federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

CZY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA ? PRZYKŁAD BIOPALIW - ANTYEKOLOGICZNE, KOSZTOWNE UPRAWY CZY SZANSA DLA POLSKICH DROBNYCH ROLNIKÓW I ŚRODOWISKA ? HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ WEDŁUG PEWNYCH MECHANIZMÓW (LOBBY POLITYCZNE, BIZNESOWE, OSZUSTWA MEDIÓW , NAUKOWE FAŁSZERSTWA....)

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Czy monokulturowe, pozbawione różnorodności uprawy narażone na ataki szkodników i wysychanie są szkodliwe dla środowiska? Czy rośliny zmodyfikowane genetycznie mogą być niebezpieczne dla środowiska? Chociaż "nowość" i "postęp" zawsze rodzi obawy, lecz nie zawsze "nowe" jest "lepsze" - czasem wiele rozwiązań i produktów na skutek braku pełnej wiedzy na temat wzajemnych zależności różnych czynników w środowisku przynosi więcej szkód i zagrożeń, niż pożytku i korzyści.

Przykład DDT i innych chemicznych środków ochrony roślin (tzw. Pestycydów) wprowadzanych w latach 70 tych XX wieku nakazuje ostrożność - środki które miały zlikwidować szkodniki i przyczynić się do produkcji większej ilości lepszej jakości żywności spowodowały klęskę ekologiczną - zatrucie wód, gleby, żywność powodującą choroby i śmierć ludzi, zwierząt oraz...masowy atak szkodników, uodpornionych na środki trujące, i pozbawione naturalnych wrogów (trucizny zbierały się w np. organizmach ptaków zjadających owady, co prowadziło do śmierci ptaków i nadmiernej liczebności owadów - uznawanych za szkodniki i niszczących uprawy).

Niestety, mimo ostrzeżeń m.in. ruchów i organizacji ekologicznych, firmy produkujące środki chemiczne (jako nowy produkt np. koncernów chemicznych które zmuszone były ze względu na schyłek tzw. "zimnej wojny" zaprzestać produkcji środków chemicznych na potrzeby militarne - wojska, przeniosły doświadczenia, technologie i urządzenia do produkcji środków chemicznych na potrzeby rolne) nie cofnęły się przed wykorzystaniem wpływów politycznych, cenzury informacji, a także fałszerstw naukowych, aby informacje o faktycznym stanie i zagrożeniach nie docierały do opinii publicznej i nie umożliwiały im sprzedaży i szkodliwej społecznie działalności. Dziś obowiązuje np. zakaz stosowania DDT.

Dlatego wszelkie ewentualne zagrożenia należy traktować poważnie, z daleko posunięta ostrożnością, mając na uwadze to, że historia "Lubi się powtarzać" - szczególnie według schematów, gdy w grę wchodzą zyski, i chęć wprowadzenia monopolu, który w tym wypadku może oznaczać, ze np. rolnicy nie zyskają nic na uprawie roślin energetycznych - bowiem grupy interesu powiązane ze światem polityki zmonopolizują rynek, wprowadzając ogromne wielkoobszarowe antyekologiczne uprawy, pochłaniające wodę, zmieniające klimat itp.

Więcej o BIOPALIWACH - DLACZEGO POLSCY ROLNICY NIE MOGĄ ICH PRODUKOWAĆ NIE TYLKO NA SPRZEDAŻ, ALE NAWET NA WŁASNY UŻYTEK - CZYLI MONOPOL POLITYCZNY I GRUP INTERESÓW... - zobacz na naszych stronach: http://www.zieloni.w.pl/fzbbiopaliwa.htm

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO

SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434

BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl

strony internetowe:

www.zieloni.w.pl

www.fzbialystok.republika.pl

www.abcekologii.republika.pl

(NADESLAŁ: ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, woj. Małopolskie, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pljadwiga@sfo.plwww.icppc.pl)

