OPINIA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU NA TEMAT STOSOWANIA BIOPALIW I DODATKÓW DO PALIW W POLSCE.

BIOPALIWA (albo w 100 % roślinne, albo bez dodatków, polecamy także strony: www.biodiesel.pl www.biopaliwa.com

W POLSCE ISTNIEJĄ INSTALACJE DO PRODUKCJI 100 % BIOPALIW, KTÓRE UŻYWANE JEST UŻYWANE W ZASTĘPSTWIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH (DIESLA). NA SKUTEK OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE BAŁAGANU PRAWNEGO INSTALACJE TE MUSZĄ DZIAŁAĆ NIELEGALNIE - ZASTANAWIAJĄCE SA WIĘC INTENCJE AUTORÓW PRZYMUSOWYCH "BIO - DODATKÓW" DO ZWYKŁEGO PALIWA (W MARGINALNYCH ILOŚCIACH 2-5 %). POWINNO SIE NAJPIERW UREGULOWAĆ TĄ SFERĘ, BY PAŃSTWO NIE PRZESZKADZAŁO W ROZWOJU PRODUKCJI BIOPALIW W POLSCE). LUDZIE KTÓRZY CHCĄ PRODUKUJĄ 100 % BIOPALIWO NA WŁASNY UŻYTEK MUSZĄ ROBIĆ TO NIELEGALNIE NIE MOGĄC PRZEŁAMAĆ MONOPLU (BRAK PRZEPISÓW, POZWOLEŃ), A CI KTÓRZY NIE CHCĄ STOSOWAĆ BIOPALIW BYĆ MOŻE BĘDĄ ZMUSZENI DO UŻYWANIA 2-5 % "DODATKÓW"- CHOCIAŻ SILNIKI BENZYNOWE (W PRZECIWIEŃSTWIE DO SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH - DIESLA) MOGĄ NIE BYĆ DO TEGO PRZYSTOSOWANE.

NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM jest stworzenie możliwości produkcji i zakupu paliwa produkowanego w 100% ze składników pochodzenia roślinnego (100 % biodiesel), ale prawdopodobnie pozostawienie zwykłej benzyny bez dodatków lub z odpowiednią ilością składników.

NIESTETY, OBECNIE OSOBY które produkują W POLSCE na użytek własnych gospodarstw rolnych paliwo w 100 % pochodzenia roślinnego rzepakowe (a nie jakieś tam śmieszne dodatki 2-czy 5 %-tzw. 100 % biodiesel) od kilku lat musza to robić nielegalnie, bo nie ma wydanych odpowiednich norm i uregulowań prawnych. Tak więc instalacje do produkcji 100 % biopaliw działają nielegalnie.

PONIEWAŻ obecny projekt wywodzi się z kół rządowych, powstaje wrażenie, że cała sprawa dodatków to jakaś pseudo - "rolnicza" propaganda, ponieważ w takiej sytuacji na produkcji biopaliw nie skorzystają rolnicy, lecz być może wyłącznie określone grupy interesu powiązane z lobby paliwowym. Bardziej potrzebne są przepisy legalizujące obecną produkcję 100 % biopaliw, (100 % roślinny Olej Napędowy lub z dodatkami składników roślinnych) stosowanych już obecnie w silnikach wysokoprężnych (Diesla) niż zmuszanie "użytkowników silników benzynowych do stosowania "dodatków" (w marginalnych ilościach 2-5%) "na siłę", wbrew np. zaleceniom gwarancyjnym. WŁAŚCIWE PALIWO POWINNO BYĆ STOSOWANE W SILNIKACH DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH. Obecna propozycja "dodatków" wesprze być może obecnych monopolistów (prawdopodobnie szczegółowe zapisy są efektem nacisku konkretnych grup interesu), nie pomoże jednak potencjalnym, drobnym producentom 100 % biopaliw na lokalny użytek. Od tzw. "większości parlamentarnej" można by oczekiwać, że propozycje legislacyjne przynajmniej nie będą przeszkadzać , drobnym producentom 100 % biopaliw na lokalny użytek (chociaż powinny ich wspierać).

A KIEDY SKORZYSTAJĄ ROLNICY I ZYSKA ŚRODOWISKO?

Przy uchwaleniu brakujących przepisów (legalizacji instalacji do produkcji 100 % biopaliw na użytek np. gospodarstw rolnych, ale także jako dodatkowe źródło dochodów dla rolników) ale by można było kupić 100 % paliwa rzepakowe (lub z estrów spirytusu), które (np. przez pewien okres) nie powinny być objęte podatkiem i akcyzą. 100 % roślinne biopaliwa mogłyby być powszechnie stosowane w rolnictwie, do napędzania silników Diesla spalających obecnie olej napędowy. Cena takiego paliwa mogłaby wynosić nawet 1 złoty za litr !!!

