federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Stan naszego zdrowia w 30% zależy od stanu środowiska: reszta to niewłaściwy styl życia (stres, używki, bezsensowna praca, zły model rodziny).Mniej niż pieniędzy, "cudownych leków" i zawodnej techniki potrzeba PROFILAKTYKI, ZAPOBIEGANIA I ZMIANY NASZEGO ŻYCIA NA LEPSZE...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

- 30% stan zdrowia zależy od stanu środowiska: jesteśmy otoczeni przez pyły, trucizny, hałas (na 70% miejskiej powierzchni Polski przekroczony jest dopuszczalny poziom hałasu) - jednak na szczęście wraz postępem technologicznym mija szczyt ilości zanieczyszczeń środowiska towarzyszący tzw. "rewolucji przemysłowej", oraz powojennej erze "zimnej wojny" - ekspansji energetyki nuklearnej i przemysłu chemicznego (np. DDT, PCV, nawozy sztuczne). Przy prawdziwie rynkowym systemie gospodarczym nie opłaca się zanieczyszczać środowiska - technologie bezodpadowe są w pełnym rachunku tańsze, a osoby poszkodowane mogą skutecznie dochodzić odszkodowań od osób zanieczyszczających, doprowadzając do bankructwa ekonomicznie nieopłacalne i szkodliwe dla środowiska przedsięwzięcia istniejące często tylko dzięki dotacjom (np. przestarzały przemysł, konwencjonalna i jądrowa energetyka zamiast wykorzystania odnawialnych surowców i energii).

- Przy wydłużeniu długości życia w bogatszych społeczeństwach podstawowe choroby (jak układu krążenia czy nowotwory) wiążą się z niewłaściwą dietą (Tłuste, mięsne potrawy pozbawione witamin), lub stylem życia (np. nowotwory - martwice). W biedniejszych społeczeństwach ludzie umierają z braku dostępu do wody pitnej, głodu lub z powodu epidemii chorób tzw. "brudu" (dżuma, cholera, gruźlica...)

- Zamiast rozwijania np. przeszczepów transgeniczych większe znaczenie będzie miała profilaktyka, zapobieganie, medycyna holistyczna, wzmacnianie naturalnych sił obronnych organizmu (na których bazuje np. homeopatia czy też już dzisiaj np. terapia antynowotworowa - dodatkowo zatruwając chory organizm zmuszamy go do mobilizacji i obrony). Lepiej jest np. zmienić tłustą dietę niż przeszczepiać człowiekowi serce wyhodowane w świni z ludzkimi genem...(oczywiście hodowla ludzkich tkanek, czy też organów nie jest sama w sobie niczym złym - np. w razie wypadków, uszkodzeń, poparzeń itp.)

- Nową grupa zagrożeń są tzw. choroby odzwierzęce, powstałe w wyniku przeniesienia na człowieka chorób zwierząt hodowlanych w tzw. "przemysłowych" warunkach, np. BSE (krowy), PTASIA GRYPA (hodowle drobiu) czy ostatnio SARS (cywety, szczury), z powodu m.in. złamania naturalnych granic gatunkowych.

- niewłaściwy destruktywny dla jednostki, społeczeństw i środowiska styl życia lekceważący podstawowe potrzeby człowieka (zdrowie, higiena, wypoczynek, szczęście, samorealizacja) stres, zagłuszany przez używki, będące chorobami społecznymi ludzi słabych, zagubionych i zagonionych, którzy tylko w taki sposób potrafią nabrać chwilowego dystansu - ucieczki od przerażającej ich rzeczywistości, bezsensownej pracy, złego modelu rodziny.

- Uzależnienia są stale istotną przyczyną chorób niosących także konsekwencje społeczne (wypadki, przestępczość, konsekwencje dla najbliższych osób uzależnionych). Zamiast uciekać od konfrontacji ze swoim życiem, ludzie dystansują się od tego co ich otacza korzystając z papierosów, alkoholu, narkotyków. Powszechnym zjawiskiem, że aż prawie uznanym za "normę" jest niepogodzenie się ludzi z życiem, które prowadzą, że nie potrafią obudzić się bez kawy, uspokoić bez papierosa, i zapomnieć o straconym życiu bez alkoholu...

- Tzw. uwarunkowania genetyczne (np. nowotworów) to czasami po prosty złe nawyki przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Mniej niż pieniędzy, "cudownych leków" i zawodnej techniki potrzeba PROFILAKTYKI, ZAPOBIEGANIA I ZMIANY NASZEGO ŻYCIA NA LEPSZE...

ZOBACZ TAKŻE:

Program Wieloletni “Środowisko a Zdrowie”

www.ietu.katowice.pl/wpr

www.ietu.katowice.pl/wpr/index.htm

www.ietu.katowice.pl/wpr/dokumenty.htm

PREZENTACJA PROJEKTU (slajdy)

www.ietu.katowice.pl/wpr/ Dokumenty/Prezentacje/Prezentacja_Projektu.ppt

Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia www.ietu.katowice.pl/wpr/Europ_strategia.htm

Czy wiesz, że ... www.ietu.katowice.pl/wpr/czy_wiesz_ze.htm

Ostatnie badania przeprowadzone w związku z tworzeniem Europejskiej Strategii Środowiska i Zdrowia dowodzą, że:

- w Europie na astmę choruje co siódme dziecko, a liczba przypadków alergii dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat,

- astma, alergie i inne choroby układu oddechowego gwałtownie się rozprzestrzeniają i w całej Europie stanowią jeden z głównych powodów hospitalizowania,

- na astmę chorują przede wszystkim dzieci mieszkające w Europie Zachodniej; liczba przypadków zachorowań jest 10-krotnie wyższa niż w Europie Wschodniej,

- w Wielkiej Brytanii roczne wydatki na leczenie astmy szacowane są na ponad 3,9 milionów Euro,

- populacja europejska spędza 85–90% czasu w pomieszczeniach; szacuje się, że powyżej 20% Europejczyków cierpi na astmę wywołaną przez substancje wdychane w środowisku pomieszczeń,

- ocenia się, że długotrwałe oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza w większych miastach europejskich powoduje około 60.000 zgonów rocznie, a na całym świecie 3 miliony osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza,

- w Europie, aktualny wskaźnik zachorowań na nowotwory w okresie dzieciństwa wynosi 138 przypadków na milion osób rocznie; fakt ten wiąże się w licznymi przyczynami środowiskowymi, takimi jak: promieniowanie ultrafioletowe i promieniowanie jonizujące, palenie tytoniu, alkohol, chemiczne substancje przemysłowe i rolnicze,

- około 10 milionów osób w Europie jest narażonych na działanie hałasu o poziomie wysokim na tyle, by powodował utratę słuchu,

- w niektórych populacjach w Europie, powyżej 10% upośledzeń w rozwoju fizycznym lub psychicznym dzieci związanych jest z narażeniem na działanie ołowiu, rtęci i policyklicznych chlorowanych dwufenyli.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.