federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Urząd Miasta Białystok przystąpił do opracowania "Programu Ochrony Środowiska" i "Planu Gospodarki Odpadami" dla miasta Białegostoku na lata 2004 - 2015. Wykonawcą opracowania jest firma ARCADIS - EKOKONREM z Wrocławia (www.arcadis.pl ). Zachęcamy do przedstawiania swoich uwag i propozycji w/w firmie, kierując je do np. Katarzyny Kobiela, ARCADIS - EKOKONREM w Katowicach, e-mail: k.kobiela@arcadis.pl. WNIOSEK O URUCHOMIENIE DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku (system dualny, system mokre - suche - podział na: odpady tzw. mokre, żywnościowe przeznaczone do kompostowania i odpady tzw. suche - rozwiązanie wzorowane na np. niemieckich i holenderskich rozwiązaniach, przydatne w warunkach Białegostoku z istniejącym zakładem utylizacji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że taki prosty system wspierany np. systemem obniżek w opłatach za segregacje jest skuteczny, - segregacja więcej niż 2 frakcji jest dla mieszkańców zbyt uciążliwa i w praktyce nie przyjmuje się ....

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Urząd Miasta Białystok przystąpił do opracowania "Programu Ochrony Środowiska" i "Planu Gospodarki Odpadami" dla miasta Białegostoku na lata 2004 - 2015 (na podstawie artykułu 17 ustawy "Prawo Ochrony Środowiska" i artykułu 14 ustawy "O odpadach" z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Dz.U. nr 62, poz. 627 i 628 z późniejszymi zmianami). Wykonawcą opracowania (wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego) jest firma ARCADIS - EKOKONREM z Wrocławia (www.arcadis.pl ).

Zachęcamy do przedstawiania swoich uwag i propozycji w/w firmie, kierując je do np. mgr. inż. Katarzyny Kobiela, ARCADIS - EKOKONREM w Katowicach, Oddział Katowice Al. Korfantego 51 40-161 Katowice tel./fax (032) 258-17-38 tel. (032) 258-32-21 w. 125 e-mail: katowice@arcadis.pl, k.kobiela@arcadis.pl

Oto propozycja STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU dotycząca gospodarki odpadami - WNIOSEK O URUCHOMIENIE DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku (system dualny, system mokre - suche - podział na: 1. Odpady tzw. mokre, żywnościowe przeznaczone do kompostowania, nie nadające się do odzysku surowców i przetworzenia. 2. Odpady tzw. suche) (2 pisma w kolumnie obok) - rozwiązanie wzorowane na np. niemieckich i holenderskich rozwiązaniach, szczególnie przydatne w warunkach Białegostoku z istniejącym zakładem utylizacji (ułatwiłoby to prowadzoną ręcznie przez około 50 pracowników segregację o odzysk rzeczy na taśmie w hali z masy wszystkich nieposegregowanych odpadów trafiających obecnie do zakładu - odpady wstępnie podzielone byłyby mniej brudne, wymagałaby mniejszych nakładów na mycie, umożliwiałyby odzysk np. makulatury obecnie często niemożliwy z powodu przemieszania z żywnością. Także lepsze możliwości przetworzenia odpadów mokrych, żywnościowych na kompost bez zanieczyszczeń nierozkładalnych). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że taki prosty system wspierany np. systemem obniżek w opłatach za segregacje jest skuteczny, - segregacja więcej niż 2 frakcji jest dla mieszkańców zbyt uciążliwa i w praktyce nie przyjmuje się ....

Wersja robocza programu ma być zaprezentowana w Białymstoku na początku kwietnia 2004 r. wersja ostateczna przekazana do końca kwietnia 2004 r.

Typowe, że lokalne organizacje ekologiczne o tym często nie wiedza (brak uspołecznienia procesu), niektóre są może "niewygodne: dla lokalnych władz, ale ich konstruktywne propozycje mogą akurat być przydatne - np. plany zagospodarowania terenów wzdłuż lokalnej doliny rzeki Białej.

Nasze stowarzyszenie realizowało także projekt PHARE - DIALOG SPOŁECZNY dotyczący ścieżek rowerowych w Białymstoku, utworzenia deptaka i strefy pieszej, wsparcia komunikacji autobusowej, rozpatrywało plany wykorzystania linii kolejowej do uruchomienia miejskiej kolei dojazdowej...

