatnego (w zależności od czasu, przebiegu itp. np. około 100 zł).

TZW. KOSZTY DODATKOWE - gaz jako paliwo jest bardziej wymagający niż benzyna, szczególnie w starszych, bardziej wyeksploatowanych samochodach ujawniają się niedomagania np. układu chłodzenia wymagające naprawy i doprowadzenia silnika do dobrego stanu technicznego, co może spowodować dodatkowe koszty.

WSZYSTKIE POWYŻSZE CZYNNIKI PROWADZĄ DO WNIOSKU, ŻE NAJBARDZIEJ OPŁACALNY JEST MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ W SAMOCHODACH, KTÓRE POKONUJĄ MINIMUM 1000 - 3000 KILOMETRÓW MIESIĘCZNIE.

KOMFORT JAZDY, ŻYCIA, ZDROWIA

PONIEWAŻ GAZ JEST PALIWEM mniej kalorycznym, lecz posiadającym większą liczbę tzw. cetanową (około 105) w stosunku do np. benzyny (około 95-98) jazda "na gazie" jest cichsza, bardziej płynna, silnik nie szarpie, nie pali paliwa w sposób "stukowy". Ewentualnie gorsze przyspieszenia ... mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, na dłuższych trasach płynniejsza jazda mniej męczy kierowcę i pasażerów.

Jazda samochodem przestaje być koszmarnie drogim "luksusem" - z samochodu można korzystać wtedy, gdy jest nam naprawdę potrzebny - i wbrew pozorom kierowcy nie zaczynają np. "jeździć 3 razy więcej", natomiast niewątpliwie mogą zaoszczędzić więcej pieniędzy, a więc mniej pracować (i np. ograniczyć stres...). Niedobór, bieda, ubóstwo, wysokie koszty utrzymania nie zachęcają bowiem do proekologicznej konsumpcji - natomiast zaspokojenie podstawowych potrzeb, możliwość osiągnięcia wysokiej jakości życia skłania do troski o zdrowie, i wskazuje na inne wartości (szczęście, wykształcenie itp.) niż tylko (bezskuteczna) pogoń za dobrami materialnymi. Cena benzyny w Polsce (a co za tym idzie ceny wszystkich innych produktów i usług w Polsce, których częścią składową są koszty transportu) jest około 3 razy wyższa w stosunku do zarobków niż w innych bardziej rozwiniętych krajach (np. w Niemczech 1 litr benzyny kosztuje około 1-1,5 euro). Jak widać - cena gazu w Polsce w stosunku do zarobków (1 litr gazu - okolo 1,30 zł) zbliża nas do standardów krajów rozwiniętych, a oddala od normy krajów ubogich, gdzie szereg produktów i usług, jak i benzyna były deficytowe, niedostępne i drogie. Gaz nie jest więc "paliwem dla ubogich", lecz dla osób praktycznych i racjonalnie podchodzących do wydatków na transport, traktowany jako część życia a nie "eksluzywne hobby" "nowobogackich i dobrze usytuowanych".

Zmienia się także podejście PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW do montażu instalacji gazowych, którzy pod presją nabywców ze stopniowej niechęci (np. utrata gwarancji w przypadku montażu takiej instalacji w samochodzie, sprzeczne opinie na temat "rzekomej szkodliwości stosowania gazu) przeszli do akceptacji stosowania tego typu rozwiązań - obecnie większość liczących się producentów oferuje montaż i gwarancje na firmowe bądź autoryzowane instalacje gazowe w swoich samochodach (np. "FIAT", "OPEL", za to do niedawna jeszcze bodajże "SKODA" odmawiała nabywcom skorzystanie z takiego oszczędnego i ekologicznego rozwiązania, a szkoda, bowiem samochody tego producenta to prawdopodobnie obecnie najlepsza oferta przy zakupie nowego samochodu pod względem stosunku jakości do ceny, wykonania, kosztów, standardów użytkowania i podróżowania (na dziurawych polskich najważniejszą cechą samochodu jest "miękkie, elastyczne zawieszenie", jazda samochodem "twardym i dynamicznym" to w Polsce prawdziwy koszmar...).

Bardzo interesujące rezultaty daje także stosowanie instalacji gazowych w samochodach starszych - przynosi duże oszczędności, zmniejsza ilość emitowanych zanieczyszczeń. Warunkiem do montażu instalacji gazowej w starszych, używanych samochodach jest jednak dobry stan techniczny silnika, np. układu chłodzenia.

A mniej zanieczyszczeń, szczególnie w miastach, gdzie obecnie ruch samochodowy (po modernizacji np. produkcji ciepła, energii, zakładów przemysłowych) jest głównym sprawcą emisji zanieczyszczeń i hałasu - to zdrowsze, czystsze środowisko i mniej chorób (począwszy od chorób układu oddechowego do nowotworów).

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.