federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

CZY POLSKA STANIE SIĘ "ŚMIETNIKIEM PRZESTARZAŁYCH TECHNOLOGII" Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH ? OKNA I ELEMENTY BUDOWLANE Z PCV, PRZEMYSŁOWA HODOWLA I TUCZ ZWIERZĄT, TOKSYCZNE SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH I MEDYCZNYCH...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

CZY POLSKA STANIE SIĘ "ŚMIETNIKIEM PRZESTARZAŁYCH TECHNOLOGII" Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH ? MAMY JUŻ OKNA I ELEMENTY BUDOWLANE Z PCV WYCOFYWANE Z BUDOWNICTWA ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE (ZASTĘPOWANE PE. PP) - zobacz także dyskusja na temat PCV: www.chronlasy.com.pl/index2.htm STRONA GŁÓWNA www.chronlasy.com.pl (chociaż okna plastikowe faktycznie maja lepsze właściwości cieplne, izolacyjne - PP, PE, jednak np. z PCV są niebezpieczne, a w obecnym systemie gospodarczym to właśnie "wycinanie drzew" powoduje, że 30% obszaru Polski zajmują lasy hodowane w tym celu, chociaż w postaci monokultur tzw. "plantacji desek" nie posiadają większej wartości przyrodniczej, być może w przyszłości zmieni się ich przeznaczenie i rola - z zaplecza surowcowego - produkcji drewna większe znaczenie uzyska np, produkcja tlenu, oczyszczanie powietrza, rola turystyczna).

TAKŻE W DZIEDZINIE ROLNICTWA CZY PRZEMYSŁOWEJ HODOWLI ZWIERZĄT NIEKTÓRE FIRMY MOGĄ LEKCEWAŻYĆ PRZEPISY PRAWA, DZIAŁAĆ NA SZKODĘ SPOŁECZNA, WRĘCZ "STERRORYZOWAĆ" LOKALNE ŚRODOWISKA.

ZNAJĄC POLSKIE REALIA, FAKTY "WYKRYTE" OPISANE PRZEZ PAŃSTWOWE SŁUŻBY I INSTYTUCJE TO JEDYNIE "WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ" - NA SKUTEK ZŁEGO PRAWA, ORAZ INNYCH UWARUNKOWAŃ PAŃSTWOWE SŁUŻBY I INSTYTUCJE W ZNIKOMYM STOPNIU SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA SPOŁECZNE I CHRONIĄ INTERES PUBLICZNY...

BĘDZIEMY ZAMIESZCZAĆ LISTĘ FIRM I INSTYTUCJI, KTÓRE WIELOKROTNIE I RAŻĄCO NARUSZAJĄ PRZEPISY PRAWA, DZIAŁAJĄC W IMIĘ MAKSYMALIZACJI ZYSKU I POŚPIECHU NA SZKODĘ SPOŁECZNA I INTERESU PUBLICZNEGO (uzasadnienie, opis konkretnych przypadków na naszych stronach www.zieloni.w.pl)

NA POCZĄTEK:

STATOIL (stacje paliw Białystok, kampanie prasowe dezinformujące, zastraszające organizacje ekologiczne i mieszkańców)

ERA GSM (lokalizacja anten telefonii komórkowej)

NEWSWEEK (kampania prasowa dezinformująca, zastraszające organizacje ekologiczne i społeczeństwo w celu zmniejszenia kontroli nad firmami naruszającymi przepisy ochrony środowiska, ukrywanie nieprawidłowości i korupcji w samorządach, instytucjach rządowych)

TELEWIZJA TVN (kampania telewizyjna oparta na zmanipulowaniu faktami i niedopowiedzeniach dezinformująca, zastraszające organizacje ekologiczne i społeczeństwo w celu zmniejszenia kontroli nad firmami naruszającymi przepisy ochrony środowiska, ukrywanie nieprawidłowości i korupcji w samorządach, instytucjach rządowych)

