federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

VIA BALTICA ? JEDNAK NIE PRZEZ BIAŁYSTOK?! Drogi Via Baltica nie można poprowadzić przez rezerwat przyrody (Obwodnica Augustowa - przez Rospudę) i przez Białystok zamiast Łomży = trasą dłuższą i bardziej kosztowną... dlatego Unia Europejska odmawia dofinansowania dotychczasowego przebiegu trasy Via Baltica i obwodnicy Augustowa przez Rospudę opracowanej z naruszeniem prawa przez niekompetentne miejscowe władze.

WYBORCZE FIKCJE INWESTYCYJNE:OPERA,VIA BALTICA przez Białystok, Lotnisko przy braku dobrych połączeń kolejowych Białegostoku i Łomży z Warszawą, Suwałk i Łomży z Białymstokiem...

Chyba zbliżają się wybory... Politycy obiecują rzeczy absurdalne i niemożliwe, zaciągają nierealne zobowiązania i zadłużają budżet, w ostatniej chwili wyciągając publiczne pieniądze do znajomych spółek, firm budowlanych i konsultacyjnych, by "następcy" zastali trudną sytuację i prześladowani zadłużeniem zaciągniętym przez poprzedników zostali oskarżeni o "zahamowanie rozwoju" ?! "OPERA PODLASKA" przy ludziach umierających w kolejce do lekarza i szpitalach które musza wydawać pieniądze na obsługę odsetek bankowych zadłużenia i kosztów komorników ? VIA BALTICA PRZEZ BIAŁYSTOK ? - chyba ze wbrew prawu i bez pieniędzy Unii Europejskiej? To przykłady "pomysłów" sprzecznych z prawem, zdrowym rozsądkiem i racjonalnym wydawaniem publicznych pieniędzy...

www.via-baltica.w.pl www.tiry-na-tory.w.pl

Ludzie którzy podjęli decyzje dotyczące przebiegu obwodnicy Augustowa przez bagna po prostu próbują uniknąć odpowiedzialności za zmarnowane do tej pory publiczne pieniądze i ponad 10 letnie opóźnienie budowy. Do tego grona dołączył także Minister Środowiska, który po 8 miesiącach opóźnienia wprowadził jedynie kosmetyczne poprawki zamiast istotnych zmian.

Prace ziemne są najtrudniejsze do weryfikacji, dlatego budowa na bagnach to idealne pole do nadużyć i zawyżania kosztów robót - nikt nie jest w stanie dokładnie zweryfikować ile ziemi wywieziono, ile materiału przywieziono, itp. Według szacunków wartość łapówek dla decydentów w Polsce to ok. 10% wartości inwestycji.

Czas by lokalne władze i podlascy politycy zaprzestali blokady rozbudowy podlaskich dróg, promując sprzeczny z prawem wariant przebiegu drogi Via Baltica przez Białystok zamiast ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI UNII EUROPEJSKIEJ PROEKOLOGICZNY PRZEZ ŁOMŻĘ, lub obwodnicy Augustowa wbrew zakazaowi zabudowy terenów chronionych Natura 2000 w sposób niszczący tereny chronione i atrakcyjne turystycznie, zamiast modernizujac istniejące drogi z jednoczesnym wykonaniem obwodnicy Suwałk, kierując się populistycznymi kłamstwami i manipulując faktami, narażając ludzi na wypadki, hałas i zanieczyszczenia powodowane przez Tiry, przez co nie mogą uzyskać dofinansowania Unii Europejskiej.

Gdyby postulaty organizacji ekologicznych, zawarte np. w haśle "Tiry na Tory" (www.tiry-na-tory.w.pl), wzorowana na rozwiązaniach stosowanych w m.in. Szwajcarii i Austrii, oznaczające przeniesienie ruchu tranzytowego Tirów odbywającego się na terenie Polski i będącego przyczyną wypadków, zniszczenia niedostosowanych polskich dróg, zanieczyszczenia środowiska, hałasu na kolejowe platformy towarowe, w dalszym etapie reforma i zmiana polityki transportowej Polski, umożliwiającej wzmocnienie roli kolei, spadek cen transportu, poprawę bezpieczeństwa i szybkości transportu towarów i ludzi w Polsce zostały zrealizowane, nie dochodziłoby do tak tragicznych wypadków. Rozwiązane zostałyby od razu problemy setek polskich miast - nie tylko kilku rocznie przy realnym tempie budowy dróg, przy stałym braku środków nawet na remonty już istniejących.

