federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

"OPERA PODLASKA"-ZAŚCIANKOWA ŚCIEMA

Rozstrzygnięto konkurs na projekt "Opery Podlaskiej" w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego obok Amfiteatru. Wybrano projekt "nowoczesny i ekologiczny" - budynek ma być obrośnięty pnączami . Dlaczego w rzeczywistości to nonsens i gigantyczna bzdura na miarę pociągów Pendolino na dworcu "Białystok Towarowy"? Zadłużenie podlaskich szpitali wynosi około 140 milionów złotych, i ludzie umierają w kilkumiesięcznych kolejkach do lekarza, Urząd Marszałkowski z potrzebnych na funkcjonowanie regionalnych połączeń kolejowych 21 milionów złotych chce przekazać jedynie 9 milionów złotych, co zamiast uruchomienia szybkich, wygodnych, tanich połączeń autobusów szynowych grozi upadkiem kolei w kraju tranzytowym pomiędzy wschodem i zachodem, który zamiast zarabiać na tranzycie - traci. Politycy jednak wolą zapewnić sobie małe lotnisko i ekskluzywny samolot, zaś faktycznie obcinają dotacje na kulturę (w 2005 r z 4 milionów złotych do 800 tysięcy złotych).

Decyzja lokalizacji przy ulicy Kalinowskiego "Opery Podlaskiej" na 1000 widzów z Multikinem również na 1000 widzów wraz z istniejącym Amfiteatrem (3000 widzów), i Teatrem Lalek (ok. 500 widzów) - kompleksu na około 5000 widzów wymagającym zapewnienia około 3000 miejsc parkingowych przy zapewnieniu ich zaledwie... 300 gwarantuje katastrofę komunikacyjna i gigantyczny korek w centrum miasta. Projekt z wyjątkiem zbyt małej ilości miejsc parkingowych (300) jest piękny : ) i nierealny w tym miejscu... przy pełnym zapełnieniu maksymalnie 5000 widzów, potrzeba by ze 2000-3000 miejsc parkingowych, nawet impreza na 500 osób zakorkuje okoliczne ulice (obok w przyszłości deptak), na miejscu np. multikina i pawilonów od Legionowej trzeba by budować wielopiętrowe parkingi....Niekompetencja, hipokryzja, kłamstwo i manipulacja ?

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

BIAŁYSTOK 11.04.2005 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W BIAŁYMSTOKU

SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

URZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU

WEZWANIE DO USUNIĘCIA STANU NIEZGODNEGO Z PRAWEM - BRAKU PISEMNEJ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK DOTYCZĄCY: PROJEKTU "OPERY PODLASKIEJ"

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZI W USTAWOWYM TERMINIE PONOWNIE WZYWAM DO PRZESŁANIA PISEMNEJ ODPOWIEDZI W PONIŻSZEJ SPRAWIE:

DOTYCZY: PROJEKTU "OPERY PODLASKIEJ"

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku wyraża swoją negatywną opinię na temat w/w projektu.

Współcześnie niezależna alternatywna kultura, poruszająca bieżące, najbardziej istotne problemy społeczne rzadko może liczyć na sponsoring państwowy - szczególnie, że niezależna, zaangażowana sztuka często zajmuje krytyczne stanowisko w stosunku do otaczającej rzeczywistości.

Wydatkowanie środków publicznych na tego rodzaju elitarną kulturę budzi niesmak i oburzenie - obiekt tego typu z zasady jest symbolem kultury sztucznej, martwej, nieautentycznej i snobistycznej.

W sytuacji braku środków na najistotniejsze problemy społeczne jak. np. ochrona zdrowia, ochrona środowiska, komunikacja publiczna, rozwój regionu (np. turystyki) jest swoistym nadużyciem.

W szczegółach realizacja projektu pozbawiona jest logiki i zdrowego rozsądku- np. w Białymstoku istnieje upadająca od kilku lat Hala Sportowa Klubu "Włókniarz" - jedyne miejsce uniwersalnych imprez masowych - sportowych, kulturalnych, artystycznych, koncertów, przedstawień itp. - posiadająca wystarczająca ilość miejsc parkingowych, dogodne położenie umożliwiające rozwiązania transportu zarówno środkami komunikacji publicznej jak i indywidualnej bez ryzyka korków itp. Dotychczas rozważane lokalizacje "OPERY PODLASKIEJ" (ul. Jurowiecka, ul. Kalinowskiego) są zaprzeczeniem poprawnej lokalizacji komunikacyjnej.

Wobec szeregu innych wątpliwości dotyczących m.in. pozostałości cmentarza na terenie obecnie proponowanej lokalizacji "OPERY PODLASKIEJ" uważamy, że zamiast promocji cała sprawa ma posmak skandalu i afery polegającej na wyprowadzeniu ogromnych publicznych środków na cele w znikomym stopniu służące dobru publicznemu.

