federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

CYRK - TAK TRESURA - NIE ! PRAWDZIWIE OBLICZE CYRKU - Ministerstwo Edukacji zakazało rozprowadzania biletów do cyrków na terenie placówek oświatowych, ponieważ rozrywka kosztem zwierząt sprzeczna jest z poszanowaniem środowiska naturalnego, polskimi przepisami, oraz m.in. "Konwencją Praw Dziecka" ONZ ratyfikowaną przez Polskę w 1991 r.

www.cyrk.prv.pl

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

CYRK JEST ŚMIESZNY, ale NIE DLA ZWIERZĄT

Nie ma dobrych cyrków, ponieważ przez swą naturę nie mogą zapewnić zwierzętom koniecznych biologicznie warunków i sposobu życia.

Zwierzęta cyrkowe trzymane są w izolacji od przedstawicieli swego gatunku, mają nieodpowiednie pomieszczenia dla naturalnych sposobów ruchu oraz są zmuszane do zmiany swego biologicznego rytmu. Wszystko w imię rozrywki.

W czasie ekologicznego kryzysu naszej planety musimy uznać tresurę za relikt przeszłości i czynnie temu przeciwdziałać.

NIE KUPUJ BILETU DO CYRKU!

NIE POPIERAJ SWOIMI PIENIĘDZMI KATOWANIA ZWIERZĄT!

BOJKOTUJ CYRKI STOSUJĄCE TRESURĘ

TO NAJSKUTECZNIEJSZA DROGA PROWADZĄCA DO ZLIKWIDOWANIA TEGO PROCEDERU!

Jest wiele rozrywek, którymi możesz zastąpić udział w cyrkowym spektaklu. Wybierz taką rozrywkę, która nie przynosi cierpienia innym istotom...

ZOBACZ TAKŻE:

www.cyrk.prv.pl

www.empatia.pl

www.fwz.jawsieci.pl

www.viva.org.pl

www.animal-liberation.pl

www.klubgaja.pl

www.peta.org

więcej informacji: www.fwz.jawsieci.pl/protestujemy-tresura/index.htm co możesz zrobić: www.fwz.jawsieci.pl/naszeakcje-opis/index.htm#tresura

www.wolfpunk.most.org.pl/cyrk/intro.htm

Kampania "CYRK BEZ ZWIERZĄT"
XXI WIEK - CZAS NA HUMANITARNĄ ROZRYWKĘ

(www.empatia.pl/cyrki)

"Cyrk bez zwierząt" Ewa Siedlecka (www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=90 )

Przykładowy HAPPENING/PIKIETA organizacji działającej na rzecz praw zwierząt - PRZED CYRKIEM ZALEWSKI - 26.09.2003

(www.empatia.pl/str.php?dz=5 www.empatia.pl/cyrki/pikieta_260903.html)

Wniosek do Kuratorium o wprowadzenie zakazu reklamy CYRKÓW na terenie przedszkoli i szkół jako imprez o wątpliwych walorach edukacyjnych

(www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=24 www.empatia.pl/cyrki/wniosek_kuratorium.html) Pismo Ministerstwa Edukacji do Kuratoriów zakazujące rozprowadzania biletów do cyrków w placówkach oświatowych jako sprzecznego z polskimi przepisami www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=25 Stanowisko Kuratorium Oświaty w Białymstoku w tej sprawie www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=69 Dyskusja na Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty "Ale Cyrk!" www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=3974

Prasa o zakazie reklamy cyrków ze zwierzętami w szkołach 28.12.2003: m.in., Gazeta Współczesna - Białystok: Bo tresura jest niewychowawcza! Uczniowie i przedszkolaki z podlaskich placówek oświatowych nie będą już dostawać bezpłatnych biletów do cyrku. Zdaniem ministerstwa edukacji, jest to bowiem sprzeczne z... rozwijaniem w dzieciach poszanowania środowiska naturalnego www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20031202/AKTUALNOSCI/31201004 i Express Bydgoski: www.bydgoszcz.naszemiasto.pl/wydarzenia/326751.html Słonie łzy Ekolodzy protestują przeciw dręczeniu zwierząt w cyrku Cyrk to hermetyczny świat, dlatego tak trudno znaleźć dowody na znęcanie się nad zwierzętami, choć wiadomo, że tresura to proceder okrutny www.polityka.onet.pl/162,1129888,1,0,2415-2003-34,artykul.html Artykuł Michała Walkowiaka z Towarzystwa Ekologicznego "Ziemia Przede Wszystkim" na temat warunków życia zwierząt w cyrkach oraz wpływu oglądania tresury zwierząt na psychikę dzieci (miesięcznik Wielkopolskiej Oświaty - Otwarta Szkoła nr 10 z grudnia 2001 roku). Artykuł miał na celu zwrócenie uwagi nauczycielom oraz dyrektorom szkół na potrzebę uwzględniania tematyki ochrony praw zwierząt w programach nauczania oraz przekonanie do nie chodzenia z podopiecznymi na przedstawienia cyrkowe z udziałem zwierząt (www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=18 )

