federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

CZY WIECIE PAŃSTWO, ŻE PUSZCZA BIAŁOWIESKA NADAL NIE JEST CHRONIONA I WYCINA SIĘ W NIEJ DRZEWA ? - KORNIKI CZY GRABIEŻCZA EKONOMIA ZAGRAŻA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARZE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - PRZEMYSŁ DRZEWNY UPADA - ŚRODOWISKOWE KŁAMSTWA I KRĘTACTWA - NIEEKOLOGICZNY, NIEEFEKTYWNY SYSTEM GOSPODARCZY ZAWSZE UPADA MARNOTRAWIĄC SUROWCE, ENERGIE I LUDZKA PRACĘ, NISZCZĄC ZDROWIE I POGARSZAJĄC JAKOŚĆ ŻYCIA, POWODUJĄC RECESJĘ I BEZROBOCIE (JAK W PRZYPADKU KOPALŃ, HUTNICTWA...). PROPOZYCJE ZIELONYCH ALTERNATYW - TRWAŁEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KTÓRY NIE POWODUJE UBÓSTWA, BEZROBOCIA, RECESJI I DEGENERACJI, ZAGROŻEŃ ZDROWIA, POGORSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

KORNIKI CZY GRABIEŻCZA EKONOMIA ZAGRAŻA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ ?

ZOBACZ: Walka z kornikiem drukarzem www.republika.pl/puszcza_bialowieska/aktualno.htm

DOPÓKI PUSZCZA BIAŁOWIESKA -OSTATNI W EUROPIE OBSZAR LASU ZBLIŻONY DO NATURALNEGO ZARZĄDZANY BĘDZIE PRZEZ LEŚNIKÓW, BĘDZIE "MUSIAŁ PRZYNOSIĆ ZYSKI" W JEDYNY SPOSÓB ZNANY LEŚNIKOM - POPRZEZ WYCINANIE DRZEW I SPRZEDAŻ DREWNA (ZAMIAST NP. ZNACZNIE BARDZIEJ ZYSKOWNEGO W DŁUŻSZYM OKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI, PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH). NIESTETY - NAJWIĘCEJ MOŻNA ZAROBIĆ NA WYCINANIU NAJSTARSZYCH I NAJBARDZIEJ CENNYCH DRZEW...

JAK WIDAĆ NAWET TZW. INWAZJA KORNIKA MOŻE BYĆ PRETEKSTEM DO WYCINANIA DRZEW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, CHOCIAŻ TAK NAPRAWDĘ JEST TO PROCES NATURALNY, DZIĘKI KTÓREMU NP. ŚWIERKI ZASTĘPOWANE SA PRZEZ GATUNKI LIŚCIASTE DRZEW.

PRZEMYSŁ DRZEWNY UPADA

PRZEMYSŁ DRZEWNY JEST SKAZANY NA UPADEK - ZDECYDOWAŁ O TYM POSTĘP TECHNOLOGICZNY (drewno DZISIAJ nie jest już niezbędnym surowcem budowlanym, meblarskim, papierniczym itp.).

ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARZE PUSZCZY

ROZWIJAJMY WIĘC TURYSTYKĘ - BY MIESZKAŃCY TERENÓW PUSZCZY NIE MUSIELI Z POWODÓW EKONOMICZNYCH ZNISZCZYĆ TEGO, CO MOŻE BYĆ ICH ŹRÓDŁEM UTRZYMANIA. JEŻELI OBSZAR PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ MA SIĘ ROZWIJAĆ I ZAPEWNIĆ LUDZIOM PRACĘ - PORA ZAPOBIEC RECESJI I BEZROBOCIU CHARAKTERYSTYCZNEMU DLA NP OBSZARÓW, KTÓRE ZWIĄZANE BYŁY\ WYŁĄCZNIE Z NP. PRZEMYSŁEM, KTÓRY STAŁ SIĘ PRZESTARZAŁY I NIEEFEKTYWNY NP. KOPALŃ, HUTNICTWA - KIEDY ZABRAKŁO ZAPOTRZEBOWANIA NA OBECNIE PRZESTARZAŁE PRODUKTY ZABRAKŁO TEŻ NIESTETY MOŻLIWOŚCI ALTERNATYWNEJ PRACY, INNEGO ZAJĘCIA I UZYSKANIA DOCHODU MIESZKAŃCÓW ORAZ CO GORSZA ZNISZCZONY PRZEZ PRZEMYSŁ REGION KLĘSKI EKOLOGICZNEJ Z ZAGROŻENIAMI ZDROWIA LUDZI BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWY STANU ŚRODOWISKA (KOPALNIE, HUTY KIEDYŚ PRZYNOSZĄCE "ZYSKI" DZISIAJ SĄ BANKRUTAMI NIE BĘDĄCYMI W STANIE ZAPEWNIĆ NP. EMERYTUR I POKRYCIA KOSZTÓW LECZENIA SWOIM BYŁYM PRACOWNIKOM, NIE WSPOMINAJĄC O KOSZTACH NP. REKULTYWACJI ZNISZCZONYCH PRZEZ SIEBIE TERENÓW, DO CZEGO SA ZOBOWIĄZANE...).

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

ŚRODOWISKOWE KŁAMSTWA I KRĘTACTWA

W INTERESUJĄCYM ZESTAWIENIU ARTYKUŁÓW PRASOWYCH KTÓRE UKAZAŁY SIĘ (LUB NIE) W POLSCE W LATACH 1960 - 1980 I DOTYCZYŁY STANU ŚRODOWISKA, W SPOSÓB KRYTYCZNY ODNOSZĄC SIĘ DO WIELU DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE TYLKO NIE BYŁY UZASADNIONE EKONOMICZNIE, LECZ NISZCZYŁY LUDZI, ŚRODOWISKO, MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMACJE, ŻE OSOBY MAJĄCE ODWAGĘ FORMUŁOWAĆ TAKIE OPINIE NA TEMAT "JEDYNIE SŁUSZNEJ DROGI" (NP. PROPONOWANO NIE SKŁADOWANIE ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH OBOK RZEK, CO POWODOWAŁO ICH ZANIECZYSZCZENIE) OKREŚLANO JAKO "PASOŻYTÓW" "WROGÓW" "SZKODNIKÓW".

CZAS POKAZAŁ, ŻE POMIMO "SŁUSZNYCH CELÓW" "METODY NIE BYŁY WŁAŚCIWE" I W EFEKCIE TOTALITARNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ORAZ BRAK UWZGLĘDNIENIA KRYTYKI I NIE WPROWADZANIE ZMIAN, BRAK ZAPOBIEGANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM OKAZAŁA SIĘ "SZKODLIWA SPOŁECZNIE". NIEEKOLOGICZNY SYSTEM GOSPODARCZY BYŁ NIE TYLKO NIEEFEKTYWNY, MARNOTRAWIŁ SUROWCE, ENERGIE I LUDZKA PRACĘ, NISZCZYŁ ZDROWIE I POGARSZAŁ JAKOŚĆ ŻYCIA, UPADŁ WIĘC I ZBANKRUTOWAŁ - ZABRAKŁO BOWIEM DÓBR PODSTAWOWEJ POTRZEBY.

DZISIAJ NIE MA JUŻ "SŁUSZNYCH CELÓW" - A SYSTEM "POLITYCZNEGO KAPITALIZMU" OPARTY NA KRÓTKOTRWAŁYM ZYSKU PRZEKREŚLA MOŻLIWOŚCI TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO, I ZAWSZE SKAZANY JEST NA UPADEK.

