federacja zielonych www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

Strony Informacyjne prowadzone przez: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

zwięzłe informacje dotyczące ekologii,ochrony środowiska, ekorozwoju,ścieżek rowerowych, transportu, ochrony przyrody, edukacji, zdrowia, gospodarki, wegetarianizmu, społeczeństwa, nauki, edukacji, cywilizacji, postępu, innowacji i doradztwa oraz informacje o Federacji Zielonych Białystok

SUPER I HIPER MARKETY-wady i zalety, zaściankowość i nowoczesność, dlaczego wyrzucanie super i hiper marketów poza miasta nie ma nic wspólnego z ekologią, społeczna rola centrów handlowych, jakość życia, polityka i konkurencja, monopolizacja rynku - krótki "zielony" raport o rozwoju gospodarczym i społecznym...

Jedną z najgorszych cech społeczeństwa w którym przyszło żyć człowiekowi jest totalitaryzm - oznaczający przymus, zniewolenie BRAK SWOBODNEJ MOŻLIWOŚCI WYBORU. W interesie społecznym leży, aby człowiek z poszanowaniem granic wolności innych ludzi miał prawo do własnych przekonań, poglądów opinii sposobu życia, idei a nawet obowiązek dokonywania wyborów w oparciu w własne sumienie, i własne zdanie. Brak możliwości odmowy podporządkowania się narzuconym odgórnym ideom kończy się na ogół tragicznie (np. hitleryzm, stalinizm, niewolnictwo, rasizm)- zdolność zmian, współczucie są czynnikami które umożliwiają ewolucyjne zmiany człowieka i całego społeczeństwa i coraz lepsze życie.

TOTALITARYZM, MONOPOLIZACJA DOTYCZYĆ MOŻE KAŻDEJ DZIEDZINY ŻYCIA - WIEDZY (DOGMATYZM POWODUJĄCY JEJ ZAFAŁSZOWANIE), INFORMACJI (PROPAGANDA ZAMIAST RZETELNYCH WSZECHSTRONNYCH FAKTÓW) norm zachowań, JAK RÓWNIEŻ GOSPODARKI. Bez odpowiednich uregulowań na tzw. wolnym rynku możliwa jest sytuacja, że sukces odniosą podmioty które wcale nie oferują najlepszych (lub najtańszych) produktów, wykorzystując niezbyt uczciwe metody (jak np. oszustwa, nieuczciwa konkurencja).

Zacofana polska gospodarka w bardzo małym stopniu nastawiona była na zaspokojenie potrzeb społecznych. Produkowano to, o czym zdecydowały (z różnych przyczyn) władze, nie to czego potrzebowaliby ludzie. Krępowanie ludzkiej pomysłowości, inwencji, skłonności do samodzielnego myślenia, inicjatywy i udoskonalania otaczającego świata powodowały, (pomijając ich stały niedobór i niedostępność) że towary i usługi w krajach gospodarki ręcznie sterowanej były drogie, niskiej jakości, brzydkie, niefunkcjonalne, przestarzałe). Konieczność zakupu licencji świadczyła o braku mechanizmu "rynku dla ludzi".

W gospodarce rynkowej np. krajów zachodnich towary i usługi powstawały z myślą o człowieku, o zaspokojeniu jego potrzeb, stąd ich wyższa jakość, funkcjonalność. Wobec nadmiaru towarów decyzję podejmuje konsument, mając możliwość wyboru, porównania cech produktów i ich ceny, warunków zakupu, serwisu, gwarancji, z możliwością dochodzenia szkód spowodowanych przez wadliwy produkt lub źle wykonaną usługę.

Stąd po zniesieniu systemu totalitarnego wielki sukces Polsce odniosły towary importowane. Polacy wreszcie mogli kupić towary lepsze i niejednokrotnie tańsze.