PREZENTACJĄ UKAZUJĄCĄ I PORÓWNUJĄCĄ ŻYCIE SŁONI NA WOLNOŚCI I W CYRKACH

Cyrkowe słonie skute łańcuchami mogą zwariować z nudów i stresu. Kołyszą się w przód i w tył, niezdolne do chodzenia, mycia się czy bycia ze swoimi przyjaciółmi. W swojej ojczyźnie słonie spacerują i biegają przemierzając dziennie nawet 50 km, czują powiew wiatru, podziwiają widoki i zbierają pożywienie... (www.empatia.pl/str.php?dz=24&id=17 )

Apel w sprawie zwierząt wykorzystywanych dla potrzeb rozrywki

My, niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się organizowaniu w stolicy, a także w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce, imprez kulturalnych, noszących znamiona niehumanitarnej rozrywki, a w szczególności organizowaniu występów cyrków ze zwierzętami. Uważamy, że przyszedł czas na oczyszczenie kultury ze zwyczaju zabawy i rozrywki kosztem upokorzonych, uległych i zmuszonych do nienaturalnych zachowań zwierząt. W wielu miastach na świecie istnieje zakaz wjazdu cyrków ze zwierzętami. Działa wiele cyrków programowo opierających się wyłącznie na występach ludzi, np. w Polsce grupa Ocelot. Czy musimy wychowywać dzieci w duchu przyzwolenia na bezrefleksyjną dominację człowieka i instrumentalne traktowanie zwierząt? Czy w imię sztuki musimy powodować cierpienia? Pamiętajmy - za błyskotliwym opakowaniem cyrkowego świata kryje się dramat tresowanych, zmuszanych do pracy, przewożonych i przetrzymywanych w karygodnych warunkach zwierząt. XXI wiek to czas na humanitarną rozrywkę!

- Apel Stowarzyszenia "Empatia", które od września 2003 prowadzi ogólnopolską kampanię "Cyrk bez zwierząt", dotycząca kwestii wykorzystywania zwierząt dla rozrywki człowieka, dzięki której został wprowadzony zakaz rozdawania w szkołach biletów do cyrków wykorzystujących tresurę. Uważamy, ze publiczne pokazy dominacji człowieka nad zwierzęciem nie powinny mieć miejsca. Czy możemy liczyć na Twój podpis pod tym apelem? Dotychczas podpisali go m.in.: Magdalena Sroda, Teresa Bohwic, Krzysztof Czabański, Alina Grabowska, prof. dr hab. Andrzej Elzanowski, Radosław Gawlik, prof. dr hab. Simona Kossak, Anna Chodakowska, Magda Mosiewcz, Barbara Pietkiewicz, Joanna Podgórska, Sylwia Bukowicka, Jadwiga Osuchowa, Prof. dr hab. n. wet. Remigiusz Węgrzynowicz... a takze wiele organizacji, m.in: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" (Łódź), Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju FEER (Łódź), Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Arka", Fundacja "Międzynarodowy Ruch Wegetarian na rzecz Zwierząt - Viva!" (Warszawa), Klub OK!, Redakcja "Wegetariański Świat", Redakcja "Zielony Rynek", Redakcja "Zielone Brygady", Redakcja "Eko i My", Redakcja Biuletynu Niecodziennego Spraw Ekologicznych, Redakcja "Dzikie Życie", OTOZ Animals, Fundacja "Zwierzęta i my" z Poznania, Komitet Pomocy dla Zwierząt Tychy, Stowarzyszenie Cytrus, Fundacja Pegasus, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP (Białystok), Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne BASTA (Wrocław), Krakowski Klub Wegetarian "Żyj i pozwól żyć innym" (Kraków), Towarzystwo dla Natury i Człowieka (Lublin), Społeczny Instytut Ekologiczny (Warszawa), Towarzystwo na rzecz Ziemi (Oświęcim), Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (Kraków), Centrum Edukacji Ekologicznej (Płock), Związek Stowarzyszeń "Polska Zielona Sieć" (Kraków), Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim", Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi"...