Czekam na uwagi, chętnie nawiąże korespondencje....tego typu działalność to potencjalna możliwość bezpośrednio poprawy stanu środowiska w naszym mieście, do czego jesteśmy statutowo powołani...

bliższe informacje PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434 BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abcekologii.republika.pl www.fzbialystok.republika.pl

 

Federacja Zielonych - Odpady www.republika.pl/fzbialystok/odpady.htm

Odpady - w krajach zachodnich najczęściej występuje segregacja odpadów.

Najprostszym i często najskuteczniejszym systemem segregacji jest system podwójny - gdzie odpady dzieli się na organiczne (np. żywnościowe)- przeznaczone są do kompostowania w przydomowym kompostowniku lub miejskiej kompostowni oraz te, z których można odzyskać surowce i materiały (zawierające plastik, papier, metal), Odpady niebezpieczne - problematyczne, są odbierane często tam gdzie kupiliśmy produkt zanim przestał być potrzebny i stał się odpadem - np. zużyte baterie w sklepie RTV, przeterminowane lub niezużyte leki w aptece, akumulatory i wyeksploatowane oleje oraz części samochodowe na stacji obsługi pojazdów lub stacjach paliw

Najlepszą jednak sytuacją jest, gdy ustawowo obowiązek zagospodarowania odpadów i związane z tym koszty obciążają producenta ( w postaci opłat depozytowych - kaucyjnych)

Na zdjęciu: pojemnik do gromadzenia odpadów, które nadają się do kompostowania (biodegradowalnych - mokrych) tj. głównie resztek żywności których ilość w odpadach wynosi do 40 %

"CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU" - SYSTEM ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-samochod-na-gaz-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