Stosowanie w 100 % paliwa roślinnego powoduje mniejsze zanieczyszczenie, bo np. paliwa roślinne nie zawierają związków siarki, w spalaniu nie powstają tak złożone węglowodory ropopochodne jak z paliw z przetwórstwa ropy a dwutlenek węgla powstający przy spalaniu paliw jest wchłaniany przez rośliny rosnące na plantacjach producentów biopaliw, tak wiec całościowo mamy mniejszą emisję. A może mieć nawet lepsze właściwości jezdno - napędowe. 100 % roślinne paliwa są także TAŃSZE (chociażby dlatego, że surowce roślinne są pochodzenia lokalnego - odpadają koszty transportu, a technologia produkcji jest prosta - 100 % biopaliwo można produkować niemalże "w garażu" - na użytek np. większego gospodarstwa...) bo wcale nie chodzi tutaj o naciąganie ludzi "na dodatki". Praktyczne przykłady z np. Niemiec to potwierdzają. TAKŻE W POLSCE ISTNIEJĄ INSTALACJE DO PRODUKCJI 100 % BIOPALIW, KTÓRE UŻYWANE JEST UŻYWANE W ZASTĘPSTWIE OLEJU NAPĘDOWEGO. NA SKUTEK OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE BAŁAGANU PRAWNEGO INSTALACJE TE MUSZĄ DZIAŁAĆ NIELEGALNIE - ZASTANAWIAJĄCE SA WIĘC INTENCJE AUTORÓW "BIO - DODATKÓW" DO PALIWA (POWINNO SIE NAJPIERW UREGULOWAĆ TĄ SFERĘ, BY PAŃSTWO NIE PRZESZKADZAŁO W ROZWOJU PRODUKCJI BIOPALIW W POLSCE).

Jeżeli ktoś narzuca innym droższe rozwiązania, jeśli są dostępne tańsze, to jest to normalne wymuszenie i mafijny monopol... Wolny rynek ("free trade"), albo jeszcze lepiej sprawiedliwy, uczciwy rynek ("fair trade") działa np w ten sposób, że np. Polska pod względem ilości zamontowanych w samochodach instalacji gazowych jest bodajże drugim krajem w Europie po Holandii. Pod względem globalnego efektu ekologicznego na skutek zmniejszenia ilości toksycznych substancji nie wyemitowanych dzięki temu (produkty spalania autogazu są prostsze niż ze spalania benzyn, ropy) żaden "rządowy" pseudoekologiczny program (który tak naprawdę ma służyć podwyższeniu podatków i zyskom wąskiej grupy interesów) nie osiągnie "na siłę" takich efektów. O stosowaniu autogazu zdecydowała ekonomia - niższa cena, dobrowolny wybór ludzi. To nieprawda, że stosowanie "rozwiązań ekologicznych" musi kosztować więcej, na stosowaniu ekologicznych rozwiązań w dłuższym okresie można zaoszczędzić. Najlepiej, gdy Państwo przynajmniej nie przeszkadza (chociaż powinno wspierać) - a zobaczcie co sie dzieje z ceną autogazu - objęli go podatkami i cena wzrosła z 1 zl do 1.40 (wzrost o prawie 50 %- i pewnie niestety będzie rosła). Tańsze, ekologiczne biopaliwa to rozwój gospodarczy, ratunek przed degradacją terenów wiejskich, poprawa stanu środowiska i zdrowia ludzi.

Najlepszym rozwiązaniem w celu osiągnięcia wszystkich korzyści, które może przynieść produkcja i stosowanie biopaliw (nowe miejsca pracy, potanienie kosztów paliw, zahamowanie degradacji terenów wiejskich, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska) jest nie zastosowane w obecnie proponowanych zapisach systemu nakazowo - rozdzielczego, promującego przetwórstwo przez zmonopolizowanych dystrybutorów, lecz stworzenie możliwości wyboru korzystniejszej oferty biopaliw przez konsumentów, opartego na demokratycznych i wolnorynkowych zasadach wolnego wyboru - poprzez system zachęt (zwolnień, dopłat) i umożliwiającego produkcję i swobodny obrót na rynku 100 % biopaliw także przez małych, lokalnych producentów i dystrybutorów (połączonego z systemem kontroli jakości). Spowoduje to niebagatelne zyski i szansę poprawy poziomu rozwoju gospodarczego Polski poprzez skierowanie większej ilości środków z produkcji i dystrybucji biopaliw na tereny wiejskie (poprzez zyski nie tylko z upraw, lecz także przetwórstwa i produkcji na sprzedaż i własny użytek) oraz spadek cen paliw w Polsce i możliwości potanienia cen produktów i usług. Obecne zapisy próbujące zmonopolizować rynek biopaliw są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, z przepisami Unii Europejskiej, i narażają instytucje państwowe na szereg procesów wytoczonych przez użytkowników samochodów w oparciu o prawodawstwo europejskie, próbujących uzyskać odszkodowania za fikcyjne lub faktyczne szkody spowodowane przymusem używania paliw z "biododatkami". Lepszym rozwiązaniem zamiast obecnej Ustawy jest stworzenie przez instytucje państwowe poprzez odpowiedni system norm, rozporządzeń i kontroli jakości (brakujące w Polsce przepisy wykonawcze niższego rzędu) możliwości rozwoju rynku biopaliw w Polsce opartego na swobodzie produkcji, dystrybucji i swobodnego wyboru przez konsumentów (powodowanego zaletami biopaliw i niższymi cenami produkcji i sprzedaży) w zastępstwie proponowanego przymusowego, zmonopolizowanego nakazowo - rozdzielczego systemu "dodatków" do normalnych paliw ropopochodnych.

 

MOŻESZ NAPISAĆ DO PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO WYRAŻAJĄC SWOJĄ OPINIĘ W SPRAWIE BIOPALIW:

E-MAIL: listy@prezydent.pl

LUB KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA: http://www.prezydent.pl/poc/index.php3

A TAKŻE NAPISAĆ NA ADRES:

Siedziba Prezydenta RP - Pałac Prezydencki Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 Warszawa Tel. (+48) (022) 695-29-00

Kancelaria Prezydenta RP ul.Wiejska 10, 00-902 Warszawa Tel. (022) 695-29-00

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Tel. (022) 695-12-40 , Fax 695-12-53 i 54

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Tel. (022) 695-20-29, Fax 695-22-38

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA.

KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.

GREEN POWER !!!