federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE - szansą na zmiany społeczne czy zagrożenia i patologie? PSEUDORADYKALNE, UTOPIJNE IDEOLOGIE ODERWANE OD RZECZYWISTOŚCI, czyli jak dużo mówić i nic nie robić - sposób na młodzieżowy bunt i frustracje...Młodzieżowi idole sami nie potrafiący żyć wzorcem dla innych ? Używki, obojętność, mody, schematy, manipulacje i oszustwa... Czyny będące zupełnym przeciwieństwem słów...Zniewolenie określane jako "wolność"?!

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Gdyby dzisiaj ktoś chciał zmuszać ludzi do robienia tego, czego nie chcą i co jest dla nich szkodliwe, zamiast obozów koncentracyjnych wystarczyłoby ustawić głośniki z głośną muzyką - ludzie mogą być niezadowoleni ze swojego życia przez prawie 24 godziny na dobę, lecz np. 5 minutowa piosenka, lub nieco dłuższe oderwanie od rzeczywistości za pomocą używek, narkotyków pozwala im sie z tym pogodzić, zaś poczucie bezpieczeństwa daje jak najdokładniejsze dopasowanie do schematu mody, ubioru , gustów i poglądów...

EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WEGETARIANIZM, FEMINIZM, BUDDYZM ITP. ISTNIAŁY PRZED SUBKULTURĄ I BĘDĄ ISTNIEĆ PO(ZA NIĄ). Subkultury (np. hippisi, rastamani, pankowcy, hip - hopowcy itp.) "podszywają się" pod niektóre idee, często jednak wybierając tylko niektóre elementy, "wygodniejsze" by poprawić lub stworzyć swój lepszy, "pozytywny" wizerunek, deformując pierwotne idee, obracając je nawet w zupełne przeciwieństwo, wyrywając z szerszego kontekstu pozbawiając sensu, traktuje jako usprawiedliwienie patologicznych zjawisk obecnych w zamkniętych grupach społecznych (jak przemoc, fanatyzm, w skrajnych przypadkach terroryzm, negowanie obecnego porządku społecznego, przyjętych zasad np. zarabiania pieniędzy powoduje akceptację dla np. kradzieży, wybryków chuligańskich, dewastacji, uzależnienia od np. pomocy społecznej, postawy "roszczeniowej": "jestem lepszy od np. mieszczańskiego społeczeństwa, które tylko pracuje - szkoda życia chcę się bawić. Społeczna potrzebą człowieka jest udział w kształtowaniu świata - jeśli nie może czegoś tworzyć, niszczy dzieła innych, tylko mogąc stworzyć coś własnego (ale nie pod przymusem lecz z pasją i zaangażowaniem) docenić można i nabrać dystansu i właściwej oceny innych ludzi - najłatwiej jest krytykować, NAJTRUDNIEJ WYMAGAĆ OD SIEBIE, OCZEKIWANIA CUDZYM KOSZTEM DO INNYCH MOGĄ NIE MIEĆ GRANIC ROZSĄDKU...

Aktywność subkultury przejawia się jednak przeważnie w tworzeniu muzyki lub nierealistycznej sztuki, będącej formą ucieczki od rzeczywistości (oraz często faktycznej ucieczki za pomocą używek, środków odurzających - niektóre narkotyki są wręcz wpisane w tzw. styl bycia jak np. LSD - hippisi, alkohol, narkotyki - punk, marihuana - hip - hop, tabletki exstazy - techno itp.). Nawet jeśli teksty piosenek zawierają z pozoru radykalne hasła, sztukę graffiti itp. to przeważnie okazuje sie, że "rozrywkowa wersja" np ekologii, czy praw kobiet jest zbitka sloganów i hasełek, aby poruszyć emocje odbiorcy, pozwolić zidentyfikować się, utwierdzić w przekonaniu, że "świat jest zły", i że w tym myśleniu nie jest osamotniony... (mechanizm wykorzystywany także przez populistycznych polityków). Im bardziej idol wyraża oczekiwania, pragnienia społeczne, i powtarza opinie tłumów tym jest bardziej popularny - stąd oprócz sukcesów np. piosenek o ... miłości, wolności poparcie znajduje także np. atak na tzw. "system" który jednak bierze się z tego, że LUDZIE NIE CHCĄ ZAJMOWAĆ SIĘ SWOIMI SPRAWAMI, POPIERAJĄC POLITYKÓW KTÓRZY OBIECUJĄ IM ŻE ZROBIĄ TO ZA NICH...

Oczywiście próżno poszukiwać realnych propozycji zmiany, możliwych do wprowadzenia od zaraz, stąd tez powszechnym zjawiskiem dla subkultury jest ... hipokryzja i zakłamanie, młodzieżowość i przemijalność - według takich wzorców nie można żyć na co dzień, bunt przeciwko rodzicom odbywa się za ich pieniądze i ich kosztem, łatwo jest po szkole i pracy tylko deklarować radykalne poglądy, PRAWDZIWE ICH STOSOWANIE W ŻYCIU KOŃCZY SIĘ KATASTROFĄ - począwszy od "wolnej miłości" hippisów, ucieczkę w świat używek, czy (zgodny z oczekiwaniami niektórych polityków) całkowity brak zainteresowania i zaangażowania w np. politykę, traktowanie pracy jako tylko źródła zarabiania pieniędzy (bez względu na jej społeczne efekty) itp. Duża winę za to ponosi system wychowania - coraz bardziej wydłużający okres młodości, nie weryfikujący w praktyce życia słuszności przyjmowanych postaw, co stwarza fałszywą sytuację utwierdzania fałszywych wzorców i postaw. Subkultury to zabawa często dla dzieci z np. zamożnych rodzin, lokalnych elit (w tym polityków...).

Celem krytyki stają się stopniowo wszystkie osoby które wyłamują się ze schematów, co ciekawe krytykować najłatwiej jest osoby kontrowersyjne, nie lubiane społecznie, ze słabym poparciem, najtrudniej zaś zmienić zasady funkcjonowania np. instytucje szkoły w której sie uczymy, miejsca pracy itp. Cele ataków subkultury pokrywają się prawie w 100% z celami krytyki ogółu społecznego (np. oszustwa polityków, niekompetencja policji). Co ciekawe, ogromną rolę w kształtowaniu przekonań odgrywają media (poprzez np. lansowanie muzyki, strojów, wzorców zachowań, sposobu spędzania wolnego czasu).