SYSTEM TEN OCZYWIŚCIE NIE MÓGŁ SPRAWDZIĆ SIĘ W PRZYPADKU ŚMIECI, ODPADÓW, OPAKOWAŃ ITP. - ponieważ wbrew pozorom właśnie to nie producent, a nawet konsument "płaci", OBECNIE bowiem bardzo łatwo jest "uniknąć kosztów" zagospodarowania, unieszkodliwienia, przetworzenia śmieci, odpadów, opakowań...porzucając je (DLATEGO POLSKIE LASY PEŁNE SĄ "NICZYICH", PORZUCONYCH ŚMIECI). SKUTECZNE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO JEDNO - TAK JAK W PRZYPADKU WODY, CIEPŁA, PRĄDU KOSZTY PONOSIĆ MUSI KONKRETNY NABYWCA, TYLKO WTEDY BOWIEM ISTNIEJE ODPOWIEDNIA MOTYWACJA DO OSZCZĘDNOŚCI I WYBORU NP. OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU, ŁATWYCH DO PRZETWORZENIA I ODZYSKU SUROWCÓW, NIESZKODLIWYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. METODA NA TO JEST SYSTEM KAUCYJNY - GDZIE KAŻDY PRODUKT (LUB OPAKOWANIE) PRZY ZAKUPIE POSIADA WLICZONA W CENĘ ZWROTNA OPŁATĘ DEPOZYTOWĄ (KAUCJĘ, ZASTAW), PROPORCJONALNĄ DO WARTOŚCI PRODUKTU I KOSZTÓW JEGO UNIESZKODLIWIENIA PO ZUŻYCIU, ZWRACANĄ PO PONOWNYM DOSTARCZENIU DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB NP. WYSPECJALIZOWANEJ PLACÓWKI DZIAŁAJĄCEJ NA PODSTAWIE UMOWY Z PRODUCENTEM. DZIĘKI TEMU ZUŻYTE, STARE, WYEKSPLOATOWANE, ZEPSUTE LUB NIEPOTRZEBNE PRODUKTY POCZĄWSZY OD PAPIERKÓW OD WAFELKA, CIASTEK, LODÓW, POPRZEZ BUTELKI, SKOŃCZYWSZY NA PRALKACH, TELEWIZORACH, MEBLACH, SAMOCHODACH, ŚWIETLÓWKACH, LEKACH, OLEJACH, FARBACH (I OPAKOWANIACH) NIE BYŁYBY PORZUCANE LECZ DOSTARCZANE DO UNIESZKODLIWIENIA I ODZYSKU SUROWCÓW (LUB ODBIERANE PRZEZ NP. PRODUCENTA LODÓWKI, PRALKI, SAMOCHODU). Jeżeli np. w cenę puszki czy butelki wliczona jest kaucja, to nawet po jej porzuceniu przez "nabywcę" ktoś inny może ją dostarczyć do sklepu (lub punktu skupu) i otrzymać zwrot "kaucji" (podobnie jak np. obecnie przy zakupie nowego akumulatora wnosimy kaucję - zastaw w wysokości 30 zł, która będzie zwrócona po oddaniu tego akumulatora po zużyciu, jednak producenci "broniąc się" przed napływem starych akumulatorów wprowadzili utrudnienie do nabywców w postaci tzw. zwrotu za okazaniem dowodu zakupu). Dlatego właśnie w Polsce świetnie przebiega odzysk aluminiowych puszek (ceny skupu są opłacalne dla "zbieraczy", chociaż oczywiście należy zaznaczyć, że aluminiowe czy metalowe opakowania są bardzo niezdrowe dla przechowywanych w nich produktów - szczególnie napojów i żywności, dlatego np. są zakazane w niektórych krajach, gdzie stosuję się np. neutralne opakowania np. szklane lub najlepiej plastikowe - przetwarzalne, wielokrotne bądź biodegradowalne). Póki co za zbiórkę i przetwórstwo odpadów w Polsce nie płacą ani producenci, ani nabywcy, stąd też tak jak kiedyś w przypadku ciepła czy wody w dziedzinie odpadów mamy przerażające marnotrawstwo, którego koszty ponosimy niesprawiedliwie wszyscy w podatkach, zamiast indywidualnie za to co faktycznie zużyliśmy bądź z czego skorzystaliśmy. To najbardziej nieefektywny i najdroższy system (braku) utylizacji odpadów - którego EFEKTEM JEST NIEKONTROLOWANY ZALEW ŚMIECI i koszty zatrucia środowiska, zagrożenia zdrowia, marnotrawienia surowców które wielokrotnie przekraczają wydatki na unieszkodliwienie odpadów. Jednak obecnie (na skutek m.in. skorumpowania administracji) zamiast ponosić koszty swojej działalności np. producenci przerzucili je na państwo i podatników - przykładem może być np. sprzeciw wydawców prasy i książek przeciwko wprowadzeniu zróżnicowanej stawki VAT, zachęcającej do używania papieru z makulatury (makulatury do produkcji papieru - planowana 0% VAT) zamiast zwykłego papieru (produkowanego w 100% z drzew, a więc tak naprawdę droższego w produkcji - jednak wydawcy prasy i książek próbowali przekonywać ludzi, że spowoduje to wzrost cen prasy i wydawnictw i utrudnienia w dostępie do nich. Sprzedaż kłamstw i propagandy jest jak widać głównym zadaniem prasy i wydawnictw).

KOSZTY WPROWADZENIA I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ

Paradoksalnie wprowadzenie SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ SPOWODOWAŁO BY SPADEK CEN NABYWANYCH PRODUKTÓW O OKOŁO 30% DO NAWET 50% - STOSOWANIE OPAKOWAŃ JEDNORAZOWYCH, NIEPRZETWARZALNYCH JEST FAKTYCZNIE NAJDROŻSZE I CZĘSTO STANOWI ISTOTNĄ CZEŚĆ CENY PRODUKTU, (WIĘCEJ NA TEN TEMAT JUŻ WKRÓTCE NA www.zieloni.w.pl pod tytułem: "CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU"

BIAŁYSTOK 26.01.2004 r.

URZĄD MIASTA W BIAŁYMSTOKU

WNIOSEK O URUCHOMIENIE DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku

Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia z Białegostoku, lecz także z innych polskich miast i doświadczenia światowe system zbiórki odpadów opierający sie na kilku pojemnikach jest zbyt skomplikowany dla użytkowników (-głównie mieszkańców) uciążliwy, kosztowny i nieefektywny.