- Obserwowanie tresury zwierząt jest szkodliwe społecznie, zwłaszcza dla dzieci, które wychodzą po przedstawieniu w przekonaniu, że człowiek może wykorzystywać zwierzęta do celów rozrywkowych

- Zwierzęta przebywają w sztucznych warunkach oraz zmuszane są do wykonywania nienaturalnych czynności i zachowań

- W 1978 roku w Paryżu UNESCO uchwaliło Światową Deklarację Praw Zwierząt , która podkreśla, że każde zwierzę ma prawo do życia na wolności oraz nie może służyć rozrywce człowieka.

- W 1981 roku na Konferencji Narodowego Związku Kierowników Szkół zalecono, aby nie zachęcać dzieci do uczestnictwa w pokazach poniżających zwierzęta.

- Dzieci po pokazach tresury nabierają fałszywych przekonań, że prezentowane zachowania, co do których zwierzęta są zmuszane przy pomocy bicia, poparzeń, głodzenia i strachu sprawiają im przyjemność. Tresura opiera się zmuszeniu do strachu i posłuszeństwa - zwierzęta są bite w czułe miejsca (np. niedźwiedzie po nosie), oślepiane, usuwa się im zęby, pazury, stosuje specjalne uprzęże i łańcuchy...

- Obowiązująca w Polsce "Ustawa o ochronie zwierząt" próbuje ograniczać zmuszanie zwierząt do wykonywania nienaturalnych czynności (jak np. niedźwiedzie "jeżdżące" na rowerze - zwierzęta skaczące przez płonące obręcze, stojące na tylnych nogach itp.)

- Warunki życia i transportu zwierząt cyrkowych są tragiczne - np. małe, zimne przyczepy, w których zwierzęta przez wiele godzin nie mogą się nawet obrócić, co powoduje u nich stałe poczucie zagrożenia i obawy o nagły atak, przykładowo żyrafy podczas transportu nie mogą wyprostować szyi, stojąc pochylone.

- Wiele miast i krajów poprzez swoje przepisy zakazuje znęcania się nad zwierzętami - cyrków z tresurą zwierząt nie wpuszcza się do: całej Skandynawii (dopuszczana jest tylko tresura psów i koni), około 160 miast Anglii, 13 Australii, 2 Nowej Zelandii, a także niektórych miast Szwajcarii, Kanady i USA.

- Zwierzęta można za to obserwować w ich naturalnym lub zbliżonym do naturalnego środowisku, przy pomocy wydawnictw, filmów, parków pokazowych itp.

- Dziwne i nietypowe zachowania zwierząt jak obsesyjne kręcenie sie w kółko, nieustanne kręcenie lub zarzucanie głową, podrygiwanie kończyn, wyskubywanie sierści lub piór (aż do powstania łysych miejsc) to objawy tzw. "zoopsychozy" - tendencji autodestruktywnych u zwierząt pozbawionych naturalnego środowiska, ruchu, towarzystwa itp. Np. zwierzęta, które w naturalnych warunkach przemierzają dziennie wiele kilometrów w poszukiwaniu pokarmu, zamknięte w małych wybiegach zaczynają biegać po nich w kółko, umierają z przekarmienia itp.

- Alternatywą dla przedstawień, w których uczestniczą zwierzęta, są cyrki bez tresury np. Cyrk Słońca z USA, Cyrk Chiński itp. Dzieci i tak najbardziej cieszą sie na pokazy klownów, akrobatów, zresztą w dzisiejszych czasach objazdowe menażerie to przestarzała forma "jarmarcznej" rozrywki, odwołująca się do najniższych instynktów, które kierowały widzami rzymskich igrzysk, corridy, składaniem religijnych ofiar ze zwierząt, itp.

- Nie oglądaj przedstawień wykorzystujących zwierzęta i informuj ludzi, dlaczego rozrywka kosztem zwierząt i zmuszanie ich do nienaturalnych zachowań jest niehumanitarne, i niewłaściwe.

- Człowiek posiadający wiedzę o ograniczeniach słabszych istot, nie zmusza ich do zachowań powodujących ból, strach, głód, zmęczenie itp. Jeśli zauważysz takie przypadki, skontaktuj się z policją, strażą miejską, przedstawicielem inspekcji weterynaryjnej, osobami zajmującymi się ochroną zwierząt w stowarzyszeniach, organizacjach, fundacjach, towarzystwach. Jeśli poprosisz nas o pomoc - spróbujemy zrobić coś razem i rozwiązać problemy!

- Nie korzystaj ze sklepów, które reklamują występy cyrkowe i informuj sprzedawców, dlaczego to robisz.

- Pisz do prasy lokalnej i krajowej, tłumacząc dlaczego nie zgadzasz się z wykorzystywaniem zwierząt w przedstawieniach cyrkowych.