SWEGO CZASU POLSKĘ ZBULWERSOWAŁ FAKT PRZEMYSŁOWEGO TUCZU GĘSI NA TZW. "STŁUSZCZONE WĄTROBY", PRZENIESIONEGO DO POLSKI Z POWODU ZAKAZU WPROWADZONEGO W INNYCH KRAJACH (GĘSI KARMIONE NA SIŁĘ PRZY POMOCY RUR BEZPOŚREDNIO DO UKŁADU POKARMOWEGO UMIERAJĄ W MĘCZARNIACH Z "PRZEKARMIENIA" NA MARSKOŚĆ WĄTROBY)

WIELE FIRM PROWADZĄCYCH TZW. SPALARNIE ODPADÓW (SZCZEGÓLNIE MEDYCZNYCH) PRZENIOSŁO SIĘ DO POLSKI, PONIEWAŻ W INNYCH KRAJACH UJAWNIONO ŚCISŁY ZWIĄZEK POMIĘDZY SPALANIEM ŚMIECI, ODPADÓW A POWSTAWANIEM W TRAKCIE ZANIECZYSZCZEŃ SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH (M.IN. TZW. DIOKSYN). W POLSCE W PRZECIWIEŃSTWIE DO INNYCH KRAJÓW NIE MA NAWET NORMY NA DIOKSYNY, A SPALANIE JEST NAJDROŻSZĄ METODA "UTYLIZACJI" ODPADÓW POZOSTAWIAJĄCA DO TEGO TZW. ODPADY NIEBEZPIECZNE" W WARSZAWIE POWSTAŁA SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZAMIAST KOMPOSTOWNI I PROWADZENIA ODZYSKU SUROWCÓW).

W CAŁEJ POLSCE "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" ZAFUNDOWAŁ Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW MIMO KRYTYCZNYCH OPINII TZW. "SPALARNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH" W POBLIŻU WIĘKSZYCH MIAST ZAMIAST STOSOWANEJ I BEZPIECZNEJ METODY STERYLIZACJI I UTYLIZACJI. W BIAŁYMSTOKU SPALARNIĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH ZLOKALIZOWANO PRAWDOPODOBNIE SPRZECZNIE Z PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA I MIEJSCOWYMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SĄSIEDZTWIE SZPITALA ZAKAŹNEGO, TAK WIĘC OPRÓCZ EWENTUALNEGO WYLECZENIA (BĄDŹ ... ZAKAŻENIA) PACJENCI I SĄSIEDZI MOGĄ BYĆ NARAŻENI NA ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

(nadesłał: Jurek Duszynski Ruch Spoleczno-Ekologiczny "Pomoc Ludziom i Zwierzetom" Poznan tel. kom. 0-505 609 797 e-mail: j.duszynski@rsepliz.most.org.pl)

"Amerykańska gnojówka w Gołdapi": http://www1.gazeta.pl/wyborcza/1,34467,1513093.html Gazeta Wyborcza 5 czerwca 2003 r. dodatek "Duży Format" "Zamkną te fermy? Wyniki kontroli w gospodarstwach Animeksu" http://www.glos.com/index.php?art=02-01&enc=win Poszukajcie innego kraju http://www.glos.com/index.php?&art=06-05&enc=win "Głos Wielkopolski"

AGROBIZNES telegazeta TVP1 z 29 maja 2003 roku, str. 402/1

" Glowny Inspektor Ochrony Srodowiska zapowiada, ze do konca roku zamknie czesc swinskich ferm nalezacych do amerykanskiego koncernu Smithfield Foods. Powod to nagminne lamanie przepisow sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony srodowiska oraz prawa budowlanego. Koncern jest wlascicielem polskich firm Animex oraz Prima Farm, ktore na terenie calego kraju prowadza 24 wielkotowarowe fermy. Sa wyjatkowo uciazliwe dla okolicznych mieszkancow. Mowiac krotko, smierdza. Protesty mieszkancow spowodowaly kontrole. Ich wyniki okazaly sie dla wlascicieli druzgocace." CZY NIE NOSI TO ZNAMIONA PRZECZEKANIA SPRAWY ? CO MAJA OBECNIE ZROBIC MIESZKANCY, KTORZY NIE MOGA ODDYCHAC ? UPALY WZMAGAJA WSZYSTKIE UCIAZLIWOSCI. CZYZBY NADAL DO KONCA ROKU MIELI PRZECHODZIC TAKA SAMA GEHENNE, JAK PRZED ROKIEM ? Ponizej dzieki kol. Markowi Krydzie , udalo sie sciagnac raport, ktory zasylam. Jurek Duszynski RSE PLiZ Poznan tel. kom. 0-505 609 797 j.duszynski@rsepliz.most.org.pl