Najbardziej efektywnym i najtańszym systemem zbiórki odpadów jest system dwupojemnikowy (dualny, system mokre - suche), wprowadzający zasadniczy podział na:

1. Odpady tzw. mokre, żywnościowe przeznaczone do kompostowania, nie nadające się do odzysku surowców i przetworzenia.

2. Odpady tzw. suche - pozostałe, przeznaczone do odzysku surowców i przetworzenia, nie nadające się do kompostowania.

Wraz z uzupełniającym systemem zbiórki kaucyjnej i specjalistycznej prowadzonej m.in. w sklepach, miejscach sprzedaży, punktach skupu, przez producentów i tzw. organizacje odzysku (jak np. zbiórka baterii, leków w aptekach, akumulatorów, farb i opakowań itp.) proponowany system jest najsprawniej działającym i najbardziej przyjaznym dla użytkowników (-głównie mieszkańców) systemem zbiórki odpadów.

Do tej pory w Białymstoku prowadzony system zbiórki powoduje marnotrawienie się większości surowców, które przemieszane z odpadami żywnościowymi, zabrudzone nie nadają się do wyselekcjonowania i wykorzystania, także odpady żywnościowe zanieczyszczone tzw. balastem nie nadają się do produkcji dobrej jakości kompostu bez zawartości substancji niebezpiecznych i toksycznych.

Istniejący zakład selektywnego przetwarzania odpadów, mających za zadanie poprzez sortownię oddzielić odpady nadające się do odzysku surowców i ponownego przetworzenia i kompostownię unieszkodliwić odpady żywnościowe nie może spełnić swojej roli, gdyż przemieszanie odpadów żywnościowych z pozostałymi uniemożliwia ich skuteczne sortowanie i rozdział (odpady są brudne i zbyt przemieszane).

Proponowany SYSTEM DWUPOJEMNIKOWY nie wymaga dużych nakładów:

1. Na terenie osiedli obsługiwanych przez kontenery wystarczy podział kontenerów przez wykonanie przegrody,

2. U podmiotów indywidualnych obsługiwanych przez mniejsze pojemniki można zastosować podobną przeróbkę pojemników lub oddzielne pojemniki.

Umożliwi to m.in. dostosowanie systemu zbiorki odpadów prowadzonych przez Urząd Miasta w Białymstoku do potrzeb społecznych, gdyż jak wskazują powyższe przykłady do tej pory działania te ograniczają się do czysto fikcyjnych gestów prowadzonych po astronomicznych kosztach, zupełnie nieprzydatnych, nieskutecznych i nieefektywnych.

bliższe informacje PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434 BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abcekologii.republika.pl www.fzbialystok.republika.pl

BIAŁYSTOK 05.02.2004 r.

PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU

RADA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

URZĄD MIASTA W BIAŁYMSTOKU

WNIOSEK O URUCHOMIENIE DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku (w odpowiedzi na pismo WOŚiGK UM w Białymstoku OSGK II 7610/3/04 z dnia 29.01.2004 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi na nasz wniosek dot. URUCHOMIENIA DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku - pisma Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Białymstoku OSGK II 7610/3/04 z dnia 29.01.2004 r. wyrażamy opinię, że proponowane rozwiązanie przekracza być możę możliwości i kompetencje PUHP "Lech".

PRAWDOPODOBNIE WPROWADZENIE PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIŁOBY I UMOŻLIWIŁO WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO Zakładu Utylizacji Odpadów w Białymstoku ( - sortowni i kompostowni) WYMAGAŁOBY ODPOWIEDNIEGO REGULAMINU LUB UCHWAŁY Rady Miasta który nakazywałby bądź preferował poprzez ceny za przyjęcie i składowanie odpadów np. dostarczanie DO ISTNIEJĄCEGO Zakładu Utylizacji Odpadów w Białymstoku odpadów posegregowanych na odpady MOKRE I SUCHE, przez firmy oczyszczające i indywidualne podmioty.

W ZAŁĄCZENIU: WNIOSEK O URUCHOMIENIE DWUPOJEMNIKOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w Białymstoku Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku

bliższe informacje PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434 BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abcekologii.republika.pl www.fzbialystok.republika.pl

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: Temat:

Nie ma jeszcze żadnej opinii na ten temat.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.