ENERGIA GENETYCZNIE MODYFIKOWANA -- Ziarno zniszczenia  dla polskiej wsi. Ustawa o biopaliwach, która w tej chwili jest w procesie legalizacji może stać się niszczącym, trującym podarunkiem dla polskiej wsi. Pod płaszczykiem promocji czystych, przyjaznych środowisku paliw, ustawa w rzeczywistości będzie promować produkcję z użyciem dużej ilości chemii, jak również otworzy drzwi na możliwość produkcji genetycznie modyfikowanych roślin. Jeżeli ustawa zostanie przeforsowana spowoduje ona dodatkowy efekt narażenia Polski na naciski amerykańskiego agrobiznesu popieranego przez rząd USA, który szuka miejsc zbytu dla kontrowersyjnych ziaren np. genetycznie modyfikowanego rzepaku niedopuszczonego lub będącego dopiero w stanie testów w innych krajach.

Modyfikowane genetycznie ziarno zamiast przynosić korzyści uprawiającym je rolnikom stwarza zagrożenie zanieczyszczenia miejscowych upraw poprzez krzyżowanie i powstawanie nowych super chwastów, które mogą okazać się prawie niemożliwe do usunięcia za wyjątkiem wysoce toksycznych chemikaliów. Taka jest główna konkluzja czołowych brytyjskich naukowców badających aktualnie pola genetycznie modyfikowanego rzepaku w Wielkiej Brytanii. Jest coraz więcej dowodów, że używanie modyfikowanych genetycznie roślin w rolnictwie (takich jak soja, kukurydza i rzepak) może powodować katastrofalne skutki i zachwiać naturalną bioróżnorodność obszarów wiejskich. English Nature – ciało doradcze brytyjskiego rządu zajmujące się dziką  przyrodą ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z krzyżowaniem naturalnych i modyfikowanych genetycznie gatunków roślin. Jego ostrzeżenia są powtarzane przez Europejską Agencję Środowiska i środowisko naukowców z całej Europy. W czerwcu uniwersytet w Lille we Francji udowodnił, że modyfikowany genetycznie materiał może być przenoszony na duże odległości poprzez maszyny rolnicze lub na obuwiu.  Dowody te zaprzeczają poglądowi, że zanieczyszczeniom środowiska poprzez organizmy GMO można zapobiegać pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy  uprawami konwencjonalnymi i modyfikowanymi genetycznie.

Polski rząd nie prowadzi żadnych badań dotyczących ekologicznych i zdrowotnych zagrożeń związanych z uprawami GMO.

Używanie genetycznie modyfikowanych roślin i agrochemii do produkcji biopaliw jest kolosalną sprzecznością. Tylko poprzez popieranie ekologicznej produkcji roślin energetycznych  możemy pomóc rolnikom, środowisku i konsumentom.

Posiadając niezwykłe bogactwo naturalne i niezniszczone ziemie rolne Polska powinna skorzystać ze swej szansy. Wymaga to aktywnego popierania i rozwoju ‘zielonych’ energii z wykorzystaniem słońca, wiatru, biomasy i ciepłych wód, oraz tradycyjnych i ekologicznych metod produkcji w rolnictwie. W ten sposób zamiast powtarzać błędy innych krajów Polska może dać tak bardzo potrzebny przykład odpowiedzialnego zarządzania ziemią. Może być liderem w przyjaznej środowisku produkcji żywności i energii zmniejszając równocześnie bezrobocie poprzez utrzymanie wysokiego zatrudnienia na wsi.

Julian Rose, ICPPC (*), 14 lipiec 2003

(*) ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, woj. Małopolskie, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pljadwiga@sfo.plwww.icppc.pl ICPPC to wiodący głos w dziele podnoszenia powszechnej świadomości na temat wagi i znaczenia jakie mają małe gospodarstwa rodzinne w tworzeniu przyjaznych dla środowiska, długoterminowych rozwiązań, pozwalających uniknąć niszczących skutków obecnej Wspólnej Polityki Rolnej. ICPPC sprzeciwia się również praktykom przemysłowego rolnictwa stosowanym przez ponadnarodowe korporacje nasienne i chemiczne oraz międzynarodowej działalności Światowej Organizacji Handlu.

Nasza “Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku’ cieszy się poparciem 470 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milionów osób.

W 2002 r. ICPPC zostało uhonorowane Nagrodą Goldmana - Noblem Ekologicznym i siedzibę ICPPC odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.