(nadesłał: Marek Kryda e-mail: animalinst@poczta.onet.pl)

I N F O R M A C J A o ustaleniach kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzonych wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i Nadzorem Budowlanym, w przemysłowych fermach trzody chlewnej należących do amerykańskiego koncernu Smithfield Foods położonych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Realizując ustalenia z posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 20 lutego 2003 r. oraz w związku z napływającymi do GIOŚ interpelacjami poselskimi, a także interwencjami okolicznych mieszkańców w sprawie naruszenia wymagań ochrony środowiska przez przemysłowe fermy należące do amerykańskiego koncernu Smithfield Foods, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował o przeprowadzeniu kontroli ferm należących do tego koncernu, zlokalizowanych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - wyszczególnionych na liście przekazanej przez Przewodniczącego Konferencji, która odbyła się w Senacie RP w dniu 18 lutego 2003 r.

Zwrócił się jednocześnie do Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie wspólnych kontroli z Inspekcją Ochrony Środowiska, ze względu na wielokierunkowość zagadnień związanych z tego rodzaju działalnością, pozostających w ścisłym związku z ochroną środowiska. Na podstawie rozpoznania w terenie, IOŚ zweryfikowała przedstawioną listę ferm, ustalając, że na terenie wymienionych województw do amerykańskiego koncernu Smithfield Foods należą 24 fermy tuczu trzody chlewnej tj: Animex Agri - 7 obiektów, Animex - 6 obiektów oraz Prima Farm - 11 obiektów, przy czym: . 15 ferm prowadzi hodowlę, w tym jedna w niewielkim wymiarze (150 sztuk),. 1 ferma jest w budowie,. 2 fermy są na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowyi zagospodarowania terenu, . 1 ferma jest na etapie planowania, . 5 ferm nie prowadzi działalności. Praktycznie zatem, o istotnym znaczeniu dla środowiska funkcjonuje 14 ferm: 3 w woj. warmińsko-mazurskim, 5 w wielkopolskim i 6 w zachodniopomorskim. Przeprowadzona analiza ustaleń kontroli potwierdziła, że kierownictwawszystkich 14 kontrolowanych ferm należących do amerykańskiego koncernu Smithfield Foods dopuściło do naruszenia przepisów ochrony środowiska oraz przepisów prawa budowlanego, jak też wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i weterynaryjnych. Rodzaj i skala tych naruszeń w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą był zróżnicowany. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze ustalenia poszczególnych inspekcji, ze wspólnie przeprowadzonych kontroli.

Inspekcja Ochrony Środowiska . wszystkie obiekty nie miały w pełni uregulowanego stanu formalnoprawnego,. we wszystkich obiektach stwierdzono brak wymaganej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,. w 6 fermach z 7 prowadzących hodowlę bezściółkową kontrola miała zastrzeżenia do gospodarowania gnojowicą: § niewystarczająca pojemność zbiorników na zbieranie gnojowicy - 3 obiekty, § odprowadzanie gnojowicy do rowu melioracyjnego - 1 obiekt, § zanieczyszczenie gnojowicą terenu wokół punktu zlewnego - 1 obiekt, § prowadzenie nawożenia gnojowicą pomimo że część gruntu była zamarznięta -1 obiekt. § za niewłaściwe uznano też fakt, że pomimo specjalnych wymagań, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r o nawozach i nawożeniu, jakie obowiązują przy stosowaniu gnojowicy do nawożenia gleby, żaden z zarządzających fermami nie przedstawił opinii czy też ekspertyzy Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzającej, że sposób nawożenia jest prawidłowy. . na 14 objętych kontrolą ferm w 6 nie prowadzono ewidencji odpadów, a w pozostałych 8 nie wykazywano wszystkich wytwarzanych odpadów albo wykazywano zaniżone ilości, . w 9 fermach stwierdzono, że ich kierownictwa nie dopełniły obowiązku naliczania i wnoszenia opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, . w 3 fermach ich kierownictwa nie zawarły umów na odprowadzanie ścieków, . za istotne naruszenie zasady odpowiedzialności za środowisko uznano fakt, że kierownictwa wszystkich kontrolowanych jednostek nie posiadały aktualnych ocen oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko, pomimo że przy określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. wielkości obsady trzody chlewnej wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania działalności na środowisko - obligatoryjnie dla obsady powyżej 249 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, co praktycznie stanowi około 1000 do 1500 stanowisk dla tuczu o różnej wadze.

