UNIA EUROPEJSKA I ROLNICTWO-czy pogorszy się jakość polskiej żywności ?

Polska już w średniowieczu dzięki umiarkowanemu klimatowi i dużemu obszarowi ziemi, która nadaje sie pod uprawę była wiodącym dostarczycielem zbóż i drewna do krajów Europy Zachodniej.

Czy więc rolnictwo może być w dzisiejszych czasach wyjątkową dziedzina gospodarki, w której Polska mogłaby zaoferować produkty konkurencyjne w stosunku do produktów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej, pod względem NIŻSZYCH CEN LUB LEPSZEJ JAKOŚCI LUB WALORÓW ZDROWOTNYCH ?

Rolnictwo jest bowiem dziedziną, która wyniku rozwoju gospodarczego stała się branża przestarzałych technologii, a co z tego wynika niskich dochodów (wraz z np. górnictwem, przemysłem przetwórstwa metali hutnictwo, metalurgia). Do wyprodukowania zboża, czy np. mięsa nie potrzeba wybitnej wiedzy czy umiejętności, stąd tez w krótkim czasie np. w Europie zamiast niedoboru żywności i klęski głodu zaistniało ZJAWISKO NADPRODUKCJI - co w dzisiejszym systemie gospodarki "rynkowej" powoduje SPADEK CEN PONIŻEJ KOSZTÓW PRODUKCJI - rolnicy coraz częściej nie są w stanie sprzedać swoich produktów przynajmniej w cenie gwarantującej zwrot poniesionych nakładów na produkcję w związku z nadmiarem np. zboża, buraków, wieprzowiny, wołowiny itd.

By uniknąć bankructwa całego sektora rolnego Unia Europejska wypracowała cały system sterowania i kontroli produkcji rolnej, mający na celu unikanie nadmiaru produkcji poszczególnych produktów rolnych i ZAGWARANTOWANIE MINIMALNYCH CEN - poprzez m.in. określanie maksymalnej ilości produktów rolnych, który dany rolnik może wyprodukować i zaoferować na rynku. System ten ma także chronić interesy rolników, którzy mają gwarancję, że wyprodukowane plony sprzedadzą za określoną sumę, a nie np. w wyniku urodzaju zbóż ich cena spadnie do takiego poziomu, który nie zapewni nawet pokrycia ich zbioru lub dowozu do kupującego - odbiorcy. Posiadając informację na temat zapotrzebowania na produkty rolne można z wyprzedzeniem określać, jakie zapotrzebowanie w danym roku będzie na dane produkty rolne (z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych jak susze, powodzie etc.).

System ten jest szczególnie istotny w Unii Europejskiej ze względu na przyjęty PRZEMYSŁOWY MODEL PRODUKCJI ROLNEJ - opierający się na WIELKOOBSZAROWYCH UPRAWACH i MASOWEJ HODOWLI ZWIERZĄT, zakładający ZYSKI ZE SPRZEDAŻY DUŻEJ ILOŚCI TANICH PRODUKTÓW PRZY STOPNIOWO SPADAJĄCEJ JEDNOSTKOWEJ CENIE ICH WYTWORZENIA ZE WZGLĘDU NA POTANIENIE CENY ICH WYTWORZENIA (np. poprzez mechanizację, mniejszą ilość osób zatrudnionych).

Taki model rolnictwa, który z założenia miał produkować coraz większe ilości coraz tańszej i bardziej dostępnej dla konsumenta żywności ze względu na brak mechanizmów skutecznej kontroli przyniósł także negatywne zjawiska: potanienie kosztów produkcji spowodowało SPADEK JAKOŚCI ŻYWNOŚCI poprzez stosowanie niekorzystnych metod np. hodowli zwierząt (hodowla w masowej niespotykanej dotychczas skali i stosowanie "przemysłowych dodatków do pasz" do tuczu jak. np. w skrajnych przypadkach: odpady mięsne, śmiecie, zużyte oleje, trociny i inne "wypełniacze" - falę chorób i epidemii: choroba wściekłych krów, pryszczyca i konieczność użycia antybiotyków, badań), uprawa roślin w postaci monokultur (podatnych na ataki szkodników i choroby, konieczność użycia drogich środków ochrony roślin, pestycydów). Mechanizacja nie zawsze powoduje potanienie kosztów produkcji - przy kłopotach ze zbytem produktów wiele gospodarstw znalazło się na granicy bankructwa.

