PROJEKT NOCNYCH LINII KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W BIAŁYMSTOKU STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU

 

 

Opracowany przez STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU "PROJEKT NOCNYCH LINII KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W BIAŁYMSTOKU" (WERSJA Z DNIA 10.01.2003 R.) stanowi kompromis pomiędzy zaletami efektywności i funkcjonalności proponowanego przebiegu linii i rozkładu (częstotliwości jazdy), przewidywanego zapotrzebowania i możliwości ekonomicznych.

Uruchomienie NOCNYCH LINII AUTOBUSOWYCH W BIAŁYMSTOKU może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Proponowany przebieg linii zakłada znacznie mniejszą ilość osób korzystających z linii nocnych w porównaniu do dziennych, oraz dłuższy czas dostępu i podróży (projektowane przystanki znajdować się będą przy najważniejszych korytarzach komunikacyjnych, średnia odległość (dostęp) od przystanku linii nocnych do miejsca zamieszkania na terenie miasta będzie dłuższa w porównaniu do odległości od przystanku linii dziennych do miejsca zamieszkania na terenie miasta (dostępność linii dziennej 5-15 minut, dostępność linii nocnej 10-25 minut). Są to wartości akceptowalne dla linii nocnych - ze względu na znacznie mniejszą ilość pasażerów linii nocnych w porównaniu do dziennych zbiorowa komunikacja nocna jest znacznie uproszczona.

Opracowany przez STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU "PROJEKT NOCNYCH LINII KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W BIAŁYMSTOKU" jest oczywiście tylko zbiorem propozycji, które mogą być wykorzystane i dostosowane do potrzeb według kryterium wygody mieszkańców i sprawności miejskiej zbiorowej komunikacji autobusowej.

 

LINIA WSCHÓD - ZACHÓD (CIĄGŁA LINIA i KROPKOWANA W WARIANTACH PRZEBIEGU ALTERNATYWNYCH)

Starosielce PKP-Popiełuszki-[PROPOZYCJE ALTERNATYWNE: Starosielce PKP-Wrocławska-Al. Niepodległości-Zielonogórska-Wrocławska-Popiełuszki LUB Wrocławska-Sikorskiego-Witosa-Marczukowska-Hetmańska]-Hetmańska-Zwycięstwa-DWORZEC PKP- Dąbrowskiego (Wiadukt) - Dworzec PKS-Piłsudskiego-Branickiego-Dojlidy Fabryczne-Suchowolca-Plażowa-Baranowicka-ZAŚCIANKI- (Z POWROTEM TA SAMĄ TRASA)

LINIA PÓŁNOC - POŁUDNIE (PRZERYWANA LINIA)

KLEOSIN-Kawaleryjska-Pułaskiego-Żeromskiego-Pogodna-Wiejska-Mazowiecka-Legionowa-Sienkiewicza-Wasilkowska-Wysockiego-Kolbego-Raginisa-GRANICA MIASTA (Z POWROTEM TA SAMĄ TRASA)

LINIA TBS-CENTRUM-PIECZURKI-TBS (PÓŁNOCNY ZACHÓD-PÓŁNOCNY WSCHÓD) - "SYPIALNIE BIAŁEGOSTOKU" (LINIA KROPKA-KRESKA)

OSIEDLE TBS-Szosa Północno-Obwodowa-Produkcyjna-Swobodna-Konstytucji 3 Maja-Berlinga-Berlinga (Pętla)-Berlinga-Antoniukowska-DWORZEC PKP- Dąbrowskiego (Wiadukt)-DWORZEC PKS-Piłsudskiego-Branickiego-Piastowska-Pieczurki-27 Lipca- Szosa Północno-Obwodowa-1000 Lecia PP-Radzymińska-Zagumienna-Sokólska-1000 Lecia PP-(Z POWROTEM TA SAMĄ TRASA)

ROZKŁAD JAZDY:

KURSY AUTOBUSÓW NA KAŻDEJ Z LINII MNIEJ WIĘCEJ CO GODZINĘ TO ZNACZY:

GODZ. 24.00 OSTATNIE AUTOBUSY LINIOWE, ZJAZD DO ZAJEZDNI LUB PIERWSZY KURS NOCNY

OK. GODZ. 1.00 - KURS NOCNY

OK. GODZ. 2.00 - KURS NOCNY

OK. GODZ. 3.00 - KURS NOCNY

OK. GODZ. 4.00 - KURS NOCNY

5.00 PIERWSZE AUTOBUSY LINIOWE

(W SUMIE 4 KURSY W OBIE STRONY W GODZINACH OK. 1.00-4.00 (DO 5.00))

DOKŁADNY CZAS W MINUTACH-ZALEŻNIE OD DŁUGOŚCI TRASY I POTRZEBY KORELACJI NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ODCINKÓW TRAS (UMOŻLIWIENIE PRZESIADKI Z PRZEJŚCIEM NA SĄSIEDNIE PRZYSTANKI - NP. Z PRZYSTANKÓW NA AL. PIŁSUDSKIEGO DO PRZYSTANKU NAD BIAŁKĄ, USTAWIENIE ROBOCZEGO PRZYSTANKU NA UL. SIENKIEWICZA (ODCINEK OD PIŁSUDSKIEGO DO RYNKU KOŚCIUSZKI W KIERUNKU DO CENTRUM) ORAZ KORELACJI Z NP. PRZYJAZDEM-ODJAZDEM POCIĄGÓW NA DWORCU PKP - NP. DO/Z WARSZAWY.

KOSZTY:

NA 1 LINII -KURSUJE 1 AUTOBUS (PROPONUJEMY KRÓTKI) WYKONUJĄCY PRZEZ CAŁA NOC 4 KURSY (W "TĘ I Z POWROTEM"). RAZEM W CIĄGU 1 DOBY: 12 "NOCNYCH KURSÓW" NA WSZYSTKICH PROPONOWANYCH 3 LINIACH.

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA.

KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.