federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

"DZIEŃ ZIEMI" - 2003 r.

Co Trzeba Poprawić w Sytuacji Ekologicznej Miasta Białegostoku

Dzień Ziemi obchodzony jest w prawie 150 krajach. Ogłosili ten specjalny dzień ponad 25 lat temu amerykańscy ekolodzy, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy związane z niszczeniem środowiska, nadużyciami polityków, przedsiębiorców, ograniczeniami w dostępie do informacji, wiedzy, zasobów, zagrożeniami bezpieczeństwa, zdrowia, jako protest przeciwko wojnie i niesprawiedliwości, działaniu na szkodę człowieka, prawa jednostki do życia w czystym, bezpiecznym środowisku, wraz z zaspokojeniem ludzkich potrzeb i aspiracji z poszanowaniem środowiska... . W tym roku proponowalibyśmy zastanowienie się co można uczynić, by nadać naszemu Miastu i okolicy bardziej ekologiczny wizerunek. Jakie problemy ekologiczne dostrzegasz w twoim otoczeniu - okolicy?

Czy wiesz w jaki sposób je rozwiązać? Np. wesprzeć organizację ekologiczne, zmienić styl życia, zmienić coś w twoim domu, (twoje propozycje...) Proponujemy refleksję na temat: Co to znaczy "żyć ekologicznie"?

(nasze propozycje): 1. Podróżuj komunikacją zbiorową zamiast własnym samochodem 2. Spróbuj dojeżdżać rowerem do pracy, na zakupy (bardzo popularne w Niemczech czy Holandii) 3. Kupuj produkty ekologicznie 4. Segreguj odpady 5. Wspieraj organizacje i inicjatywy ekologiczne

Co zmienić w twoim otoczeniu?

(nasze propozycje): 1. Zwiększyć ilość zieleni 2. Zmniejszyć hałas 3. Objąć jakiś teren np. mała rzeka, kępa drzew opieką 4. Zadbać o czystość, porządek, uprzątnąć odpady 5. Stworzyć ścieżkę rowerową 6. poprawić funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, by ludzie mogli rzadziej korzystać z samochodu 7. Utworzyć sklep, szkołę, czy lokalne usługi by łatwiej żyło się na twoim osiedlu/ okolicy

Co Trzeba Poprawić w Sytuacji Ekologicznej Miasta Białegostoku

1. Niebezpieczne substancje dalej jeżdżą przez miasto.

2. Biała – Dolina rzeki jest zabudowywana, chociaż miała być terenami sportowymi, rekreacyjnymi, parkami i terenami chronionymi zgodnie z ustaleniami planu z 1994r.

3. Hałas przekracza dopuszczalne normy na większości ulic.

4. Nie ma w pełni efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

5. Niewykorzystana linia kolejowa do wewnątrzmiejskiej komunikacji kolejowej, gdy komunikacja autobusowa pęka w szwach.

6. Ul. Lipowa dalej nie jest deptakiem.

7. Przy przebudowie, modernizacji ulic i chodników nie tworzy się ścieżek rowerowych, choć ustalenia planu z 1994r to nakazywały.

8 Woda pitna jest chlorowana.

9. Więcej zieleni.

10. Więcej terenów chronionych.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.