federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

CZEGO POTRZEBUJE ŚWIAT I JAK TO OPŁACIĆ ZE ŚWIATOWYCH WYDATKÓW MILITARNYCH ? za ok. 25% tej sumy można by rozwiązać najistotniejsze problemy dzisiejszego świata - GŁÓD I NIEDOŻYWIENIE, OCIEPLANIE SIĘ KLIMATU, PROMOCJĘ ENERGII ODNAWIALNYCH, ZANIK WARSTWY OZONOWEJ, ANALFABETYZM, OCHRONA ZDROWIA, ZADŁUŻENIE I ROZWARSTWIENIE MAJĄTKOWE, BEZDOMNOŚĆ... ZMIANA SYSTEMU. KIEDY, TAM, GDZIE I TAK JAK TO MOŻLIWE NIE WSPIERANIE GO CZASEM, PRACĄ, pieniędzmi, POSTAWAMI I ŻYCIOWYMI WYBORAMI. Inna, lepsza rzeczywistość: Społeczeństwo informacyjne (wiedza dostępna dla każdego, współtworzenie, otwartość poglądów) Demokracja Bezpośrednia - możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących siebie i otoczenia, lecz jednocześnie ponoszenie za nie odpowiedzialności, bez obarczania innych ich skutkami

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Coraz więcej ludzi odmawia odbycia zasadniczej służby wojskowej. Przymusowa służba w armii charakterystyczna jest dla społeczeństw totalitarnych, i służy "praniu mózgów" młodzieży, przyzwyczajeniu do bezkrytycznej akceptacji rozkazów, wykształcenia nawyku "ślepego posłuszeństwa" i oducza samodzielności myślenia i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i czyny.

"Silna armia" to stałe zagrożenie próbą rozwiązania konfliktów i sporów przy pomocy siły i zniszczenia przez polityków czy przez ugrupowania polityczne dążące do władzy.

Nie można osiągnąć pokoju, szykując się do wojny...

Olbrzymie kwoty, jakie pochłania utrzymanie armii i ciągła wymiana uzbrojenia są bezpowrotnie zmarnotrawione, w sytuacji stałego barku publicznych środków na np. edukacje, ochronę zdrowia i ochronę środowiska, chociaż łącznie wydatki na te dziedziny to znikomy ułamek kwot przeznaczanych na militaryzm

W dzisiejszym świecie armie nie maja już wrogów i nie chronią nas przed niczym - Myśliwce czy czołgi nie ochronią nas przed terroryzmem czy przestępczością. Zresztą jedyna skuteczna metoda obrony jest zapobieganie przyczynom tego typu zjawisk zamiast przeważnie spóźnionej likwidacji skutków...np. terroryzm powoduje polityka neokolonialna, a przestępczość rozwarstwienie społeczne, brak perspektyw, szacunku i dobrego prawa, demoralizacja powodowana przez polityków i media).

To żaden zaszczyt być żołnierzem - zawodowym mordercą, "Armia" nie jest w żaden sposób potrzebna społeczeństwu. Co gorsze, np. w Polsce zupełnie zaniedbano zagadnienia tzw. "obrony cywilnej" - szkolenia obywateli i sprzętu potrzebnego do pomocy przy np. katastrofach (wypadki, skażenia, pożary), klęskach żywiołowych (powodzie, susze, inne klęski żywiołowe). "Armia" nie jest przygotowana do działania w takich sytuacjach.

ZA OK. 25% CENY 1 SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO F-16 (POLSKA KUPIŁA ICH KILKANAŚCIE) MOŻNA BY POKRYĆ ROCZNE WYDATKI ZBIERANE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ, NAGŁOŚNIONEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Samoloty te są w sytuacji Polski zupełnie bezużyteczne - służą do ataku, nie obrony, (a systemy obrony przeciwlotniczej byłyby nieporównanie tańsze od samolotów), zresztą przed kim moglibyśmy się skutecznie obronić (przed atakiem ze strony Niemiec lub Rosji? Podobnie np. 5 miliardów złotych na zakup transporterów opancerzonych, które mogą mieć tylko jedno zastosowanie - rozpędzanie demonstracji niezadowolonych z rządu obywateli...