Białystok posiada budynki Filharmonii, dwóch teatrów, przeważnie niewykorzystane, zamknięte dla ciekawych, sporadycznych imprez "z zewnątrz" (dla porównania np. Kalisz nie posiada nawet filharmonii).

Tego typu przedsięwzięcia powinny być traktowane na takich samych prawach jak inne regionalne przedsięwzięcia artystyczne - tym bardziej, że właśnie często inne przedsięwzięcia artystyczne są bardziej wartościowe, odkrywcze, nowatorskie i znane na świecie, i zasługują bardziej na wsparcie i promocję.

Proszę o przekazanie niniejszego pisma do odpowiednich organów i instytucji według miejsca i właściwości zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Internetowa dyskusja na ten temat znajduje się np. pod adresem: www.szukamypolski.com/forum/viewtopic.php?id=89

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU deklaruje pomoc, wsparcie i doradztwo w miarę posiadanych możliwości w w/w zagadnieniach.

Proszę o odpowiedź, kontakt i informację w sprawie sposobu wykorzystania wniosku.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zwracam się także o przekazanie niniejszego pisma do odpowiednich urzędów, osób i instytucji według kompetencji i właściwości.

bliższe informacje PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO

"OPERA PODLASKA"-ZAŚCIANKOWA ŚCIEMA

Rozstrzygnięto konkurs na projekt "Opery Podlaskiej" w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego obok Amfiteatru.

Wybrano projekt "nowoczesny i ekologiczny"-budynek ma być obrośnięty pnączami .

Dlaczego w rzeczywistości to nonsens i gigantyczna bzdura na miarę pociągów Pendolino na dworcu "Białystok Towarowy"?

Zadłużenie podlaskich szpitali wynosi około 140 milionów złotych

Długi te powinien spłacić Urząd Marszałkowski, który zamiast tego planuje wybudować... "Operę Podlaską" w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego obok Amfiteatru której koszt szacuje się na... około 140 milionów złotych. Nie spłacanie zadłużenia może spowodować lawinowe narastanie zadłużenia w postaci kosztów obsługi tego zadłużenia powiększających podstawową sumę zadłużenia w wysokości około 140 milionów złotych nawet do 30 milionów złotych rocznie, i poważniejsze skutki jak bankructwo i likwidacja zadłużonych szpitali, śmierć ludzi oczekujących w kilkumiesięcznych kolejkach na przyjęcie na badania, wizytę u lekarza itp.

Dlaczego?

Polityczny nonsens

Możliwe, że budowa "Opery Podlaskiej" w Białymstoku miałaby być prowadzona przez następców obecnych władz, które w ten sposób podrzuca kłopotliwe zobowiązanie swoim następcom, co doprowadzić może nawet do bankructwa finansów publicznych województwa podlaskiego.

Głupi pomysł można przedstawić jako wspaniały plan, a winę za brak realizacji zarzucić następcom.

Ekonomiczny nonsens

Wszystkie tego typu drogie inwestycje marnotrawiące publiczne pieniądze oznaczają wysokie podatki - podstawowy czynnik hamujący rozwój gospodarczy, powodujący bezrobocie, niszczący uczciwą konkurencje i mechanizmy rynkowe gospodarki. Zyskują na tym poprzez mechanizmy korupcyjne nomenklaturowe elity polityczne i powiązane z nimi nieuczciwi biznes.

Planistyczny nonsens

Opera na 1000 osób i Multikino na podobna liczbę widzów w połączeniu z istniejącym Amfiteatrem, Teatrem Lalek wymaga dodatkowych miejsc parkingowych w ilości na minimum od 500 do 1500 samochodów. Ponieważ obok będzie istnieć deptak na ulicy Lipowej, a w projekcie Opery nie przewidziano budowy dodatkowych miejsc parkingowych oznacza to gigantyczny korek - cecha charakterystyczna dla planistycznych ignorantów, którzy nie przewidzieli także wystarczającej ilości miejsc parkingowych przy np. budowie białostockiego lodowiska przy ul. 11 Listopada, zlikwidowali miejsca parkingowe na placu przed Teatrem Dramatycznym w sąsiedztwie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Akademii Medycznej, Urzędu Miasta , Pałacu Branickich i Zakładu Energetycznego itp. co także spowodowało brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych.