Subkultura "umasowiona" pozbawia jednostkę niezależności i prawa do własnych sądów i opinii, wymusza przystosowanie się do schematów zachowań (np. strój pankowców czy metalowców - czerń, dogmatyczne hasła, styl życia "wolnych ptaków" - hippisów, polegający na dążeniu do wiecznej zabawy (roc and roll) itp. W PODTEKŚCIE WSZYSCY UCZESTNICY MAJĄ JEDNAK ŚWIADOMOŚĆ, ŻE JEST TO FORMA PROWOKACJI I ZABAWY, TYM BARDZIEJ GŁOSZONE HASŁA I POSTULATY MOGĄ BYĆ NIEREALNE I NIESZCZERE...NIEWIELE OSÓB DECYDUJE SIĘ NA NP. ZAWODOWE ZAJĘCIE SIĘ "POPRAWIANIEM ŚWIATA"., POMOCĄ INNYM LUDZIOM, PODDAJĄC SIĘ PEWNYM NARZUCONYM SPOŁECZNIE WYMAGANIOM JAK NP. KONIECZNOŚĆ ZDOBYWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ, DZIAŁANIE W RAMACH PRAWA, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI NAPOTYKAJĄC KRYTYKĘ, CZY OSZCZERSTWA ZE STRONY LUDZI, KTÓRZY NIE ZDECYDUJĄ SIE NA PRAKTYCZNĄ I SZCZERĄ REALIZACJĘ SWOICH PUSTYCH DEKLARACJI...

Ponieważ pieniądze i zaangażowanie społeczne kojarzone jest ... negatywnie (wynika z przekonania, że faktycznie np. reformatorzy mimo haseł motywowani są zyskiem, osoby wprowadzające zmiany polityczne chcą tylko władzy i często MIMO NAWET DOBRYCH CHĘCI WOBEC BRAKU ZAINTERESOWANIA SPOŁECZNEGO "WYBRAŃCY" SAMI CUDÓW DOKONAĆ NIE MOGĄ...).

Często subkultury dostarczają idealnej dla rządzących postawy uspokojenia niezadowolenia społecznego - poprzez odmowę udziału w wyborach, unikanie zaangażowania w zmiany społeczne (np. ze strachu przed ryzykiem oszukania), bądź przeciwnie - np. pełne przemocy i chuligańskich wybryków demonstracje "antyglobalistyczne" czy tzw. "ekoterroryzm" ośmieszają, zniechęcając opinię publiczną do poparcia... . Np. słynne (podchwycone jako skandaliczne przez media) przykuwanie się do drzew podczas wakacji grupy "młodych" ludzi na Górze św. Anny w proteście przeciwko budowie autostrady (od akcji dystansował się wiele organizacji ekologicznych) zniechęciło do dyskusji na temat autostrad, w której największymi sprzymierzeńcami ekologów są ... kierowcy - polscy kierowcy nie lubią zatłoczonych tirami dróg, nie chcą tez płatnych autostrad, kierowcy tirów być może także woleliby przemieszczać sie szybciej przez Polskę na np. platformach kolejowych (- tzw. "TIRY NA TORY") ... dając także zatrudnienie kolejarzom. ŚWIAT JEST TAKI, JAKIM WSPÓLNIE TWORZĄ GO LUDZIE - TRZEBA PO PROSTU SKORZYSTAĆ Z PRZYJĘTYCH DEMOKRATYCZNYCH METOD POSTĘPOWANIA. NAJTRUDNIEJSZE JEST BOWIEM .... ABY RZECZY BYŁY FAKTYCZNIE TYM, CZYM BYĆ POWINNY.

WOLNOŚĆ ZASTĘPUJĄ UŻYWKI, ZMIANY NA LEPSZE CORAZ BARDZIEJ WYSZUKANA I ABSORBUJĄCA ROZRYWKA, ZAJMUJĄCA CORAZ WIĘCEJ CZASU, CORAZ MOCNIEJ ODRYWAJĄCA OD RZECZYWISTOŚCI, POCZUCIE BRAKU SATYSFAKCJI I MOŻLIWOŚCI SAMOREALIZACJI ZASTĘPUJE FAŁSZYWE POCZUCIE WŁASNEJ "WYŻSZOŚCI", UKRYWANIE WŁASNYCH KOMPLEKSÓW POPRZEZ KRYTYKOWANIE INNYCH, WRESZCIE CENZUROWANIE ODMIENNYCH POGLĄDÓW UKRYWA NIESZCZEROŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ I BRAK WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ I NIEZALEŻNOŚCI...

SUBKULTURY stopniowo stają się miniaturą najgorszych cech społecznych. Samodzielność myślenia, wolność opinii, szczerość, uczciwość, krytyka negatywnych zjawisk społecznych w miarę upływu czasu przekształca się wskutek m.in. poczucia klęski i frustracji spowodowanej brakiem zmian, przyjętej postawy polegającej na dystansowaniu się od "złego świata" tymczasem zmienianiem świata na lepsze jest procesem stopniowym, często wymagającym kompromisów, cierpliwości, a przede wszystkim PRACY, ZROZUMIENIA PRZYCZYN ZJAWISK ZAMIAST PROSTACKIEGO "OBRAŻENIA SIĘ NA ZŁY ŚWIAT" I "ZŁYCH LUDZI".

Zamiast alienowania się i odcinania, utwierdzania się w przekonaniu, że "nic nie możemy zrobić, nic ode mnie nie zależy", ludzie musza zaangażować sie w maksymalnym stopniu w to, w jakim otoczeniu żyją, czyniąc to BEZ PRZEMOCY, Z POSZANOWANIEM INNYCH, PRÓBUJĄC ZROZUMIEĆ PRZYCZYNY, MOTYWY ICH POSTĘPOWANIA (aby np. rozwiązać problem przestępczości należy zastanowić się jak zapobiegać jej przyczynom zamiast budować nowe więzienia i zaostrzać kary, jeśli szwankuje opieka zdrowotna, szkolnictwo, czy szerzy się korupcja w urzędach, należy zastanowić się nad zmianami prawa, nad tym by nie było ono nierealne, nie stawiało ludzi w sytuacjach, w których nie mogą go przestrzegać...).

NIE WARTO TRACIĆ ŻYCIA NA NARZEKANIU, NIE WARTO WYWAŻAĆ OTWARTYCH DRZWI - ZAMIAST KŁÓCIĆ SIĘ ZE ŚWIATEM, TRZEBA RZETELNIE WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ...NIESTETY TZW. KRYZYS DEMOGRAFICZNY WRĘCZ PRODUKUJE ZASTĘPY MŁODYCH SFRUSTROWANYCH BEZROBOTNYCH BUNTOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDYNYM CELEM JEST PUSTA ZABAWA. CO CIEKAWE, WYDAJE IM SIĘ ZE ZOSTAŁA IM DANA WŁADZA ABSOLUTNA I SĄ NIEOMYLNI...pomni na zupełny brak osiągnięć poprzednich oszukanych zbuntowanych pokoleń, patrzymy jak wyrasta kolejna generacja ludzi tkwiących w błędnym przekonaniu o swojej wyższości...

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem "Tratwa" z Olsztyna organizowało m.in. warsztaty dla osób chcących wyrwać się ze środowiska subkultur i sekt....

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem "Tratwa" z Olsztyna organizowało m.in. warsztaty dla osób chcących wyrwać się ze środowiska subkultur i sekt....