- Wykorzystuj swoje prawa i możliwości, wpływając na władze lokalne i informując innych ludzi, aby nie udostępniały swoich terenów, nie uczęszczały i nie wspierały okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami w tym dla rozrywki.

Kolorowanka dla dzieci "Słonie z wielkiego namiotu" (8-stron - pobierz plik z kolorowanką - otwórz stronę lub wskaż i kliknij prawym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem wybierz "zapisz jako" format pdf 630kB) (www.empatia.pl/cyrki/slonie_kolorowanka.pdf)

PRAWDZIWE OBLICZE CYRKU

www.wolfpunk.most.org.pl/cobl.htm

Błyskają światła sceny, piękne panie i prawdziwi mężczyźni z batami w rękach. A wokoło tłum zachwyconych ludzi, bo oto piękne panie i prawdziwi dzielni mężczyźni ujarzmiają dzikie bestie: lwy, tygrysy, słonie lub pokazują piękną tresurę piesków, kotków, koni. Ludzie się cieszą, a zwierzęta?

Cyrkowe zwierzęta nie wiedzą co to jest przyjemność życia w naturze. Zabierana jest im wolność i zabroniona swoboda ruchu. W zamian otrzymują więzienie w małych śmierdzących klatkach, baty treserów, różne okrutne metody tresury, strach, ból i cierpienie. Wszystko po to, aby mogły pokazać bezsensowne, wytresowane numery cyrkowe. Życie zwierzęcia cyrkowego nie ma nic wspólnego z naturalną egzystencją. Te biedne zwierzęta całe swe życie muszą spędzić albo w ciasnych klatkach, często zakute w łańcuchy (tak jak słonie), albo na arenie, w strachu przed batem tresera. Na arenie zwierzęta mogą się chociaż poruszać, ale 80-90% życia spędzają one w klatkach, często tak ciasnych, że z ledwością pozwalających na obrócenie się. Ale życie w klatkach to tylko wstęp do prawdziwych męczarni, które nazywane są tresurą.

Pat Derby, była treserka w jednym z amerykańskich cyrków, która porzuciła swój zawód i założyła schronisko dla zwierząt cyrkowych tak mówi o tresurze zwierząt: "tresowanie niedźwiedzi jest szczególnie ciężkie. Klasyczną metodą jest bicie ich po nosie. Mieliśmy niedźwiedzia cyrkowego, którego nos był pokryty strupami i nosił ślady wielokrotnego złamania, a jeżeli podnosiło się rękę natychmiast uciekał". O tresowaniu lwów i tygrysów: "Nie jest to miły widok patrzeć na nie podczas tresury. Mają łańcuchy i sznury wokół karków. Stosuje się wobec nich wiele brutalności, aby zmusić do posłuszeństwa wobec tresera".

Zwierzęta cyrkowe opuszczają swe klatki tylko z okazji ćwiczeń i występów. Nie są żywymi, czującymi istotami - są narzędziami pracy wyćwiczonymi w wykonywaniu swych numerów na wysypanym trocinami klepisku i w przyćmionych światłach reflektorów. Niedźwiedzia nauczono tańczyć, zmuszając go do spacerowania po płycie naładowanej prądem elektrycznym albo na podłożu z rozżarzonego żelaza. Tygrysy, lwy, lamparty, które siadają na tylnych łapach, uprzednio skuwano łańcuchami i rozżarzonym szpikulcem dźgano pod gardłem dzień w dzień, całymi miesiącami, aż do chwili, kiedy próbując uniknąć nowego ciosu odchylały się do tył podnosząc przednie łapy.

Wszystkie zwierzęta tresowane są pod biczem tresera. Treserzy stosują zasadę: "zmusić biczem do uległości". To wszystko odbywa się w imię zdobywania pieniędzy i zadowolenia ludzi, którzy chcą się bawić kosztem innych istot, nie zważając na ich ból i cierpienie. A przecież, jak to udowadnia tzw. "cyrk chiński", można się w cyrku świetnie bawić bez udziału tresury zwierząt.

PETYCJA przeciwko WYKORZYSTYWANIU ZWIERZĄT PRZEZ CZŁOWIEKA W CYRKACH, DLA CELÓW ROZRYWKI... - Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważam za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych. Żądam wprowadzenia zakazu dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w szkołach i przedszkolach, oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy, które noszą znamiona przymusu. Wyrażam ubolewanie, że rozrywka kosztem zwierząt promowana jest przez media. Żądam wprowadzenia zakazu organizowania na terenie Warszawy, a także w każdym innym miejscu w Polsce, przedstawień w cyrkach ze zwierzętami, oraz organizowania w stolicy i poza nią wszelkich innych imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Żądam należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4... (www.empatia.pl/cyrki/cyrki.rtf)

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.