Następuje więc stopniowy odwrót od PRZEMYSŁOWEGO MODELU ROLNICTWA, który po przekroczeniu pewnej skali zaczął wytwarzać PRODUKTY DROŻSZE I GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW.

Stąd też poszukiwania NOWEGO MODELU ROLNICTWA, który oferowałby wysoką jakość żywności za przyzwoitą cenę - są to nadzieje pokładane w tzw. ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM.

Rolnictwo w Polsce w mniejszym stopniu stosowało PRZEMYSŁOWY MODEL ROLNICTWA, pomimo istnienia do pewnego momentu dużych gospodarstw rolnych (tzw. PGR) w metodach upraw i hodowli nie stosowano np. tak dużych ilości nawozów sztucznych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków owadobójczych itd. Jednak poziom wydajności i jakości produkowanej żywności oraz zysków z produkcji rolnej nie jest satysfakcjonujący dla polskich rolników. POLSKA WIEŚ UMIERA - LUDZIE MŁODZI NIE MAJĄ ŻADNYCH PERSPEKTYW NA GODNE ŻYCIE JAKO PROWADZĄCY GOSPODARSTWA.

Wdrażanie PRZEMYSŁOWEGO MODELU ROLNICTWA w Polsce ZE WZGLĘDU NA NADMIAR ŻYWNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - TANIEJ I NISKIEJ JAKOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ wydaje sie bezcelowe i ze względu na wysokie koszty (maszyn, budynków itd.) jest na granicy opłacalności. Sytuacji nie uratuje wsparcie różnego rodzaju funduszy (W POSTACI KREDYTÓW. DOTACJI) - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ NIE MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANE DALSZYM ZWIĘKSZANIEM NADPRODUKCJI PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH NISKIEJ JAKOŚCI PRODUKOWANYCH JUŻ PRZEZ ROLNIKÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

PERSPEKTYWĄ DLA POLSKIEJ WSI JEST WYKORZYSTANIE NIESKAŻONEJ ZIEMI I NIŻSZYCH KOSZTÓW PRACY DO PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI O WYBITNYCH ZALETACH ZDROWOTNYCH - TEGO TYPU ŻYWNOŚĆ BĘDZIE POSZUKIWANA TAKŻE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

DODATKOWYMI MOŻLIWOŚCIAMI DLA POLSKIEJ WSI JEST

-WPROWADZANIE NOWYCH (W POLSCE) GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, MAJĄCYCH CORAZ WIĘKSZE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI (soja, kukurydza)

-STOSOWANIE EKOLOGICZNYCH, BIODYNAMICZNYCH METOD UPRAW (uprawy wykorzystujące wzajemnie korzystne oddziaływania rożnych gatunków roślin, powodujące wzrost wydajności i poprawę jakości gleb, wymagające dużego nakładu pracy ludzkiej o niższych kosztach niż w krajach Unii Europejskiej - ogrodnictwo, sadownictwo, przetwórstwo)

-MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POLSKIEJ WSI (koszty pobytu dla mieszkańców Unii Europejskiej to około 30 % średnich kosztów dotychczasowych celów turystycznych przy zaletach Polski jak: bliskie położenie, atrakcyjność "nowego miejsca - ", bezpieczeństwo pobytu)

-MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIOPALIW I SUROWCÓW DO PRODUKCJI BIOPALIW (na użytek gospodarstw i na sprzedaż)

TAK WIĘC POMIMO NIŻSZYCH DOPŁAT (KTÓRE I TAK ZE WZGLĘDU NA SKOMPLIKOWANE, ZBIUROKRATYZOWANE PROCEDURY PRZYZNAWANIA PODATNE NA MANIPULACJE I NADUŻYCIA NIE TRAFIĄ DO DROBNYCH, ZWYKŁYCH ROLNIKÓW, ZAŚ PROMOWANY PRZEZ TE FUNDUSZE PRZEMYSŁOWY WIELKOOBSZAROWY MODEL ROLNICTWA JEST MODELEM SCHYŁKOWYM, CHYLĄCYM SIĘ KU UPADKOWI) POLSKIE DROBNE ROLNICTWO MA SZANSĘ NA KONKURENCYJNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM ZALET POLSKIEJ WSI - NIESKAŻONEJ ZIEMI, ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, NIŻSZYCH KOSZTÓW PRODUKCJI, WALORÓW TURYSTYCZNYCH.

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA.

KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.