Organizacje ekologiczne już dawno ostrzegały m.in. przed skierowaniem całego ruchu tirów i budowę trasy Via Baltica przez Białystok (m.in. postulat akcji "Kuriera Porannego"), co zamiast "rozwoju regionu" doprowadziło do wzrostu wypadków. Więcej informacji na ten temat: http://www.zieloni.w.pl, http://www.zieloni-bialystok.w.pl i http://www.via-baltica.w.pl

Próby budowy obwodnic i nowych dróg na terenach cennych przyrodniczo są nie tylko sprzeczne z prawem, lecz powodują m.in. brak dofinansowania Unii Europejskiej.

W Polsce np. wciąż w wypadkach spowodowanych przez leśne zwierzęta giną też ludzie (np. w województwie podlaskim okolice Biebrzy), bo polskie władze pomimo nacisków organizacji ekologicznych nie stosują powszechnych w Europie ogrodzeń dróg na terenach leśnych, przejść dla zwierząt itp.

Pomawianie za opóźnienia w budowie dróg i wypadki organizacji ekologicznych spowodowane błędami niekompetentnych urzędników, projektantów i polityków wykorzystujących lokalne problemy do zyskania chwilowego poparcia politycznego, promocji interesów gospodarczych, autopromocji osób i organizacji lub wzrostu ilości czytelników i odbiorców na przez media są sprzeczne z prawem do rzetelnej informacji.

Wszystkie TIR-y, które spowodowały w 2004 roku wypadki na polskich drogach (4349 TIR-ów) zmieściłyby się na zaledwie 100 pociągach towarowych. W Szwajcarii ok. 35% towarów jest przewożonych koleją w systemie kombinowanym (intermodalnym).W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi ok. 10%. W Polsce ok. 1,7%. (informacja za rzecznikiem PKP) http://www.pkp.pl/aktualnosci_wybor_1.php?id=955 http://pkp.pl/zobacz_i_porownaj.pps

Celem Inicjatywy "TIR-y na tory!" jest poprawa jakości życia setek tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed degradacją tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych, Zmniejszenie korków drogowych oraz ograniczenie degradacji nawierzchni dróg publicznych, Ochrona środowiska, w szczególności ocalenie przed zniszczeniem ostatnich enklaw dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu. Warunkiem, aby to osiągnąć jest przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje, co znajduje swój wyraz w haśle “TIR-y na tory” http://www.tiry-na-tory.w.pl

Więcej informacji na stronach internetowych: http://www.zieloni.osiedle.net.pl/via-baltica-rospuda.htm

http://www.zieloni-bialystok.w.pl -Białystok, Podlasie-lokalne informacje; eko - działalność, problemy, rozwiązania

http://www.referendum-bialystok.w.pl - propozycja referendum w Białymstoku - mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać - ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI !

http://www.darzbor.v24.pl/via-baltica/index.htm MAPA - DLACZEGO VIA BALTICA PRZEZ BIAŁYSTOK TO NONSENS, PROJEKT OBWODNICY AUGUSTOWA I SUWAŁK OMIJAJĄCY DOLINE ROSPUDY I TERENY PRZYRODNICZE, INFORMACJE: http://www.darzbor.v24.pl/vb/index.php

powiększ ilustrację

powiększ ilustrację

PRZYKŁAD OBWODNICY AUGUSTOWA : Opis poszczególnych wariantów
1. Pomysł Generalnej Dyrekcji Dróg
2. Pomysł Ministra Środowiska
3. Nasza propozycja - Polska Zielona Sieć / CEE Bankwatch Network, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Zakres inwestycji oraz jej lokalizacja
1. Budowa obwodnicy Augustowa z estakadą przez bagna w dolinie rzeki Rospudy.
2
. Budowa obwodnicy Augustowa z tunelem pod bagnami w dolinie rzeki Rospudy.
3. Połączenie budowy obwodnicy Suwałk i Augustowa ominięcie bagien Rospudy przez poprowadzenie drogi w okolicach Chodorek.

Koszt inwestycji.
1. minimalnie 250 mln zt
2. minimalnie 700 mln zł
3. 660 mln zł

liczba mieszkańców, którzy skorzystają z inwestycji.
1. 30 tyś. mieszkańców Augustowa
2. 30 tys. mieszkańców Augustowa
3. Łącznie 100 tys. mieszkańców Suwałk i Augustowa.