MYLISZ SPOLECZENSTWO Z BOGIEM,KTORY BYC MOZE DAL LUDZIOM PRAWO WYBORU I OCENI ICH WYBORY...

WOLNOSC TO NIE TYLKO MOZLIWOSC DECYDOWANIA O SWOIM ZYCIU(DYKTATURA)TAKZE NIE SZKODZENIE INNYM...

"Nieszcześliwe dzieciństwo powoduje skłonność do nietolerancji, agresji,przemocy i brak umiejętności rozmowy oraz porozumienia,aspołeczne postawy,alienacje, ucieczkę w uzależnienia".

W tzw.subkulturze zostaja przeważnie same nieporadne osobowości, wszyscy wartościowi ludzie którzy tworzyli coś w muzyce, prasie wychodza na szersze wody robiąc przede wszystkim coś dla innych ludzi. Zostaja same sfrustrowane nastolatki(autorzy bluzgów)?Demagodzy jak np. soja wyrzucony za przemoc i psucie opinii podczas np. akcji antycyrkowych...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbsadyistatoil.htm "działalność" SKŁOTU jest pożyteczna tylko dla wąskiej grupki "republiki kolesiów" ktorzy uważaja sie za "najlepszych" i "najmądrzejszych" ale patrzac obiektywnie i z zewnatrz z opieki nad dziećmi robi się melina(wujek bodek sam opisal to zjawisko na stronach sklotu),rozdawanie jedzenia kojarzy sie z sektą(zamiast np. promować wegetarianizm).Proponuje np.wizytę w Holandii,gdzie sklot jest miejscem społecznym, otwartym dla różnych przekonań, poglądów a nie grożącym zawaleniem miejscem niekonczacej sie balangi. Nie poszedles glosowac-poparles tych co wygrali...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-puszcza-bialowieska-srodowiskowe-klamstwa-i-kretactwa-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

SLOGANY wygłaszane przez tych którzy nie potrafią czytać-nie buduje się stacji paliw obok nasypu linii kolejowej, którą dalej jeżdzą (nocą) cysterny z chlorem, substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi,bo gdy np.znowu się wykolei,to spadnie wprost na zbiorniki z benzyna stacji paliw. Ochrona srodowiska polega m.in. na tym, ze pomaga sie ludziom i firmom,by szkodziły jak najmniej, a korupcja, gdy prasa,urzędy wbrew przepisom lekceważa zastrzeżenia mieszkańców i ekologów.

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-03-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Dlaczego żadna białostocka gazeta ani telewizja pewnie nie puści nic przeciwko np. Auchan? We wszystkich są wykupione co tydzień całostronnicowe reklamy Auchan. Ale NO FUTURE PUNKI są na tyle niezależne że wierzą reklamowej prasie. Ech zaściankowość,ciemnota i zabobon. "Konopielka"-polecam!

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-ekoszopka-statoil-i-media-21-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Poczytajcie oszukani "pseudoniezależni" jak wygląda działalność naprawdę niezależnych

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-biurokracja-i-prokuratura-03-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

żałosne-przemoc,ignorancja,arogancja = NO FUTURE, już wiem dlaczego nigdy nikogo z tych osób nie widziałem pomagających np. mieszkańcom protestującym przeciwko sprzecznej z prawem budowie stacji paliw STATOIL przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku w sąsiedztwie wykolejenia się cystern z chlorem 9 marca 1989 r.-"PO EFEKTACH ICH PRACY POZNACIE ICH". Ale jak widzę kilka osób sie nie zmienia-(POZERZY),którzy krzyczą najgłośniej, ale nie maja nic do powiedzenia oprócz steku bluzgów i kilku pseudoradykalnych zawołanek

Co do "MEDIÓW"-polecam np. poczytajcie łatwowierni frajerzy oszukani przez media,jak np. http://zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-03-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm i http://zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-21-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm NEWSWEEK,TVN,KURIER PORANNY pisali na zlecenie biznesmenów zmyślone artykuły.Jak widze po tych wypowiedziach cześć osób dalej nie potrafi myslec samodzielnie-wyglasza to co aktualnie jest modne lub dobrze widziane...jakie to puste

I jeszcze o waszej ulubionej gazetce Kurierze Porannym własności spółki Orkla Media, dziwnym zbiegiem okoliczności norweskiej jak i koncern paliwowy STATOIL (HEHE, DO TEGO Norwegia nie jest w UE) http://zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-21-05-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Albo o Gazecie Wybiórczej: http://zieloni.osiedle.net.pl/fzb-decyzje-wiedza-informacje-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

 

 

 

 

 

 

Kilka osób które nie akceptowały zasad działania Federacji Zielonych (działanie bez przemocy, szczere, uczciwe życie w zgodzie z przekonaniami) związanych z subkulturami do dzisiaj krytykuje zasady, którymi kieruje się Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, np. przyjmowanie dofinansowania od firm, które zgadzają się na podejmowanie proponowanych przez Stowarzyszenie działań poprawiających stan środowiska...czy maja rację? Dlaczego stosują plotki, pomówienia i cenzurują niekorzystne dla swoich twierdzeń fakty i wypowiedzi, ukrywają prawdziwe motywy swoich działań - frustracje, usprawiedliwienie przemocy pod pozorem pseudoekologicznej ideologii, czy wreszcie zwykła megalomanię - chęć prezentacji siebie jako posiadających monopol na słuszność, chociaż efekty ich działalności świadczą o czymś wręcz przeciwnym...? Skąd bierze się "roszczeniowa" postawa, której kwintesencją jest unikanie zapłacenia 20 zł składki, i chęć korzystania "z koszulek, wydawnictw, wycieczek" itp. atrakcji... zamiast chęci zrobienia czegoś dla innych...dodania czegoś od siebie... poniżej ocenzurowany głos w zapis dyskusji na ten temat:

EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WEGETARIANIZM, FEMINIZM, BUDDYZM ITP. ISTNIAŁY PRZED SUBKULTURĄ I BĘDĄ ISTNIEĆ PO(ZA NIĄ). Jeśli ktokolwiek się "podszywa" to raczej subkultury, by stworzyć swój lepszy wizerunek, często jednak je deformują, a ich faktyczna "aktywność" to "konsumpcja" (często nie do końca szczera i autentyczna)tego co np. organizacje ekologiczne zaproponują (np. np. wegetarianizm czy segregacja odpadów, głównie dla siebie, sporadycznie z myślą o innych)-szczerze mówiąc raczej odstraszają niż zachęcają (pisałem już o przemocy proponowanej przez Soję - czas pokazał, że to bardziej szkodziło niż promowało eko). Podobnie jest np. z GLOBALIZACJĄ - chociaż tzw. "anarchiści" demolujący sklepy są marginesem i nie proponują żadnych rozwiązań MEDIA MANIPULUJĄC NAJCHĘTNIEJ SKUPIAJĄ SIĘ NA NICH. A ROZWIĄZANIEM JEST...GLOBALIZACJA - to np. bariery, tradycje, brak jednolitych standardów praw człowieka powoduje podział na bogatych i biednych...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-rolnictwo-z-ue-czy-bez-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

