federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – DLA ELITY MYŚLIWYCH I LESNIKÓW ? WBREW OBIEGOWEJ OPINII PUSZCZA BIAŁOWIESKA – JEDYNY W EUROPIE OBSZAR NATURALNEGO LASU, turystyczna perła Polski NIE JEST CHRONIONA. Czy stoi za tym m.in. LOBBY MYŚLIWYCH – POSŁÓW, SENATORÓW na czele z POLUJACYM TAM często przy podarowanej mu "leśniczówce" MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH WŁODZIMIERZEM CIMOSZEWICZEM, bo oznaczać będzie to koniec polowań na tym terenie , w tym także na żubra, a leśnicy wbrew deklaracjom o "ochronie" WYCINAJĄ DLA ZYSKU CORAZ WIĘCEJ CORAZ STARSZYCH DRZEW ?

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

Jadąc 20 km odcinkiem drogi z Hajnówki do serca puszczy – Białowieży z okna samochodu widzimy pozornie wielki, nieprzebyty las – tzw. “Rezerwat Widokowy”. Ale czasem kilkanaście metrów od drogi możemy natrafić na wycięte drzewa. Ścisły rezerwat, zarządzany przez Park Narodowy zajmuje jedynie około 50 km2 (obszar o powierzchni ok. 1 Białegostoku). Pozostały teren zarządzany jest przez Lasy Państwowe, których celem nie jest ochrona przyrody, gdyż utrzymują się z wycinki drzew – im więcej wycinają tym większe mają zyski, a ponieważ przemysł drzewny jest coraz mniej dochodowy tną coraz więcej, np. pod pretekstem “walki z kornikiem” usuwając zaatakowane świerki. Tymczasem jak twierdzą przyrodnicy wypieranie drzew iglastych na rzecz liściastych to naturalny proces, spowodowany ewolucją, klimatem itp. Puszcza Białowieska to jeden z nielicznych lasów, w którym pozostałe leżące martwe drzewa stanowią pożywienie i schronienie dla wielu gatunków owadów i związanych z nimi ptaków i zwierząt. Dla odróżnienia inne lasy w Polsce (tzw. “gospodarcze”) określane są często jako “plantacje desek” – nie spotkamy w nich np. dzięcioła i szeregu innych zwierząt.

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

Historia ochrony Puszczy Białowieskiej wiąże się z królami, carami, którzy ustalając swoją wyłączność na polowania na tym terenie przyczynili się do zachowania naturalnego charakteru Puszczy.

Jednak dzisiaj lobby myśliwych nie jest zainteresowane rozszerzeniem ochrony na obszar całej Puszczy Białowieskiej, bo oznaczać będzie to koniec polowań na tym terenie , w tym także na żubra.

Jak niesie plotka, Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz często poluje w Puszczy Białowieskiej, odkąd dostał od lasów Państwowych domek “myśliwski”.

Podobno niedawno towarzyszył w prywatnej wizycie hiszpańskiego króla chcącego zapewne zapolować na żubra...

Jednak to co służy wąskiej elicie, utrudnia rozwój turystyki, będącej nadzieją i lokomotywą naszego zacofanego regionu. W dobie nowoczesnej technologii przestarzały przemysł drzewny jest deficytowy i nie zapewnia dochodów mieszkańcom.

Jednak by przyciągnąć i jak najdłużej zatrzymać turystów potrzeba wiele atrakcji i ciekawych miejsc – stąd potrzeba większego obszaru ochrony, dłuższych szlaków turystycznych itp. atrakcji - wtedy Puszcza Białowieska służyć będzie nie tylko wąskiej grupie interesu, ale ludności lokalnej i turystom z Europy i całego świata. Wbrew obawom miejscowej ludności, rozszerzenie obszaru Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej nie musi wiązać się np. z zakazami zbierania grzybów czy drewna na własny użytek.

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

Jeśli chcemy uratować ostatni naturalny las w Europie, natychmiast musimy:

- Zaprzestać wycinki drzew w wieku powyżej 100 lat, także pod pozorem “wycinek sanitarnych”

- Rozszerzyć obszar Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej

- Rozwój turystyki zapewni rozwój regionu i lokalne miejsca pracy; zlikwiduje zapóźnienia cywilizacyjne, np. umożliwi przywrócenie połączeń kolejowych Białystok - Hajnówka - Białowieża.

Puszcza Białowieska, żubr i bocian to jedyne rozpoznawalne i pozytywne symbole Polski w Europie - jest szansą na rozwój regionu i magnesem ściągającym do Polski turystów - udostępniona do zwiedzania a nie wycięta!

Więcej informacji w internecie: www.topb.most.org.pl; www.republika.pl/puszcza_bialowieska www.wwf.pl/bpn.php galeria zdjęć przyrody, tradycyjnego budownictwa i kultury regionu www.naturiaisztuka.w.pl

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") 0507 319 992 E- MAIL: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl

Ilustracje: www.topb.most.org.pl/pres_pl.ppt

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

(kliknij aby powiększyć) - źródło ilustracji: Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej www.topb.most.org.pl

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: () Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: () Temat:?

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.