Czas realizacji prze
dsięwzięcia.
1. Prace można zacząć w latach 2006-2007. Bez pieniędzy z Unii - do kilkunastu lat.
2. Prace można zacząć w latach 2006-2007. Bez pieniędzy z Unii - do kilkunastu lat.
3. Prace będą mogły rozpocząć się za dwa lata i po dwóch kolejnych zakończyć.

Problemy, które mogą się pojawić.
1. Droga będzie budowana na bagnach, co może utrudnić i opóźnić prace budowlane. Zniszczone zostaną chronione tereny Natura 2000, co może wywołać protest Komisji Europejskiej.
2. Tunel będzie budowany pod bagnami. Wielkie ryzyko niepowodzenia w trakcie budowy i użytkowania tunelu, np. zalanie, trzęsienie ziemi. [1] Może również zabraknąć pieniędzy.
3. Wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji wymaga około 2 lat.

Źródła finansowania.
1. Krajowy Fundusz Drogowy - zaledwie 20 mln zł na ten rok.
2. Minister zabiega o środki z Unii Europejskiej.
3. Oferta Unii Europejskiej o sfinansowaniu inwestycji
TEKST: Polska Zielona Sieć / CEE Bankwatch Network, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

[1] Tunel o takiej długości - ponad 1 km nie istnieje w Polsce. W ostatnim wypadku - katastrofie drogowej w podobnym tunelu pod Alpami, w którym po zderzeniu samochodów zapalił się TIR - cysterna z paliwem i chemikaliami zginęło - spaliło się lub udusiło ponad 20 osób. Akcja ratunkowa była praktycznie niemożliwa do czasu samoistnego wypalenia się eksplodujących samochodów. [dopisek - www.zieloni.w.pl]

http://www.zieloni.osiedle.net.pl/warianty.doc

CHCEMY TEGO SAMEGO! Miejscowości wolnych od TIR - ów i bezpiecznych dróg! Chcemy, aby stało się to jak najszybciej!

Doskonale rozumiemy problemy mieszkańców Suwałk i Augustowa. Nikt z nas nie chciałby mieszkać w domu, obok którego pędzą tysiące TIR - ów. Ograniczmy przejazd TIR - ów przez centra miejscowości i wybudujmy obwodnice. Proponujemy rozwiązanie, które ma największe szansę powodzenia.

Są trzy możliwe rozwiązania problemu obwodnicy Augustowa. My jesteśmy za takim, które pozwoli jednocześnie przyspieszyć budowę obwodnicy Suwałk.

• Pomysł Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Budowa obwodnicy Augustowa z estakadą przez bagna w dolinie rzeki Rospuda . Koszt 250 min zł°. Prace można zacząć teoretycznie w tym roku, ale też w każdej chwili Unia Europejska może taką budowę wstrzymać, gdyż zniszczy ona chronione tereny przyrodnicze Natura 2000°. Przepadną wówczas pieniądze na zakończenie budowy, a co więcej - nałożone mogą zostać dotkliwe kary finansowe. Trzeba więc będzie wszystko rozbierać i zaczynać od początku w innym miejscu.

• Pomysł Ministra Środowiska Budowa obwodnicy Augustowa z tunelem pod bagnami w dolinie rzeki Rospudy. Koszt minimum 700 min® Budowę można zacząć teoretycznie w tym roku. Minister obiecuje, że znajdzie pieniądze w Unii. Jednak bez pieniędzy z Unii budowa może potrwać nawet kilkanaście lat i ucierpią na tym inne inwestycje - za równowartość tunelu można wybudować kilka obwodnic. Niekorzystnie o tunelu wypowiadają się eksperci®. Wielkie ryzyko niepowodzenia podczas budowy i użytkowania tunelu - zalanie, trzęsienie ziemi.

• Nasza propozycja Obwodnica wspólna dla Augustowa i Suwałk. Koszt ok. 660 min zł°. Budowa mogłaby się zacząć za 2-3 lata, ale istnieje gwarancja jej najszybszego ukończenia. Nie łamie unijnego prawa ochrony przyrody, więc budowa obu obwodnic byłaby finansowana przez Unię Europejską0. Ich budowa jest dużo prostsza niż tunel czy estakada, dlatego po kolejnych dwóch latach byłyby gotowe.

Już teraz na czas budowy obwodnic, domagamy się od władz poprawy bezpieczeństwa na drogach i skierowania choć części transportu na kolej.

Od 15 lat słyszycie o obwodnicy. Dalej Wam obiecują.

My pokazujemy jak to zrobić!