Kulturalny nonsens

Hala "Opery" i jej wyposażenie wzbudza śmiech wśród osób profesjonalnie zajmujących się organizacją imprez artystycznych z prawdziwego zdarzenia - ma pomieścić maksymalnie około 1000 osób a to zbyt mała liczba osób na organizację prawdziwych koncertów i wydarzeń kulturalnych - aby koncert np. "gwiazd", przedstawienie, spotkanie czy konferencja był opłacalny potrzeba budynku mogącego pomieścić jednorazowo około 3000 - 5000 widzów, jak np. "Arena" w Poznaniu, "Spodki" w Katowicach czy Torwar w Warszawie.

W Białymstoku istnieje "Hala Włókniarza", która może pomieścić podobną liczbę osób, ma charakter wielofunkcyjny (umożliwia realizacje koncertów, targów, wystaw, przedstawień, konferencji, wydarzeń sportowych), posiada ogromną liczbę miejsc parkingowych i charakteryzuje się świetnym położeniem komunikacyjnym, do tego w sąsiedztwie rzeki można połączyć ten teren z urządzeniem parku zieleni - obecnie nieistniejącej na zdewastowanym, zaniedbanym terenie. "Hala Włókniarza" od wielu lat upada i niszczeje.

Nomenklaturowe Interesy

Na nonsensowym projekcie "Opery" zarobili projektanci i architekci (główna nagroda 50 tysięcy złotych + około 50 tysięcy na 4 wyróżnienia).

Do tego dochodzi np. wiele pomniejszych watków interesów - np. dzięki stawianiu wygórowanych warunków inwestor chcący wybudować przy ul. Kalinowskiego pierwsze w Białymstoku Multikino od kilku lat mimo braki oficjalnej odmowy faktycznie nie może zrealizować swojego pomysłu, który zaszkodziłby białostockim kinom powiązanym finansowo np. z politykami lewicy - obecnie jeżeli Unia Europejska nie przyzna środków na realizację tego zaściankowego kretynizmu w perfidny sposób znowu powstrzyma to budowę Multikina konkurencyjnego dla nomenklaturowego, zaściankowego biznesu.

Polityczne oszustwa

Politycy próbują zbić kapitał polityczny przedstawiając pseudogierkowski nonsens jako "wspaniałą wizję rozwoju" - regionu i kultury

Tymczasem obiecując na papierze fikcyjne inwestycje uzależnione od wsparcia obcych środków finansowych (Unii Europejskiej) a więc stanowiące obietnice bez pokrycia jednocześnie FAKTYCZNIE zmniejszają dotacje do bieżącego funkcjonowania instytucji kulturalnych (np. w 2005 roku o 60%)

Kulturze nie są potrzebne pieniądze utopione w betonie, lecz wsparcie ludzi, jednak od dawna władze chętniej wspierały przedsięwzięcia płytkie i bezwartościowe - skazując ambitnych twórców i odkrywcze projekty na funkcjonowanie na marginesie - od dawna wsparcie sponsorów łatwiej uzyskiwały projekty kiepskie niż ambitne zmuszając twórców do komercjalizacji czy artystycznej "prostytucji" np. związane z wojną (Leonarda da Vinci), religią (Bacha) czy np. sztuka sławiąca kult jednostek - tyranów jak Hitler, Stalin itp. Pamiętajmy wiersze o Stalinie, socrealizm itp.

Projekt z wyjątkiem zbyt małej ilości miejsc parkingowych (300) gdy tymczasem "Opera" ma mieć pewnie z 1000 miejsc + Amfiteatr ma 1000-3000 miejsc, + Białostocki Teatr Lalek ok. 500 miejsc i samo multikino ma mieć pewnie z 1000 miejsc=maksymalnie 5000 widzów, dla których potrzeba by ze 2000-3000 miejsc parkingowych, nawet impreza na 500 osób zakorkuje okoliczne ulice (obok w przyszłości deptak), na miejscu np. multikina i pawilonów od Legionowej trzeba by budować wielopiętrowe parkingi....jest piękny : ) i nierealny w tym miejscu...

ale można opowiadać bajki o lotniskach, operach, autostradach- To polskim politykom - aferzystom zawdzięczamy najdroższą w stosunku do zarobków w Europie benzynę, dziurawe drogi, brak dróg szybkiego ruchu i autostrad, upadającą kolej w kraju tranzytowym pomiędzy wschodem i zachodem Europy, najdroższe telefony, dostęp do internetu, najwyższe składki na ubezpieczenie społeczne przy najmniejszych świadczeniach społecznych nie pozwalające na godną egzystencję ludzi starych i chorych, bankrutujące szpitale, ludzi umierających w kilkumiesięcznych kolejkach do lekarza...

zobacz też: http://www.szukamypolski.com/forum/viewtopic.php?pid=886

http://miasta.gazeta.pl/bialystok/8,35234,2691010.html

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: () Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: () Temat:?

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.