"TIRY NA TORY"

DLATEGO NP. NIE WŁAŚCIWA JEST WIZJA ROZWOJU AUTOSTRAD W POLSCE (PŁATNYCH, DEFICYTOWYCH, NA KREDYT i stanowiących często sposób wyprowadzania publicznych środków do przedsiębiorców powiązanych politycznie i nomenklaturowo) - BOWIEM PROBLEMY TRANZYTU TOWARÓW PRZEZ POLSKĘ ROZWIĄZAĆ MOŻE TAŃSZY SYSTEM TZW. "TRANSPORTU KOMBINOWANEGO" - "TIRY NA TORY" (przy okazji zapewniając długotrwałe, stałe miejsca pracy przy jego obsłudze, nie tylko jak w przypadku dróg krótkotrwałe przy budowie, zlecanej do tego przeważnie zagranicznym firmom), zaś dla ruchu osobowego wystarczy sieć publicznych dróg ekspresowych, modernizacja, unowocześnienie i remont obecnie istniejących (na co oczywiście przy próbie budowy AUTO-STRAT zabraknie środków)...ZOBACZ: www.ore.most.org.pl/kampanie/tiry.html www.tet.most.org.pl www.iripk.most.org.pl www.alpeninitiative.ch

(nadesłał: Janusz Korbel e-mail: janusz@wild.most.org.pl www.republika.pl/puszcza_bialowieska/)

ZOBACZ TAKŻE: www.wwf.pl/puszcza.php www.zieloni.zip.pl/news.php?id=88

Rzecznik Lasów Panstwowych wypowiedzial sie w audycji radiowej Doroty Truszczak PR1 30. maja br., ze moratorium na wycinanie starych drzew zostaje zniesione, ze pod nowym planem gospodarki lesnikow w Puszczy Bialowieskiej podpisalo sie kilkanascie organizacji i tylko WWF (Swiatowy Fundusz na rzecz Przyrody) byl przeciw. Jest to klamstwo.

Przeciw tym planom wystapily wszystkie liczace sie organizacje ekologiczne. Na konferencji prasowej 29 maja br. WWF przedstawil apel wyslany do prezydenta i premiera RP o zachowanie zakazu ciecia starych drzew w Puszczy. Apel podpisalo 130 profesorow polskich uczelni. Poparlo wiele znanych osob:

CZESLAW MILOSZ: Powinnismy zrobic wszystko, zeby nie dopuscic do wycinania starych drzew w puszczy. Zwracam sie z apelem o zaprzestanie wyrebow starych drzew!

MAJA OSTASZEWSKA: Obowiazkiem kazdego Polaka jest opowiedzenie sie za stalym zakazem wycinania ponadstuletnich drzew. To jest skarb, o ktory musimy walczyc.

WOJCIECH EICHELBERGER: Ca3ym sercem wypowiadam sie, ?eby chronia za wszelk1 cene drzewa w Puszczy Bia3owieskiej.

WYBIORCZA WYBORCZA: Gazeta Wyborcza, najwiekszy dziennik w Polsce, nie byla zainteresowana zamieszczeniem informacji o tym apelu. Zamiast tego zamiescila informacje z Nature, ?e przyrode najlepiej chronia mysliwi polujacy w Anglii na lisy, bo - wedlug informacji Wyborczej - tam gdzie poluja mysliwi jest najwiecej zwierzat.

Skoro media nie sa zainteresowane sprawa losu Puszczy Bialowieskiej (podobno w pewnej TV byl nawet "szlaban" na te wiadomosc) Inicjatywa LESZA apeluje o rozpropagowanie wiadomosci o apelu i o kretactwie ministerstwa srodowiska wszystkimi dostepnymi drogami. Nie dajcie sie zwiesc slowom ministerstwa, ze moratorium nie jest potrzebne, bo "zadne drzewo nie zostanie wyciete z powodow ekonomicznych". Skoro tak, tym bardziej nie ma powodow, zeby uchylac zakaz ciecia stuletnich drzew! Z ramienia inicjatywy LESZA Janusz Korbel

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.