Państwowa Inspekcja Sanitarna. 7 ferm trzody chlewnej nie spełniało wymagań sanitarnych m.in.: § nie przedstawiono wyników badań wody do picia, § naruszenia związane z niewłaściwym przechowywaniem padłych zwierząt, § brak zawiadomienia właściwego Inspektora Sanitarnego o miejscu i rodzaju prowadzonej działalności, § nie poddanie pracowników wymaganych szczepieniom. Inspekcja Weterynaryjna . 6 ferm trzody chlewnej nie spełniało wymagań weterynaryjnych m.in.: § nie zarejestrowanie działalności u Powiatowego Lekarza Weterynarii, § niewłaściwe prowadzenie ksiąg leczenia zwierząt. Nadzór Budowlany . 12 ferm trzody chlewnej (86% kontrolowanych) prowadziło działalność niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego m.in.: § nie posiadanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania, § przekroczenie zakresu robót budowlanych objętych zgłoszeniem, § wybudowanie obiektów (m.in. silosów na paszę) bez pozwolenia na budowę. W oparciu o ustalenia kontroli wszystkie inspekcje podjęły określone działania dyscyplinujące, nie znajdując jednak, na obecnym etapie rozpoznania i wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych zgodnie z przysługującymi kompetencjami, wystarczających przesłanek do wstrzymania działalności ferm. Należy jednak mieć na uwadze, że we wszystkich przypadkach, w których nie zostaną dotrzymane nałożone terminy do usunięcia nieprawidłowości, może nastąpić wstrzymanie działalności fermy, przy zachowaniu odpowiednio bezpiecznego dla środowiska okresu, w którym powinno to nastąpić. Inspekcja Ochrony Środowiska wydała 14 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących kierownictwa kontrolowanych ferm do uregulowania stanu formalnoprawnego. Skierowano wystąpienie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego informujące o nie naliczaniu i nie wnoszeniu opłat przez kontrolowane podmioty za korzystanie ze środowiska. Zwrócono się do Wojewody Zachodniopomorskiego o zobowiązanie w drodze decyzji kierownictwa kontrolowanych ferm na terenie tego województwa(oprócz Fermy trzody chlewnej w Byszkowie), do sporządzenia przeglądów ekologicznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna skierowała wystąpienia do kierownictwa 7 ferm zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Inspekcja Weterynaryjna w odniesieniu do kierownictwa 6 ferm skierowała wystąpienia do właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii o wszczęcie postępowań w sprawie nie rejestrowania prowadzonej działalności.