PODOBNIE JEST Z UNIĄ EUROPEJSKĄ-W RZECZYWISTOŚCI ZNOSI GRANICE -których np. broni np Białoruś by reżim nie upadł...np. pomiędzy Polską a Ukrainą wizy będą bezpłatne-lecz chciały tego zapewne dwie strony. Popieracie Saddama Husajna? To Wojna o ropę, ludzie się nie liczą -stwarza to np. zagrożenia odwetów dla mieszkańców Rosji (jak podobno w Czeczeni chodzi o kontrolę nad ropociągiem)Dlaczego w Polsce rolnicy nie mogą produkować biopaliw nawet na własny użytek, gdy np. w Niemczech mogą nawet na sprzedaż? Kto chce zmonopolizować rynek? EKOLOGIA PROPONUJE LIKWIDACJĘ PRZYCZYN, NIE SKUTKÓW...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbbiopaliwa.htm

Jak twierdził Jany Waluszko "papież polskiego anarchizmu" subkultury to taki wentyl bezpieczeństwa: zagłuszają samodzielne myślenie muzyką, narzucają schematy myślenia, poglądów, ocen, gustów, wyglądu-prędzej ortodoksi zaszczują się wzajemnie we wzajemnych podziałach i rywalizacji niż coś poprawią na świece...Patrzę na np. skłot i zamiast zaangażowania w lokalne sprawy (np.STATOIL) widzę...globalny schemat dyktowany modą a nie własne pomysły (na każdym skłocie na swiecie jest...FOOD NOT BOMBS,"RADYKALNE CHIRLIDERKI"-taka np"zabawa na mniejszą skalę"w Caritas,ETC?).lata70-punk,80-hard core,90-rap-każda grupa może ograniczać jednostkę...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/bialystokregion.htm

podesłałem kilka linków do stron www, byście mogli skonfrontować plotki, kłamstwa i pomówienia z trochę niewygodną dla wielu ludzi wersją wydarzeń...AUTONOMIA (ANARCHIA) to możliwość decydowania o swoim życiu, i nie szkodzenie innym ludziom(NO FUTURE, DESTROY) Przypomina mi się hasło z płyty NOMEANSNO: BE STRONG - BE WRONG - BĄDŹ NIEZŁOMNY-W BŁĘDNYCH OPINIACH skierowane ku przestrodze niby radykalnych ortodoksów.

http://www.zieloni.zip.pl/forum.php?cmd=show&id=106&category=19

FEDERACJA ZIELONYCH OBECNIE JEST NIEZALEŻNA-NIE BIERZE (W PRZECIWIEŃSTWIE DO INNYCH STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI ŻADNYCH DOTACJI Z RZĄDU, SAMORZĄDU, UE ETC.(i rodziców) DLATEGO jeśli ktoś zgłasza sie ze sprawą gdzie trzeba bronić mieszkańców przed np. RZĄDEM, SAMORZĄDEM, UE możemy się tym zając bez obawy ze wyrzucą nas z lokalu, stracimy dotacje, nie musimy odmawiać im udzielenia pomocy (tak jak odmówiono im pomocy w sprawie STATOIL w innych organizacjach "ekologicznych", urzędach, mediach albo nie spotkali sie z obojętnością ze strony np. subkultury, która funkcjonuje bez pieniędzy ale i nic nie robiąc-a bierność to akceptacja *(zastanego) systemu. Taka jest mniej więcej różnica pomiędzy PROFESJONALIZMEM I RZETELNOŚCIĄ a AMATORKĄ i często pieniactwem pod niby radykalna ideologią...Wasze próby oceny są hmm...trochę nie poparte osobistymi sprawdzeniem czy działają-liczy się skuteczność, np. z punktu widzenia profesjonalizmu można sobie wyobrazić kampanię wegetariańska za pieniądze np. zakładów mięsnych-promowanie zmian to nie to samo co stwarzanie utopii. Zobaczymy w jaki sposób WY będziecie zarabiać pieniążki(z tego co do tej pory widziałem...do ideały idą do kąta...większość nie ma szans na taką niezależnośc i szczerość jak w FZ...Dzięki za zaproszenie, ale ja idę chyba inną drogą, ale jak ktoś chce coś zrobić razem-jest tyle ciekawszych inicjatyw niż getto...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbpytaniawr.htm

Jeżeli prawdą jest, że rodzina jednej z osób często bywających na skłocie to lokalny polityk AWS, znany z marnowania publicznych pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska, za to np. finansujący kampanię wyborcza prezydenta Białegostoku (ZchN), to nie dziwi mnie niechęć do FZ, autentycznych działań ekologicznych....Jeśli tak jest...pieniądze też niepotrzebne(jest dosyć?)"skłot jest niezależny i kontrkulturowy"...socjolodzy twierdzą że każda grupa to odwzorowanie społeczeństwa (ew. w mniejszej skali) z wszystkimi wadami i zaletami, każdy człowiek chce zaznaczyć swoja obecność-jeśli nie tworzy-będzie niszczył...SUBKULTURY MOGA BYĆ SPOŁECZNĄ ALTERNATYWĄ, moga być też zagrożeniami i patologiami...każda grupa może ograniczać jednostkę

http://www.zieloni.zip.pl/forum.php?cmd=show&id=40&category=19

Tekst o przeprosiny (z większą liczbą osób) NIE JEST MÓJ, chociaż podpisany www.zieloni.w.pl-...podszywanie sie pod kogoś to kolejne naruszenie - co do karania kogokolwiek: From:"4free.PL "Czy możecie ustalić dokładniejsze szczegóły osoby, która w ksiedze gości 4free wpisała tzw. "groźbę karalną" i "pomówienie" (np. adres hosta, IP komputera) do złożenia doniesienia do prokuratury? Oczywiscie - już kilka takich spraw z policja załatwiliśmy skutecznie! Prosze wnieść skargę do odpowiedniej prokuratury, a my udostępnimy odpowiednim organom dane. "Jeśli nie uda się ustalić nadawcy, zgodnie z prawem odpowiada administrator strony - przypominam, że strony są na serwerze ekologicznym www.eco.pl. A"grozili": 1.Soja. 2.Malik - daje im szansę (chociaż może i działa tzw. "karma":złe uczynki powracają do nas złem, dobre - dobrem,a już samo obecne życie jest naszą kara lub nagrodą)-starczy mail lub telefon z prostym...przepraszam. NIKT NIE JEST NIEOMYLNY. MALIK porównuje mnie z Wojewódzkim - hehe ja tylko"miastowy" (przynajmniej ma poczucie humoru)-ale trochę trąci to czasami "potępienia ortodoksów" dla np.DEZERTERA. Ja porównałbym kilka wypowiedzi stąd do...EMINEMA-dużo bluzgów=nic wartościowego do powiedzenia?

