www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

federacja zielonych jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących sie w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach.

DZIEŃ ... LEPSZEGO SAMOCHODU (22.09.2002 r.)

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku zaprasza mieszkańców Miasta i Regionu na organizowany z okazji europejskiego dnia bez samochodu -przejazd rowerzystów 22 września 2002 (niedziela) godz. 16.00 Al. Piłsudskiego (początek ścieżki rowerowej przy kościele Św. Rocha) promujący powstawanie ścieżek rowerowych, przyjazne dla środowiska rozwiązania w transporcie (jak stosowanie proekologicznych paliw: napędu gazowego, elektrycznego, zmniejszenia zanieczyszczeń, hałasu powodowanego przez transport, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, usprawnienia komunikacji zbiorowej i poprawę jakości jej funkcjonowania, a także kampanii ruchu ekologicznego na rzecz zmiany sposobu tranzytu towarów przez Polskę: "Tiry na Tory", "Kolej na Kolej".

Zainteresowanym możemy udzielić także informacji na tematy związane z drogami i komunikacją będące w posiadaniu pozarządowych organizacji ekologicznych, w świetle np. Ostatnich dyskusji na temat wprowadzenia dodatkowego podatku - opłat na budowę dróg i autostrad (marnotrawienie publicznych środków, naruszenia przepisów przy lokalizacji i budowie, znikomy stopień finansowania dróg tranzytowych w Polsce przez unię europejska - głównego beneficjenta tranzytu towarowego przez Polskę, wizję wykorzystania położenia geograficznego Polski jako kraju tranzytowego do ożywienia gospodarki i nowych miejsc pracy w sektorze transportowym i kolejowym, oraz związanych z regionalną i miejską tematyką (promocja turystyczna regionu przez reaktywację połączeń regionalnych i lokalnych linii kolejowych, możliwości powstania sieci ścieżek rowerowych etc.)

STRONY INFORMACYJNE NA TEMAT: EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI PROWADZONE PRZEZ:STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU siedziba: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434 BIURO; ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH) E- MAIL: fzbialystok@wp.pl EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI ROWEROWE- TRANSPORT-OCHRONA PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO- ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKA -CYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO KONTO: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM: WPŁAĆ SKŁADKĘ (20 pln) LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ NA KONTO STOWARZYSZENIA, OTRZYMASZ ULOTKI, PLAKATY. FOLDERY, NALEPKI, KOLOROWANKI, BIULETYNY, KOSZULKI ITP.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I OPRACOWYWANIA STRON WWW.ZIELONI.W.PL - OCZEKUJEMY NA CIEKAWE TEKSTY, ZDJĘCIA, ILUSTRACJE ZWIĄZANE TEMATYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ STRON WWW.ZIELONI.W.PL - KONTAKT: fzbialystok@wp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.

STRONY INTERNETOWE PROWADZONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI:

(Strona Osiedlowej Sieci Komputerowej Zielone Wzgórza Białystok) www.osiedle.net.pl CYBERTECH Sp. z o.o. 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 9A tel.: (0-85) 66-36-802 fax: (0-85) 66-36-723 e-mail: cyber@cybertech.pl