W normalnej gospodarce istnieje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, stad też po przejęciu pewnych wzorców i standardów jakości towarów i usług lokalna gospodarka uniezależnia się od towarów i usług importowanych z zagranicy, wykształcając i oferując ich krajowe lub lokalne porównywalne odpowiedniki, często nawet lepsze (bo bardziej odpowiadające lokalnym potrzebom) i tańsze.

Nikt nie próbuje zabronić importu do Polski zagranicznych telewizorów, samochodów, odzieży żywności (szczególnie tej, której w Polsce się nie produkuje ze względu na np. warunki klimatyczne). Obecność tego typu produktów i usług stwarza warunki konkurencji- korzystnej dla klienta, powodującej sytuacje, w której sukces odniosą produkty i usługi najbardziej odpowiadające różnorodnym potrzebom społecznym. Oczywiście znaczenie mają tu np. koszty transportu, czy obieg pieniądza (poprzez podatki, cła) powodujące racjonalizację zachowań rynkowych - np. taniej jest nabyć produkty i usługi lokalne ze względu na koszty transportu, dostępność. Monopolizacja czy sztuczne uprzywilejowanie wybranych podmiotów skazuje konsumenta na dokonywanie określonych wyborów.

Sieci supermarketów rozpoczynające działalność w Polsce w początkowym okresie wywierają szereg pozytywnych skutków dla konsumentów i lokalną gospodarkę. Wprowadzając nowe wzorce jakości produktów i usług na polski rynek. Jasne , ciepłe, czyste duże przestronne sklepy, czynne w godzinach dostosowanych dla pracujących dłużej ludzi, oferujące korzystny wybór towarów po niskich cenach dostosowanych do możliwości finansowych niezbyt zamożnego społeczeństwa.

Wielu lokalnych handlowców i producentów przejmuje korzystne wzorce, lecz niektórzy wykorzystując wpływy na świat lokalnej polityki lub uprzedzenia narodowe próbuje w sztuczny sposób utrzymać swoją uprzywilejowaną pozycje na rynku, zmuszając konsumentów do korzystania ze swojej oferty handlu i usług., często droższych i / lub niższej jakości.

Stopniowo ukazują się także negatywne strony zagranicznych sieci handlowych w Polsce, które także dążąc do osiągnięcia jak najlepszej pozycji na rynku mogą stosować inne niekorzystne dla konsumenta metody zamiast oferowania najtańszych lub lepszej jakości towarów i usług. Nieuczciwa konkurencja, towary i usługi o zaniżonej jakości, ceny dumpingowe, strategie sprzedaży wprowadzające celowo w błąd konsumenta, zamierzone działania na jego szkodę... . Zagraniczne koncerny wykorzystują uprzywilejowaną pozycje na rynku (zwolnienia z ceł, podatków, niższe koszty funkcjonowania, wsparcie działalności prywatnej z funduszy rządowych - niektóre zagraniczne korporacje powstały i zdobyły swoją pozycję nie dzięki uznaniu konsumentów lecz powiązaniom politycznym, wsparciu funduszami rządowymi, koncesjom, zleceniom rządowym na realizacje zamówień publicznych w dziedzinie np, przemysłu zbrojeniowego.

Wykorzystując swoją pozycję mogą dążyć do monopolizacji rynku, zniszczenia konkurencji i narzucania własnych warunków, cen, standardów zawężając prawi wyboru konsumentów.

W zrównoważonym rynku mogącym zaspokajać różnorodne potrzeby polscy klienci doceniają pozytywne cechy np. drobnego lokalnego handlu i usług - bliskość miejsca zamieszkania, łatwość dojazdu, możliwość indywidualnego potraktowania, niestandardowych zamówień, specjalizacji. W międzyczasie często nastąpiła poprawa jakości lokalnie oferowanych towarów i usług spowodowana m.in. konkurencją - pozostali najlepsi.