PRAWDZIWY www.zieloni.w.pl

Adam B. ("Bodek"): publicznie twierdził, że "został oszukany "przez FZ, bo nie dostał zwrotu jakiś 300 zł za koszty wystawy o proteście na Górze św. Anny. Sprawdziłem i sprawa wyglądała trochę inaczej-złamał ustalenia, więc dostał zwrot WSZYSTKICH WYDATKÓW NA KTÓRE PRZEDSTAWIŁ FAKTURY (udokumentował ich faktyczne wydanie - za ksero, odbitki - ok. 100 zł - taki był wymóg rozliczenia ówczesnej dotacji narzucone przez sponsora: Polską Fundację Dzieci i Młodzieży) minus zaległe składki za 2 lata (12+20=32zł). Poza tym bez uzgodnienia kupił np. koszmarnie drogi i brzydki czarny papier na tło zdjęć, chociaż mieliśmy już przygotowany inny. Cała akcja w sumie przyniosła więcej szkód(BYŁA PONIEKĄD MANIPULACJĄ MEDIÓW, "ZADYMA" ZAGŁUSZYŁA POWAŻNE POMYSŁY JAK NP. "TIRY NA TORY", ZRAZIŁA potencjalnych sojuszników (np. najbardziej TIRÓW i płatnych autostrad nie lubią...kierowcy, także kierowcy tirów może bardziej zainteresowaliby się akcja TIRY NA TORY - szybciej można przejechać Polskę w tranzycie np. wschód - zachód transportując tiry na przystosowanych platformach kolejowych, co wymaga zmian w funkcjonowaniu polskiej kolei) organizacje ekologiczne dystansowały się od niej...To niestety kolejna osoba, która z łatwością wytyka błędy innym(nie sobie)nie dając szansy wyjaśnienia...

http://www.zieloni.zip.pl/forum.php?cmd=show&id=95&category=19

MEDIA MAJA ZAWSZE RACJĘ?: KURIER PORANNY 03072003r.' SETKA KRZYKLIWYCH LUDZI"(o demonstracji "przeciw fortecy Europa"): "to chuligani, jak oni wyglądają-reagowali na demonstrację mieszakńcy Białegostoku" "spodziewaliśmy się zamieszek" "nie podoba mi się to-takie okrzyki i transparenty są po prostu głupie" "Kilkadziesiąt osób miało zakryte twarze" itp, itd "KURIER PORANNY 04072003r. "LENIWI ANARCHIŚCI"...." GAZETA WSPÓŁCZESNA 03072003 Anarchiści krzycząc przeszli pod Podlaski Urząd Wojewódzki. Tam wyszedł do nich dyrektor generalny PUW.– Ale uczestnicy demonstracji nic od nas nie chcieli. Nie domagali się spotkania z panem wojewodą ani z nikim innym – informuje rzecznik prasowy wojewody. "GAZETA WYBIÓRCZA 07072003 "ŻADNYCH GRANIC" "demonstranci próbowali prowokować funkcjonariuszy, rzucili dwie opony, ci jednak pozostali niewzruszeni; po demonstracji kilka osób ukaraliśmy za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych" (hehe, "ICH TROJE":"KEINE GRENZEN"-ci to zrobili promocję idei w dużej skali....)=CZYSTE ZŁO?

http://www.fob.org.pl/WWW

(a tutaj tzw. "piękna laurka")GAZETA WSPÓŁCZESNA 07072003 "OBÓZ TOLERANCJI-międzynarodowa akcja letnia" '80 dzieci z Polski, Litwy, Białorusi, Niemiec i Austrii wypoczywało przez dwa tygodnie w Wasilkowie na obozie zorganizowanym przez OHP. Pobyt gości z zagranicy sfinansowała Unia Europejska, obóz realizowano w ramach unijnego programu": Mlodzież". Najważniejszym celem było przełamanie narodowych stereotypów i promowanie idei tolerancji. Większość uczestników to tzw. młodzież trudna wychawawczo, pochodząca z rodzin ubogich. Polskie dzieci z terenów popegeerowskich brały udział w warsztatach psychoedukacyjnych dotyczących samoakceptacji, tolerancji i poszukiwania pracy. Wszyscy mieli natomiast okazję, by poznać Podlasie i zaprzyjaźnić sie z rówieśnikami z innych państw. Uczestnikom najbardziej podobały sie wycieczki, ale z zapałem rywalizowali miedzy sobą także podczas zawodów sportowych"

http://www.cebi.win.pl

CO DO BLUZGÓW(anegdotka):Co powiedział nasz sąsiad, gdy mu rozbiłeś piłką okno? - pyta matka syna -Mam opuścić brzydkie wyrazy? -Oczywiście że tak -No,to...nic nie powiedział. Z innej beczki-ciekawe co poniektórzy myślą na temat finansowania np.OBYWATELA...

www.obywatel.org.pl

SIEDEM CUDÓW"KOMUNIZMU": 1. Każdy miał pracę. 2. Mimo,że każdy miał pracę,nikt nigdy nie pracował. 3. Nawet mimo tego,że nikt nie pracował,plan był zawsze wykonany w ponad 100%. 4. Nawet mimo tego,że plan był wykonywany w ponad 100%,nie można było niczego kupić. 5. Nawet mimo tego,że nie można było niczego kupić,wszyscy mieli wszystko. 6. Nawet mimo tego,że wszyscy mieli wszystko,wszyscy kradli. 7. Nawet mimo tego,że wszyscy kradli,nigdy niczego nie brakowało?....(w kapitaliźmie kradną wybrani?) WSZYSTKIE SYSTEMY JAK DOTYCHCZAS BYŁY...ANTYLUDZKIE. KOMUNIZM, KAPITALIZM, SZATANIZM, RELIGIE-ŻYCIE TO ZMIANY, EWOLUCJA TO DOSKONALENIE, ULEPSZANIE...

www.abcekologii.republika.pl

Biznes to też ludzie, którzy także np. zmagają się z korupcją, niekompetencją urzędów, polityków, dają pracę ludziom, i uczciwych można popierać....Nie będę rozmawiał z ludźmi których utrzymują rodzice -

zobaczymy w jaki sposób WY będziecie zarabiać pieniążki...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/bialystokregion.htm

NIE POWTARZAJ kłamstw pseudobuntowników WZIĘTYCH Z KŁAMLIWYCH MEDIÓW-ALBO PAMIĘTAJ - obrażasz - WEDŁUG KURIERA Porannego cytuję: "guru białostockich zielonych anarchistów"(hehe). Kurier kłamie, bo jeśli dojdzie do rozbiórki nielegalnej stacji paliw może być że 4 mln złotych i władze miasta trafią na śmietnik. A panki niech dalej słuchają muzyczki-ja zawsze wolałem hard core,pracę zgodną z sumieniem i życie nie na pokaz...Jak ktoś coś zrobił DIY lepiej niech napisze-ja nie znam takich przypadków-co jasno udowodniłem-FAKTY PRZECIW PLOTKOM, POMÓWIENIOM I KŁAMSTWOM, do tego ludzi którzy SWOIMI BLUZGAMI tutaj udowodnili swój poziom.----------