Dość przedwyborczych obietnic bez pokrycia!

O Pismo GDDKiA 0/BI-DT6/290I/32/06 z dnia 16.03.06,

O Wypowiedź Ladislawa Miko z Komis// Europejskie], Wyborcza 16-02-2006,

O Wypowiedź dr inź. Czesława Podkowicza, Kurier Poranny z dnia 03.03.2006.

O Kalkulacje inżyniera Roberta Chwiałkowskiego

OBECNY POSTKOMUNISTYCZNY WARIANT JEST ZŁY DLATEGO OD 15 LAT NIE MOŻNA GO ZREALIZOWAĆ I NIE BĘDZIE ZREALIZOWANY = EKOLODZY POKAZUJĄ JAK WYKONAC DROGE SZYBCIEJ I TANIEJ A ZAŚCIANKOWI SKORUMPOWANI DZIENNIKARZE, POLITYCY, URĘDNICY TO WSTYD NA CAŁĄ EUROPĘ

15% mieszkańców Augustowa oszukanych 5 000 podpisów wobec 30 000 mieszkańców Augustowa to zaledwie 15 % do tego sformułowane pytanie "czy jesteś za budowa obwodnicy" oznacza ze te 5000 osób można dorzucić do podpisów gazety wyborczej - wszyscy są za budowa obwodnicy, problem tylko gdzie

Wariant ekologiczny jest szybszy i tańszy A burmistrz od 15 lat okłamuje ludzi obiecując im obwodnice - czas go wywalić za nieskuteczność. PO jest wszędzie na wylocie. Podobnie jak białostocka eurodeputowaną Barbarę Kudrycką, która nawet nie pomogła przygotować wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Unii Europejskiej

Białowieże odwiedza rocznie około 200 000 turystów. Augustów - bardziej rozreklamowany może 100 000 dlaczego ? Obwodnica zniszczy augustowskie jeziora - poprzez hałas dobiegający z obwodnicy i estakady

Mity na temat trasy Via Baltica polegają na tym, że na dotychczas zaplanowanej modernizacji nie planuje się budowy np. dwupasmowej drogi oddzielonej trawnikiem (standard drogi ekspresowej lub autostrady) lecz jedynie dobudowanie poboczy nieistniejących obecnie o szerokości 2- 3 metrów po obu stronach istniejącej drogi.

Nie ulega wątpliwości, że ruch ciężarowych TIR - ów jest przyczyną zanieczyszczeń i hałasu, dlatego lepiej jeśli nie przebiega przez tereny przyrodnicze, przecinając np. szlaki wędrówki zwierząt.

W kwestii wyboru wariantu przebiegu Via Baltici - przez Łomżę czy przez Białystok jako bardziej korzystny można wskazać wariant przez Łomżę, ale obie trasy można by zmodernizować w taki sposób, by zmniejszyć uciążliwość dotychczasowego ruchu - poprzez np. poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu, zabezpieczenia wód, przejścia dla zwierząt.

Niestety, dotychczas preferowany wariant przez Białystok zakłada skierowanie całego ruchu przez tereny przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej, i rezygnację z modernizacji trasy przez Łomżę. Wobec tego np. poprawa zabezpieczenia ujęcia wody dla Białegostoku w Jurowcach czy nowy most na Biebrzy wobec wzrostu ruchu nie poprawi sytuacji, a ją pogorszy.

W dniach 14 - 15 10.2003. miała miejsce wizyta ekspertów Rady Europy Pana Eckharta Kuijken'a - przedstawiciela Instytutu Ochrony Przyrody w Brukseli i Pani Francoise Bauer - przedstawicielka Sekretariatu Europy. Podczas wizyty wskazano na wariant łomżyński Via -Baltiki, jako lepszy dla przyrody Podlasia. Zobaczmy na stronę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie udają, że "nie ma sprawy". Starają się to wydarzenie w swoim opisie zbagatelizować i przemilczeć http://www.gddkia.gov.pl/html/aktualnosci_inf96.htm Via Baltica: najpierw analizy, potem decyzje http://wwf.pl/informacje/news.php?idn=34

WYBORCZE FIKCJE INWESTYCYJNE:OPERA,VIA BALTICA przez Białystok, Lotnisko przy braku dobrych połączeń kolejowych Białegostoku i Łomży z Warszawą, Suwałk i Łomży z Białymstokiem...

