federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

WNIOSEK O ROZPATRZENIE ZMIANY GODZIN PRACY INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH NA WZÓR KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ - w godzinach (9) 10 - 18 (17).

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Koniec totalitaryzmu to instytucje publiczne działające na korzyść społeczną a nie chroniące państwo czy reżim kosztem i wbrew obywatelom, łamiące prawo na korzyść interesów politycznych... (www.zieloni.w.pl)

WNIOSEK O ROZPATRZENIE ZMIANY GODZIN PRACY INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH NA WZÓR KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ - w godzinach (9) 10 - 18 (17).

DO: PREZYDENT, PREMIER, SEJM, SENAT, INSTYTUCJE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE, SĄDY - z / p PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, ORGANIZACJE SPOŁECZNE , OBYWATELE, MEDIA - BIAŁYSTOK 15.07.2003 r.

Składam WNIOSEK O ROZPATRZENIE ZMIANY GODZIN PRACY INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH NA WZÓR KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ to jest w godzinach (9) 10 - 18 (17).

Coraz większa ilość osób pracuje w Polsce w godzinach (9) 10-18 (17), tak więc proponowana zmiana wychodzi na przeciw społecznych oczekiwań.

Poza tym - proponowana godziny pracy według szeregu badań i opinii sprzyjają zwiększeniu wydajności i poprawie jakości pracy.

Wszyscy znamy z praktyki typowo polski przykry widok zaspanych urzędników rano, i uciekających do domu już po godzinie 14.

Zmiana godzin pracy i przystosowanie ich do wzorów europejskich oznaczać może szansę na zerwanie z tradycją pośpiechu i bylejakości, niestaranności i stałego braku czasu w załatwianiu spraw urzędowych, sądowych itp. w Polsce.

Polacy nie będą zmuszeni brać "wolnego dnia" aby "załatwić cokolwiek w urzędzie" - "sprawy urzędowe" powinno się móc rozstrzygać w godzinach dogodnych dla interesantów.

Proponowane godziny pracy są także "bardziej przyjazne" dla pracowników (urzędów, instytucji) - oznaczają możliwość bardziej wydajnej i starannej, lepszej organizacji pracy, lepszego wykorzystania czasu - łącznie z np. przerwą obiadową (np. 30 - 45 minutowej do 1 godziny w godzinach np. pomiędzy 14 do 17).

Zgodnie z KPA, proszę o ewentualne przekazanie wniosku do stosowanych instytucji.

bliższe informacje

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO

SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434

BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl

strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abcekologii.republika.pl www.fzbialystok.republika.pl

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.