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbsadyistatoil.htm

JAKOŚ NIE TRAWIĘ IGNORANCJI-w żadnej postaci-NIEWIEDZA I FANATYZM JEST GROŹNIEJSZA SPOŁECZNIE niż politycy, multikorporacje razem wzięte...ULEGANIE MODOM CZY SCHEMATOM MYŚLENIA świadczy o wypraniu mózgów....http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbpolska14112002.htm

Do dotychczas komentujących: ZAROZUMIALI EGOIŚCI którzy nawet palcem nie kiwnęli ze strachu przed systemem pouczają zielonych, plotą jakieś nonsensy co usłyszeli w telewizorze / przeczytali w gazecie - hehehe - kabaret....obojętność + zgoda na zastany system, ale wódeczka znieczuli, pozwoli głośno pokrzyczeć, trawka spełni marzenia...o lepszym świecie bez pieniążków, gdzie wszystkiego jest pod dostatkiem, a potem kapcie, szkoła i do roboty...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbinfowyborykomitetzieloni2002wml.htm

Kabaretowe zagrania z ciastem w polityków - Współczesna inkwizycja

Słusznie ktoś mi zwrócił uwagę, że nie ma czegoś takiego jak "ludzie subkultury" - każdy indywidualnie odpowiada za siebie i prezentuje poziom jaki prezentuje-np. "Soja" dalej uważa że najlepszą metodą promocji wegetarianizmu jest zatykanie szpilkami zamków w sklepach mięsnych, oblewanie kobiet czerwoną farbą "zachęca do miłości do zwierząt", a kamienie i kije bejsbolowe to najlepszy środek to promocji "tolerancji" dla odmienności i "zwalczania" "faszyzmu"? Czyny będące zupełnym przeciwieństwem słów...Zniewolenie określane jako "wolność"?!

www.abcekologii.republika.pl

Zieloni przynajmniej mają jakiś program, który przynosi efekty, zmiany na lepsze: powstają ścieżki rowerowe, zmniejsza się emisja zanieczyszczeń, ścieków, zmniejsza się użycie surowców, energii, poprawia jakość życia

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-www.zieloni.w.pl-dzien-ziemi-bialystok-2003.htm

Inność drażni jednakowość, kolor razi biało-czarnych i odcienie szarości, "nie wychylać się", Kopernik pewnie też się mylił-dla niektórych świat jest płaski? "Eko" w wersji pseudounderground - szare niebo(tło strony wpisów księgi gości) = świat po zagładzie nuklearnej zasnuty pyłem..."matrix"? Wolę niebo niebieskie...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-renaturalizacja-zielen-w-miescie-04-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

Program soji i kilka wypowiedzi poniżej (zero argumentów, faktów, pijacki bełkot wyzwisk i bluzgi) już znamy - "na stos wszystkich którzy nie z nimi nie zgadzają" - wg wzorów STALINA, HITLERA, ŁUKASZENKI, MAO TSE ETC. PROPONUJĘ ZNIEŚĆ GRANICE - ALE NAJPIERW W SWOJEJ GŁOWIE...Wolność, odpowiedzialność, autonomia, anarchizm nie polega na tym by "robić wszystko" (faszyzm, totalitaryzm - albo "RÓBTA CO CHCETA" - BYLE BEZ SENSU?),ale by nie ograniczać wolności innych...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbinfosprostowanie25092002wml.htm

TWORZYCIE SYSTEM PRZEZ IGNORANCJĘ,NIEWIEDZĘ I AROGANCJĘ, TWORZYCIE FASZYZM PRZEZ PRZEMOC I NIETOLERANCJE.... www.abcekologii.republika.pl

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-ja-i-srod-index-spis-tresci-05052003.htm

Co niektórym polecam nie palić papierosków (spowalniają myślenie) mniej alkoholu i narkotyków (mniej dziur w mózgu) może wtedy dostrzeżecie i usłyszycie nieco rzeczywistości a przestaniecie klepać pseudoradykalne SLOGANY przy piwku..."rewolucja" - po szkole i pracy.... - to raczej hipokryzja, rozdwojenie osobowości...

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-linki-spoleczne-5k-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

POSŁUCHAJ (HEHE):"CHŁOPCZE"(A RACZEJ-PO TYM CO ZNOWU PISZESZ-NIESTETY-"DZIECKO"):

>nie interesują mnie twoje psychologiczne analizy mojej osoby jak i naszego ruchu, zachowaj to dla siebie, naczytałem sie już tego na księdze >gości DeCe

MNIE TEŻ NIE INTERESUJĄ WĄTPLIWE SĄDY,KŁAMLIWE OPINIE,POMÓWIENIA MOJEJ OSOBY I DZIAŁALNOŚCI-CZY TO W FORMIE PLOTEK, CZY TEKSTÓW NA LISCIE-STĄD WYNIKŁA CAŁA SPRAWA-ZAREAGOWAŁEM TAKIE NA POSTĘPOWANIE INNYCH

>Mój list do ciebie nie miał zadania ukrywania żadnego upokorzenia (za mały cienias jesteś na to, aby mnie upokorzyć) ani tym bardziej chęci >odwetu (za wysoko się cenisz najwyraźniej).

"DOBRYMI CHĘCIAMI PIEKŁO WYBRUKOWANO... "-PRZECZYTAJ JESZCZE RAZ TO CO SAM NAPISAŁEŚ...ALE TAK JAKBY TO KTOŚ PISĄŁ O TOBIE...

>Po prostu chodzi o to, ze przekraczasz granice dobrego smaku, na siłe wpychając się tam gdzie ciebie nie chcą. Stąd nie dziw się negatywnym >reakcjom ludzi

DLATEGO Z PRZYKROŚCIĄ MUSIAŁEM CIĘ USUNĄĆ Z FEDERACJI ZIELONYCH BIAŁYSTOK, KTÓRA OD ZAWSZE ODŻEGNYWAŁA SIE OD PRZEMOCY. PO 6 LATACH MYŚLĘ ŻE MÓGŁBYŚ TO ZROZUMIEĆ I PRZESTAĆ ODGRYWAĆ SIĘ NA MNIE - POPRZEZ "BEZINTERESOWNE"PLOTKI,KŁAMSTWA,POMÓWIENIA, POMÓWIENIA MOJEJ OSOBY I DZIAŁANOŚĆ, GROŹBY

>nie mam ochoty na dalsza kontynuację tej bezcelowej wymiany zdań.

JEŚLI JEST BEZCELOWA - JA TEŻ, TYM SIĘ ROŻNI DIALOG OD MONOLOGU, PROPAGANDA OD INFORMACJI,TOTALITARYZM I DYKTATURA OD WOLNOŚCI?T RZEBA UMIEĆ SŁUCHAĆ, LUB MOŻNA UDAWAĆ NIEOMYLNOŚĆ...