Duże sieci handlowe na zachodzie ze względu na obniżkę kosztów (zyski czerpane są z obrotów nie marży) narzucają pewien standard masowości, który w niektórych przypadkach także ograniczają prawa wyboru konsumentów. Nie zawsze standardowy wybór kilku towarów lub usług wygodny dla supermarketu jest odpowiedni i równie wygodny dla indywidualnych oczekiwań konsumenta.

Generalna zasadą w organizacji rynku powinno być dobro, bezpieczeństwo i jakość życia człowieka, który powinien mieć możliwość swobodnego wyboru (według zmieniających się potrzeb) towarów i usług oferty ze sklepów lokalnych i centrów handlowych.

Powoli w Polsce wykształci się stan równowagi, w którym codzienne lub specjalistyczne towary lub usługi nabywamy w lokalnych firmach, a standardowe towary lub usługi okresowo - na dłuższy czas korzystając z oferty centrów handlowych.

Szczególnie istotną SPOŁECZNĄ ROLĘ początkowo dla polskich miast odgrywają CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE ze względu na to, że nie są tylko miejscem zakupów, ale i spotkań, rozrywki, spędzania czasu wolnego. Polskie miasta (z organizacją z czasów totalitaryzmu) podzielone na osiedla - sypialnie, miejsca pracy (jak więzienia) i przeróżne instytucje (kojarzone z przymusem - represją jak szkoły, urzędy, centra oficjalnej kultury) nie dawały ludziom możliwości wykorzystania wolnego czasu (którego w systemie totalitarnym ludzie powinni mieć jak najmniej) rozwijania własnych zainteresowań, potrzeby relaksu, przebywania w lokalnych grupach społecznych i współdzielenia przestrzeni i czasu. Człowiek ma szansę pozbyć sie anonimowości, wrażenia bycia nieistotnym "pionkiem" w mechanizmach "trybach" totalitarnego systemu. Stąd centra handlowo - usługowe wraz z towarzyszącymi lokalami usługowymi, gastronomicznymi, rozrywkowymi (jak kina) oraz urządzonymi terenami zielonymi, parkami, placami zabaw czy obiektami sportowymi ożywiają polskie miasta, powstając często na terenach zdegradowanych - po dawnych zakładach przemysłowych itp. Przenoszenie centrów handlowo - usługowych poza miasto (ze względu na bariery polityczne, niższą cenę gruntów) powoduje niepotrzebne rozpraszanie zabudowy miast i konieczność niepotrzebnych podróży mieszkańców - w rezultacie większe zanieczyszczenie środowiska. Centra handlowo - usługowe mogą być rozsądnie wkomponowane w istniejące miasta z zachowaniem ich lokalnej skali i funkcją usługowo - handlowo - rozrywkową wypełnić brakującą niszę rynkową - szczególnie na terenach dawnych wielkomiejskich osiedli - sypialni lub terenach zdegradowanych - poprzemysłowych oraz tworząc tzw. "przestrzeń społeczną" - nowy rodzaj obiektów użyteczności publicznej w polskich miastach.

Rynek pozostający w równowadze może zaspokoić różnorodne i zmienne oczekiwania konsumentów na towary i usługi zarówno tanie i masowe jaki i drogie na specjalne zamówienie.

Drogą do tego jest społeczna, obywatelska kontrola i ochrona praw konsumentów poprzez odpowiednie ustawodawstwo oraz sprawny system sądowniczy i rozstrzygania sporów, umożliwiający sprawiedliwą możliwość uczestnictwa w rynku, nie stwarzający niekorzystnej sytuacji dla określonych podmiotów kosztem zawężenia swobody wybory towarów i usług przez konsumenta.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO:

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")

e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania ekologiczno - wegetariańskie - w programie: prelekcje, dyskusja, pokazy filmów, informacje, Eko-Kiermasz - piątki, godz. 20.00 - 22.00 Restauracja "Ananda" ul. Warszawska 30 Białystok (obok Hotelu "Gołębiewski") tel. 741 33 36

 

 Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA.

KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.