Chyba zbliżają się wybory... Politycy obiecują rzeczy absurdalne i niemożliwe, zaciągają nierealne zobowiązania i zadłużają budżet, w ostatniej chwili wyciągając publiczne pieniądze do znajomych spółek, firm budowlanych i konsultacyjnych, by "następcy" zastali trudną sytuację i prześladowani zadłużeniem zaciągniętym przez poprzedników zostali oskarżeni o "zahamowanie rozwoju" ?!

"OPERA PODLASKA" przy ludziach umierających w kolejce do lekarza i szpitalach które musza wydawać pieniądze na obsługę odsetek bankowych zadłużenia i kosztów komorników ? VIA BALTICA PRZEZ BIAŁYSTOK ? - chyba ze wbrew prawu i bez pieniędzy Unii Europejskiej?

To 2 przykłady "pomysłów" sprzecznych z prawem, zdrowym rozsądkiem i racjonalnym wydawaniem publicznych pieniędzy...

http://www.pracownia.org.pl/pracownia/ dzialania.php?dzial=22

Rada Europy pyta o Via Baltica i Białowieżę http://bankwatch.zielonasiec.pl /index.php?dzial=listy&uid=35

W obecności delegacji Rady Europy przedstawiciele rządu potwierdzili, że przebieg drogi ekspresowej Via Baltica nie został przesądzony. Jak powiedzieli, o wyborze wariantu zadecyduje strategiczna ocena oddziaływania na środowiska wykonana zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Wczoraj (16.10.2003) zakończyła się trwająca od poniedziałku wizyta przedstawicieli Rady Europy na Podlasiu. Celem wizyty Françoise Bauer z Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w Strasbourgu oraz Eckharta Kuijkena - eksperta Rady było zapoznanie się z problemem przebiegu drogi Via Baltica i jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze Podlasia. Goście interesowali się również problemami ochrony Puszczy Białowieskiej. Zainteresowanie przedstawicieli Konwencji Berneńskiej tymi tematami jest konsekwencją dokumentacji złożonej wiosną br. do Sekretariatu Konwencji przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)1, WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody i CEE Bankwatch Network. Zebrane informacje posłużą do przygotowania rekomendacji dla polskiego Rządu, dotyczących sposobów pogodzenia rozwoju gospodarczego Podlasia z zachowaniem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Na wyraźne życzenie gości z Rady Europy, podczas trwającej kilka dni wizyty, doszło do spotkania z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami świata nauki oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody2. Goście przyjęli z ogromnym zdziwieniem informacje o przebiegu procesu decyzyjnego w sprawie wyboru wariantu Via Baltica. Ich zdumienie wywołał przede wszystkim fakt, że do dzisiaj nie została wykonana analiza porównawcza rozpatrywanych wariantów trasy pod względem ekonomicznym i zagrożenia dla środowiska.

W obecności przedstawicieli Rady Europy, samorządów, organizacji pozarządowych zarówno reprezentant Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Wiceminister Środowiska, stwierdzili, że podstawą wyboru trasy przebiegu Via Baltica, będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Tym samym potwierdzono ważność sierpniowych ustaleń poczynionych, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - pana Dariusza Skowrońskiego i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - pana Krzysztofa Szamałka, na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych z GDDKiA.

Jest to pierwszy krok w kierunku spełnienia podstawowego postulatu organizacji pozarządowych: WWF Polska, OTOP i CEE Bankwatch Network. Przeprowadzenie strategicznej oceny zgodnie ze standardami Unii Europejskiej pozwoli na wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Dopełnienie procedury w tym zakresie jest podstawowym warunkiem pozyskania funduszy unijnych na tę inwestycję drogową, tak więc leży w interesie Rządu i władz Podlasia.

Na spotkaniu, zdominowanym przez temat Via Baltica, zabrakło czasu na szczegółowe omówienie kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej. Goście zwrócili jednak uwagę na konieczność ochrony całego kompleksu leśnego Puszczy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych przypomnieli, że pomimo deklaracji polskiego Rządu z 1998 roku, nadal nie doszło do powiększenia parku narodowego. Do dzisiaj nie została też uchwalona specjalna ustawa o lesie narodowym, zapowiedziana w lipcu 2002 roku.

Ekolodzy zwrócą się do premiera ws. Via Baltica http://info.eko.org.pl/?id=1106577778&row=1079334094

24. 01. 2005 Euro PAP "Organizacje ekologiczne domagają się jednoznacznego potwierdzenia informacji o przebiegu międzynarodowej trasy Via Baltica na obszarze województwa podlaskiego. O takie potwierdzenie zwrócą się w specjalnym piśmie do premiera Marka Belki - poinformowała w piątek PAP Małgorzata Znaniecka z WWF-Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody.

