www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

federacja zielonych jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących sie w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach.

SPROSTOWANIE, CZYLI KTÓRE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE SĄ SZKODLIWE SPOŁECZNIE ... (25.09.2002 r.)

W nawiązaniu do zamieszczonych (Telewizja Polska Oddział Regionalny w Białymstoku Program 3 "Obiektyw" 24.09.2002r, "Kurier Poranny" 25.09.2002r., "Gazeta Wyborcza" 25.09.2002r, "Gazeta Współczesna" 25.09.2002r) nieprawdziwych informacji na temat finansowania organizacji ekologicznych naruszających opinię Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku jako takiej organizacji zwracam się o zamieszczenie następującego sprostowania:

Działalność organizacji ekologicznych polegająca na dążeniu do zgodnej z przepisami ochrony środowiska realizacji obiektów budowlanych mających szkodliwy wpływ na środowisko i wykonywania dokumentacji jest zgodna z przepisami prawa i celami, dla których powołane są organizacje ekologiczne, służy poprawie stanu środowiska i przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska. Na inwestorach spoczywa obowiązek pokrycia kosztów tej działalności, kosztów tych nie może ponosić np. Budżet samorządu, organizacje ekologiczne czy podatnicy.

Z sytuacją przekupstwa czy łapówki mielibyśmy do czynienia, gdyby w zamian za osiągnięcie np. korzyści majątkowych organizacja ekologiczna czy osoba fizyczna odstąpiłaby np. Od spełnienia obowiązków służbowych, nie reagując na zaistniałe nieprawidłowości.

Rzetelne organizacje ekologiczne nie mogą więc wyrażać zgody na realizację np. Inwestycji niezgodnie z przepisami prawa (np. Bez stosownych zabezpieczeń lub zawierających braki w dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska).

Zdarza się (obecnie na szczęście coraz częściej, co wynika z m.in. działalności rzetelnych organizacji ekologicznych reagujących na nieprawidłowości w urzędach, jednostkach administracji i przypadki niespełnienia obowiązków przez inwestorów - przepisy ochrony środowiska nie są już tak powszechnie lekceważone jak kiedyś, zarówno przez inwestorów jak i urzędników) że można wycofać wcześniej złożone zastrzeżenia, lecz powodem nie jest jak się insynuuje "przekazanie sumy pieniędzy" -lecz zastosowanie się inwestora do obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska (np. Uzupełnienie braków w dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska).

Sytuacja spełnienia w 100 % wymagań prawa ochrony środowiska jest właśnie społecznym celem działalności organizacji ekologicznych.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku nigdy nie wycofało swoich wcześniejszych zarzutów w stosunku do jakiejkolwiek inwestycji, bez np. Zastosowania się przez inwestora do przepisów ochrony środowiska lub dokonania w inwestycji zmian korzystnych dla środowiska.

Znacznie poważniejszym problemem społecznym jest to, ze w Polsce większość organizacji ekologicznych finansowanych z np. Dotacji samorządowych lub budżetu państwa przestało pełnić jakąkolwiek rolę kontrolną w stosunku do samorządu lub jednostek administracji, gdzie wciąż występują rażące naruszenia przepisów ochrony środowiska, których przykłady podałem na konferencji prasowej dnia 24.09.2002 r. W Biurze Informacji Ekologicznej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 40.

Głos takich organizacji, krytykujących inne rzetelne, niezależne (także pod względem finansowym) organizacje ekologiczne nie może być uznany za wiarygodny, a ich działalność (tolerowanie zaniedbań w samorządach, jednostkach administracji i przestrzeganiu przepisów ochrony środowiska w zamian za otrzymywane dotacje na działalność) za w pełni pożyteczną społecznie.

STRONY INFORMACYJNE NA TEMAT: EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI PROWADZONE PRZEZ:STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU siedziba: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434 BIURO; ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH) E- MAIL: fzbialystok@wp.pl EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI ROWEROWE- TRANSPORT-OCHRONA PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO- ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKA -CYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO KONTO: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM: WPŁAĆ SKŁADKĘ (20 pln) LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ NA KONTO STOWARZYSZENIA, OTRZYMASZ ULOTKI, PLAKATY. FOLDERY, NALEPKI, KOLOROWANKI, BIULETYNY, KOSZULKI ITP.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I OPRACOWYWANIA STRON WWW.ZIELONI.W.PL - OCZEKUJEMY NA CIEKAWE TEKSTY, ZDJĘCIA, ILUSTRACJE ZWIĄZANE TEMATYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ STRON WWW.ZIELONI.W.PL - KONTAKT: fzbialystok@wp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.

STRONY INTERNETOWE PROWADZONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI:

(Strona Osiedlowej Sieci Komputerowej Zielone Wzgórza Białystok) www.osiedle.net.pl CYBERTECH Sp. z o.o. 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 9A tel.: (0-85) 66-36-802 fax: (0-85) 66-36-723 e-mail: cyber@cybertech.pl