>Ciekawi mnie przy okazji, czy zamierasz tez założyć sprawyc innym osobom, które cię obraziły? Rany, ale będziesz miał roboty chłopie hi hi...

TO WŁAŚNIE JEST PROBLEM, ALE POWSZECHNOŚĆ PLOTEK, KŁAMSTW I POMÓWIEŃ (W KTÓRYCH M.IN. TY JAK SĄDZIE MIASZ NIESTETY DUŻY UDZIAŁ) TO ŻADNE USPRAWIEDLIWENIE.

ALE ZACZNĘ OD SKUTKÓW (OSÓB ISTOTNIE WINNYCH - KTÓRYMI KIEROWAŁY NIE OBIEKTYWIZM, ALE ZYSKI, ALBO PRZYCZYNY OSOBISTE) NIE PRZYCZYN(LUDZI KTÓRZY ZOSTALI WPROWADZENI W BŁĄD PRZEZ INNYCH)-W TYM PRZYPADKU SPRZEDAJNYCH DZIENNIKARZY, I TZW "ŻYCZLIWYCH", CO NIEKTÓRYCH ŁATWOWIERNYCH CZYTELNIKÓW...

TO ZE NP. "WSZYSCY "CZYLI TZW. WIĘKSZOŚĆ BYŁA W PEWNYCH MIEJSCACH I OKRESACH HISTORYCZNYCH NP. RASISTAMI, ANALFABETAMI, KANIBALAMI, ANTYSEMITAMI, INKWIZYCJONISTAMI ITP, ITD OZNACZA, ŻE TRZEBA ICH NAŚLADOWAĆ? CIEKAWY POGLĄD-TO TZW. KONFORMIZM - ZAWSZE PO STRONIE WIĘKSZOŚCI, A KAŻDY CZŁOWIEK MA JESZCZE WŁASNY ROZUM I SUMIENIE, ALE NIEKTÓRZY LUDZIE OD ZAWSZE KIEROWALI SIE TZW. OPINIĄ WIĘKSZOŚCI-BEZ TEGO NIE DOSZŁO BY DO NP. I, II WOJNY ŚWIATOWEJ, DYKTATORZY NIE MIELIBY POPARCIA ITP.

ALE WBREW TEMU CO CI SIE WYDAJE - JEST TEŻ GRUPA LUDZI, KTÓRZY (NIE KIEROWANI UPRZEDZENIAMI CZY EGOSTYCZNYM INTERESEM) POZYTYWNIE OCENIAJĄ MOJĄ OSOBĘ I DZIAŁALNOŚĆ, WSPÓŁPRACĘ I POMOC

DLATEGO JAK NAPISAŁEM-ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM, NIE RÓB DRUGIEMU O TOBIE NIEMIŁE I TRAKTUJ LUDZI TAK, JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ TRAKTOWANY-NAWET SWOICH TZW."WROGÓW" (JA RÓWNIEŻ TEMAT NASZEJ "WSPOŁPRACY "UWAŻAM ZA ZAMKNIETY 6 LAT TEMU, JEDNAK PUBLICZNIE NIE WYCIAGAŁEM RÓŻNYCH PODKOLORYZOWANYCH OPOWIEŚCI NA TWÓJ TEMAT, CHYBA ŻE MNIE DO TEGO ZMUSZASZ-TAK JAK W TYM PRZYPADKU, ALE WTEDY CZYNIĘ TO W SPOSÓB JAWNY(NIE POKĄTNE PLOTKI),NIE ODMAWIAJĄC CI PRAWA DO KORESPONDENCJI - WYJAŚNIENIA - POPRZEZ NP. E-MAIL I OPIERAM SIĘ NA FAKTACH, NIE WYŁACZNIE WYZWISKACH (FAKT TO TO-CO JEST NAPRAWDĘ - NP. MOJA DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA, JEJ KONKRETNE EFEKTY),A PLOTKA I POMÓWIENIE TO JEST TO CO TOBIE CZY KOMUŚ SIE WYDAJE (-NP. HEHE MOJE 4 'MULIKORPORACYJNE "MERCEDESY I WILLA Z BASENEM...)

JEŻELI UWAŻASZ ZE JESTEŚ TAKI "NIEZALEŻNY" CZY "LEPSZY"(JAK CI SIĘ MOŻE WYDAJE)-PROPONUJĘ - WALCZ NP. Z DYKTATURĄ ŁUKASZENKI... (PORÓWNAMY EFEKTY, BO JAK NA RAZIE TO ZNAM CIĘ TYLKO ZE STRONY KOGOŚ, KTO KRYTYKUJE INNYCH, SAMEMU NIC NIE ROBIĄC, A DOPIERO JAK SAM CO ZROBISZ-DLA DOBRA SPOŁECZNEGO, NIE DLA SIEBIE CZY GRUPY KOLEGÓW MÓGŁBYS OCENIC TO OBIEKTYWNIE, I PEWNIE NAWET MOŻNA BY WSPÓŁPRACOWAĆ W JAKIMŚ TEMACIE, ALE OBRZUCANIE BŁOTEM INNYCH WYMAGA JEDYNIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI Z PIASKOWNICY), ALE NIE POTAKUJ JAKIMŚ BZDUROM BĘDĄCYM NA RĘKĘ LOKALNYM POLITYKOM-AFERZYSTOM, SKORUMPOWANYM MEDIOM I MAFIJNEMU BIZNESOWI - BO NAPRAWDĘ NIE WIEM JAKI MASZ W TYM INTERES - POLSKA "BEZINTERESOWNA ZAWIŚĆ?

DO TEGO ŁUKASZENKA NIE MOZE CI JAKO OBYWATELOWI POLSKI ZA DUZO ZROBIĆ, A KŁAMSTWA I OSZCZERSTWA BIAŁORUSKIEJ PRASY RACZEJ NIE UTRUDNIĄ CI ZYCIA W BIAŁYMSTOKU - WIEC TO WYMAGA NAPRAWDE ZNACZNIE MNIEJ ODWAGI NIZ TO CZYM JA SIĘ ZAJMUJĘ...

Chyba mnie ocenzurują = w tej oazie wolności wszystko jest takie idealne ALE CENZURA W POLSCE JEST ZAKAZANA = co do kasy = skończyły się darmowe wycieczki z FZ na co liczyli niektórzy...