Dzisiejsze zagrożenia to np. codzienna groźba skażenia środowiska, poprzez źle zlokalizowane i niezabezpieczone obiekty, a przyczyną jest niekompetentna i skorumpowana administracja, działająca na szkodę publiczną, powiązana ze światem przestępczym - tzw. grupa "trzymająca władzę", która poniesie odpowiedzialność za swoją działalność na szczeblu od samorządu do rządu...Opieka zdrowotna niszcząca ludzkie zdrowie, wprowadzające w błąd media zamiast rzetelnych wszechstronnych informacji, ogłupiające szkolnictwo paraliżujące pomysłowości i kreatywność, System ubezpieczeń społecznych wpędzający ludzi w nędzę i niewolnicza pracę, regulacje gospodarcze powodujące zniszczenie środowiska i ubożenie społeczeństwa zamiast dobrobytu i zaspokojenia potrzeb ludzi...

Państwo zresztą nie rozwiązuje żadnych problemów społecznych, lecz tylko je namnaża, gmatwają przepisy paraliżuje prywatne, obywatelskie i społeczne działania i inicjatywy, zawłaszczając i marnotrawiąc środki publiczne w celu np. ich przywłaszczenia poprzez powiązane z politykami grupy interesu.

Przykład? Edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezrobotnym, ubezpieczenia socjalne, ochrona środowiska - wszędzie tam gdzie "państwo" (grupa "trzymająca władzę") organizuje jakiekolwiek działania, poziom usług jest najniższy przy najwyższych kosztach funkcjonowania, marnotrawstwo środków przekracza granice wyobraźni, a korupcja i układy to podstawowe zasady działania przy systemowym i zaplanowanym braku reakcji fikcyjnych służb kontrolnych, które co najwyżej służą usuwaniu niewygodnych osób, które zdecydują się na podjecie kroków w celu zmian tego patologicznego systemu.

Jedynym rozwiązaniem jest ZMIANA TEGO SYSTEMU. ZACZNIJMY OD TEGO, ZE KIEDY, TAM, GDZIE I TAK JAK TO MOŻLIWE NIE BĘDZIEMY BRAĆ W NIM UDZIAŁU - POPRZEZ WSPIERANIE GO SWOIM CZASEM, PRACĄ, pieniędzmi, POSTAWAMI I ŻYCIOWYMI WYBORAMI. Szukaj każdej możliwości, by w sposób alternatywny budować inną, lepszą rzeczywistość - te strony internetowe oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych jest takim krokiem - im więcej będzie osób myślących i domagających się podobnych zmian, tym osoby chcące powielać szkodliwe rozwiązania społeczne oparte na demagogii, manipulacji, szkodzące człowiekowi, i środowisku z powodów finansowych, ideologicznych, religijnych bądź jakichkolwiek innych będą miały mniejsze możliwości na poparcie swoich pomysłów. PO PROSTU PRZESTAŃMY AKCEPTOWAĆ TAKIE ZACHOWANIA - bez przemocy każdy z nas ma możliwości, by wycofać swoje poparcie dla tego typu zachowań....

Inne propozycje rozwiązań...

Społeczeństwo informacyjne (wiedza dostępna dla każdego, współtworzenie, otwartość poglądów)

Demokracja Bezpośrednia - możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących siebie i otoczenia, lecz jednocześnie ponoszenie za nie odpowiedzialności, bez obarczania innych ich skutkami

CZEGO POTRZEBUJE ŚWIAT I JAK TO OPŁACIĆ ZE ŚWIATOWYCH WYDATKÓW MILITARNYCH ?

Na świecie roczne globalne wydatki wojskowe osiągają sumę 1 tryliona dolarów (1.000.000.000.000$). Według Raportów UNICEF-u, Worldwatch Institiute oraz World Resources Institiute za ok. 25% tej sumy można by rozwiązać najistotniejsze problemy dzisiejszego świata, poprzez dofinansowanie ogólnoświatowych programów zajmujących się: LIKWIDACJA GŁODU I NIEDOŻYWIENIA (2% wydatków na zbrojenia na; edukację, kredyty, zapobieganie degradacji gleb, magazynowanie zbiorów), POWSTRZYMANIE OCIEPLANIA SIĘ KLIMATU (ok. 3% na zalesienia, zmiany technologii na bardziej oszczędne), PROMOCJE ENERGII ODNAWIALNYCH (ok. 6% na instalację urządzeń, ich unowocześnianie, wzrost oszczędności, politykę podatkową wspierającą zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, jego organizację) POWSTRZYMANIE ZANIKANIA WARSTWY OZONOWEJ (5% na budowę oczyszczalni, systemy doprowadzające i uzdatniania wody), LIKWIDACJĘ ANALFABETYZMU (0,5%), OCHRONĘ ZDROWIA (1,5%), GOSPODARKĘ DŁUGAMI (3,5% - ulgi, kredyty, uczciwe warunki wymiany towarowej, likwidacja neokolonializmu), POMOC BEZDOMNYM (3% - materiały i narzędzia, udostępnienie technologii...)

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.