Inspekcja Nadzoru Budowlanego w stosunku do kierownictwa 12 ferm podjęła czynności wyjaśniające, przy czym w odniesieniu do 10 jednostek wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie usunięcia naruszenia przepisów prawa budowlanego. Podsumowanie Ustalenia przeprowadzonych kontroli potwierdziły sygnalizowane w wielu interwencjach nie przestrzeganie prawa, przez zarządzających dużymi fermami trzody chlewnej. Przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości można upatrywać nie tyle w nieznajomości prawa co w braku należytej troski o ochronę środowiska, przy jednoczesnym przyzwoleniu władz samorządowych na prowadzenie takiej działalności. Chodzi tu zwłaszcza o przypadki zgłoszenia remontu obiektu, podczas gdy faktycznie następowała zmiana sposobu użytkowania obiektu. Stwierdzono, że kierownictwa kontrolowanych ferm przyjęły wygodniejsze dla siebie założenie, iż jedynie dokonują remontu obiektów po byłych PGR, uprzednio wykorzystywanych do hodowli zwierząt. Pomimo więc, że dokonywano nieraz istotnych zmian budowlanych - budowa dodatkowych silosów na paszę, zmian w rodzaju i liczbie inwentarza, kierownictwa ferm nie dostrzegały, że dokonują istotnej zmiany przeznaczenia obiektów, ze względu na ochronę środowiska, a co wymaga złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na dokonanie takiej zmiany. Kierownictwa kontrolowanych obiektów zgłaszali jedynie do organów administracji architektoniczno - budowlanej, iż przystępują do remontu obiektów. W ten sposób ominięto bardzo istotną dla ochrony środowiska procedurę, jaka obowiązuje w przypadku wniosku o uzyskanie decyzji wyrażającej zgodę na zmianę przeznaczenia obiektu. Procedura ta obejmuje m.in.: wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz określenia wymagań związanych z ochroną środowiska, a także udział społeczeństwa, co pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych konfliktów. Wprawdzie Inspekcja Ochrony Środowiska nie stwierdziła występowania przesłanek świadczących o spowodowaniu pogorszenia środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożeniu życiu lub zdrowiu ludzi, co upoważniałoby do obligatoryjnego wstrzymania takiej działalności, zgodnie z art. 354 ustawy Prawo ochrony środowiska, to jednak nie można wykluczyć możliwości takiego zagrożenia w przyszłości, jeżeli nie zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń do środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ustaliła ponadto, że 10 ferm ze względu na wielkość prowadzonej hodowli jest zobowiązana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do 1 stycznia 2004 r., tymczasem stwierdzono, że kierownictwo żadnej z nich nie podjęło prac nad przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Wskazany obowiązek daje zabezpieczenie, że przy rozpatrywaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, zostaną uwzględnione wszystkie aspekty środowiska, wraz z zastosowaniem najlepszej dostępnej techniki dla prowadzenia tej działalności.

Biorąc pod uwagę, powyższe nasuwają się następujące wnioski:

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zorganizuje spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwami inspekcji biorącymi udział w kontroli celem podjęcia zintegrowanych działań dyscyplinujących wobec zarządzających fermami, gdzie zostały stwierdzone nieprawidłowości.

2 Główny Inspektor Ochrony Środowiska zobowiąże Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, do udziału w procedurze opiniowania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w procesie inwestycyjnym.

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zobowiąże Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska do przeprowadzenia ponownych kontroli ferm, na etapie zawiadomienia WIOŚ przez inwestora o zmianie sposobu użytkowania, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych przez organy nadzoru budowlanego. W przypadku nie spełnienia wymagań ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyrazi sprzeciw co do zmiany sposobu użytkowania, w trybie art. 56 ustawy z dnia 7.07.1974 r. Prawo budowlane.

4. Przeprowadzone zostaną kolejne kontrole ferm po upływie terminu uzyskania przez nie pozwolenia zintegrowanego. Kontrole będą miały charakter kompleksowy obejmujący wszystkie aspekty ochrony środowiska prowadzenia instalacji w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska jako całości.

5. Zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w przypadku podjęcia eksploatacji instalacji do hodowli trzody chlewnej po 1 stycznia 2004 r. bez pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenia eksploatacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego przez okres przekraczający 6 miesięcy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma użytkowanie przedmiotowej instalacji.

6. Główny Inspektora Ochrony Środowiska będzie nadal sprawował nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego wielkoprzemysłowych ferm hodowlanych.

7. Główny Inspektora Ochrony Środowiska wystąpi do Ministra Środowiska z wnioskiem o ujednolicenie sposobu określania rodzaju instalacji w zależności od jednostek przeliczeniowych, analogicznie jak przy klasyfikacji instalacji ze względu na obowiązek wykonywania raportu oddziaływania instalacji na środowisko, celem wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w zakresie kwalifikowania instalacji, wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.