E-MAIL od SOJI: "Przeprosiny CZY JUŻ TYLKO OSZCZERSTWA BEZ GROŹBY? ":Ja niestety mam pewne obawy co do szczerości tego oświadczenia-pod pozorem przeprosin (które raczej sprawiają wrażenie ukrycia upokorzenia i obietnicą odwetu przebija takie megalomańskie przekonanie o własnej nieomylności, słuszności idei i o tym ze wszyscy dookoła mylą się i powinni gdzieś sie usunąć a wtedy świat stałby sie idealny)Ciekawe czy kiedykolwiek zrozumiesz, że wolność polega na tym ze ludzie mogą sie różnić w swoich poglądach, i próbować zmieniać świat niekoniecznie w sposób który ty uważasz za najlepszy? Obiektywnie - myśle ze moja działalność w dziedzinie ekologii jest bardziej skuteczna i pożyteczna dla innych ludzi niż np. twoje(dawne - mam nadzieję) "zaklejanie zamków sklepów mięsnych, niszczenie tablic reklamowych cyrków"-najlepsza rada jest stare dobre "ZRÓB TO SAM"(DIY)-jeśli uważasz ze coś potrafisz zrobić lepiej - spróbuj-życie pokaże czy miałeś rację, a ja wcale nie będę np. "zazdrosny" hehe (jak widzisz z podesłanych linków do moich stron www www.zieloni.w.pl podjęcie trudnych tematów nie przynosi raczej "sławy i pieniędzy" lecz np. pomówienia prasy, szykany ze strony osób którzy np. niszczą środowisko, lamia prawo, działają na szkodę innych urzędnikow, polityków, biznesmenów, "Kuriera Porannego").Tylko że oni raczej robią to dla zysku, zleceń reklam-a ty-z niewiedzy czy powodów osobistych? Nie musisz postępować tak jak ja, ale nie powinieneś nikogo oceniać pochopnie-NIE MA LUDZI NIEOMYLNYCH - 100% NIEOMYLNOŚĆ PRZYPISYWALI SOBIE STALIN, HITLER -A LUDZI KTÓRZY SIĘ IM SPRZECIWIALI PO PROSTU USUWALI, WIĘC CZY I TY UWAŻASZ, ŻE MASZ ZAWSZE RACJĘ WE WSZYSTKIM I JESTEŚ NIEOMYLNY?...Przestań kłamać na mój temat, jeśli chcesz to wyjaśnię każdy twój "zarzut" - pomówienie, ale najpierw zawsze sprawdź u źródła, zanim powtórzysz je dalej, dodając kolejne zmyślone fakty i wydarzenia, nie wierz plotkom, powtarzając coraz większe bzdury na mój temat...gdybym ja powtarzał innym wszystko co słyszę-także i na twój temat...Co do rozmowy z ojcem-po tym co napisałeś, obawiam się, czy nie odebrałeś tego na(w domyśle)zasadzie "następnym razem będę sprytniejszy i nie dam się złapać" - cóż jeśli kłamstwa, złodziejstwo, przemoc jest społeczną normą-skąd wzorce?(tylko gdzie alternatywa?) Niestety-ten e-mail pobrzmiewa fałszem, i zawieraja tak naprawdę kolejne kłamstwa - np. "Federacja Zielonych którą tworzysz, nie jest FZ które wszyscy tutaj tworzyliśmy przez lata, ale tylko i wyłącznie szyldem twojej prywatnej działalności" (o twoim usunięciu z FZ już napisałem, więcej - np. o tym jak przekonywałeś żeby nie korzystać z pomocy UE w tworzeniu ścieżek rowerowych w Białymstoku? "Szkoda tylko kompromitacji dla białostockiego ruchu ekologicznego"(kto kompromituje też już pisałem)" przepraszać za co nie mam". Nikt cię nie zapraszal na księgę gosci DeCe"(...) Księga Gości jest po to, aby zostawić swój ślad" CENZURA W POLSCE JEST ZAKAZANA" Jeśli masz ochotę zakładać mi proces o groźby karalne, obrazę (...)."Bądź pewien, że zakończy sie to dla ciebie dalszą kompromitacją, a tacy jak ja jeszcze nigdy nie dali się zastraszyć takim jak ty" CHYBA NIE DAJESZ MI WYBORU-BRAK REAKCJI TO TAK, JAKBYM PRZYZNAŁ ZE TWOJE OSZCZERSTWA SA PRAWDZIWE, AUTORA ARTYKUŁU W "KURIERZE PORANNYM" PRZESŁUCHAŁA JUŻ PROKURATURA... Wracaj do swoich interesów robionych w imię ekologii i daj nam spokój- nie warto nas ruszać, bo może się to okazać zgubne w skutkach (i wcale nie mam tutaj na myśli przemocy). Pamietaj że akcja rodzi reakcję, powinieneś był nauczyć się już tego na swoich wcześniejszych przygodach z urzędasami, kiedy poniosła cię ambicja. Bez pozdrowień Soja "NIE JA ROZPOCZĄŁEM KAMPANIE OSZCZERSTW I POMÓWIEŃ, DZIĘKI WYPOWIEDZI W KSIĘDZE GOŚCI MOGŁEM SPROSTOWAĆ KILKA KŁAMSTW I PODAĆ PARĘ NIEWYGODNYCH INFORMACJI-TO TYLE-CZEKAM AŻ W KOŃCU PRZESTANIESZ ATAKOWAĆ INNYCH-AGRESJA(także słowna)TO ŻADNE ROZWIĄZANIE...NIESTETY, ZGODZĘ SIĘ W JEDNYM: DZISIEJSZY SYSTEM NIE CHRONI PRAWDY I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, ZA TO CZĘSTO JEST BEZSILNY WOBEC NADUŻYĆ I PRZEMOCY-nawet nie potrafisz pomyśleć o zmianie tego-próbując szkalować i atakować kogoś kto jak wielu ludzi jest po prostu w pewnym stopniu ofiarą obecnego stanu rzeczy, ale ma odwagę oprócz narzekania coś robić, do tego w granicach prawa, nie krzywdząc, czy terroryzując innych ludzi...A CO DO 'DOROSŁOŚCI 'ZA KILKA LAT MOŻE SAM PRZYZNASZ, ZE PO PRZECZYTANIU TEGO CO NAPISAŁEŚ, NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ, ZE JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY...TO TAKIE POKRZYKIWANIE POD PUBLICZKĘ- spodziewałeś sie ze w tym przypadku nie poniesiesz żadnych konsekwencji, a zyskasz w oczach innych? (taka sława cudzym kosztem)... MOJA RADA: zachowuj sie tak, by sie później tego nie wstydzić, NIE RÓB DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE - JEŚLI W TWOJEJ WYPOWIEDZI ZMIENIĘ TYLKO NAZWISKO (NP. NA TWOJE) I ZACZNĘ JA ROZPOWSZECHNIAĆ GDZIE SIĘ DA TO TO BĘDZIE DOROSŁE, ODPOWIEDZIALNE I POWAŻNE? "SSSS,ty zjebany cwelu , idź się jebać sprzedajna kurwo. Jak cię kiedyś spotkam to autentycznie zajebię cię z palety w twojego szczurzego ryja. Jesteś żenujących kawałkiem żałosnego chujka"???!!! Moim zdaniem-żenada...ale to TY NAPISAŁEŚ ---pora przestać i tyle - każdy może sie mylić, przyzwyczaiłem się do różnych reakcji, ale każdy ma szanse - na zrozumienie, poprawę ... 

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.