W ubiegłym tygodniu w Białymstoku pełnomocnik rządu ds. budowy dróg i autostrad, wiceminister infrastruktury Jan Kurylczyk powiedział, że rząd podjął w styczniu nieodwołalną decyzję o tym, że Via Baltica na Podlasiu będzie przebiegać przez Białystok, a nie przez Łomżę, jak chcieli tego ekolodzy. Ekolodzy byli do tej pory przekonani, że o ostatecznym przebiegu Via Baltica zadecyduje dopiero dokument - ocena strategiczna oddziaływania na środowisko - jaki ma być przygotowany dla obu wariantów przebiegu Via Baltica białostockiego i łomżyńskiego.

Takie były ustalenia po wizycie w 2003 r. na Podlasiu ekspertów Unii Europejskiej, którzy przejechali po protestach ekologów wysyłanych do UE w sprawie przebiegu Via Baltica. Kurylczyk powiedział tymczasem, że decyzja o przebiegu trasy zapadła, a ocena strategiczna będzie dotyczyła rozwiązań technicznych, jakie należy wdrożyć i gdzie, żeby droga jak najmniej zagrażała przyrodzie. Ekolodzy uważają, że przebieg Via Baltica na odcinku Białystok - Augustów zagraża Bagnom Biebrzańskim, bo będzie przebiegać przez fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego, przetnie szlaki migracyjne zwierząt, a także zaszkodzi przyrodzie jednego z największych kompleksów leśnych - Puszczy Knyszyńskiej. Według nich, pokierowanie Via Baltiki przez Łomżę jest bezpieczniejsze dla przyrody.

"Chcemy otrzymać potwierdzenie od premiera, że decyzje rzeczywiście zapadły. Na razie możemy wyrazić ubolewanie, że rząd polski łamie środowiskowe prawo polskie i unijne" - powiedziała Znaniecka. "4 grudnia 2003 r. Rada Europy zarekomendowała Polsce wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i wyłonienie na podstawie tej ekspertyzy optymalnego pod każdym względem wariantu przebiegu drogi Via Baltica" - napisali w stanowisku przekazanym PAP przedstawiciele innej organizacji ekologicznej, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Ekolodzy uczestniczą od wielu miesięcy w przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na ocenę strategiczną dla Via Baltica. Przetarg miała przygotowywać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale według Znanieckiej, która uczestniczy w tych pracach, sprawę przejęło Ministerstwo Infrastruktury, bo okazało się, że według wymogów Komisji Europejskiej ocena powinna dotyczyć całego korytarza transportowego, więc także kolei, a nie tylko dróg.

"Wszystko coraz bardziej się oddala, a >>zabawa<< trwa. Zaczęły się tymczasem remonty drogi niezależnie od tego, czy będziemy ją nazywać Via Baltica, czy nie" - dodała Znaniecka. Via Baltica ma być międzynarodową drogą ekspresową. To szlak komunikacyjny łączący Europę północną z południową i zachodnią. Nie chodzi tu o budowę nowej trasy, a remonty i podnoszenie parametrów dróg już istniejących. Jan Kurylczyk mówił w ubiegłym tygodniu w Białymstoku, że decyzja o przebiegu Via Baltica znajdzie się jeszcze raz na posiedzeniu rządu w lutym, kiedy będzie on chciał przedstawić rządowi cały, nowy program budowy dróg w Polsce na lata 2005-2013."

kliknij, by powiększyć zdjęcie

VIA BALTICA:MAPA+WARIANTY = PORÓWNANIE http://bankwatch.zielonasiec.pl/ index.php?dzial=dzialalnosc&sub=3

Rząd Polski planuje budowę drogi ekspresowej Via Baltica - stanowiącej część I pan-europejskiego korytarza transportowego - na objętych ochroną, cennych obszarach przyrodniczych Podlasia. Przyjęta lokalizacja drogi (Suwałki-Augustów-Białystok-Warszawa) obejmie swoim bezpośrednim oddziaływaniem:

Dolinę Rospudy
■Rezerwat Krzemianka
■Rezerwat Karczmisko
■Puszczę Augustowską
■Biebrzański Park Narodowy
■Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Ponadto poważnie zagrozi migracji wilka, łosia i rysia, co w efekcie wpłynie na wielkość subpopulacji tych zwierząt. Zagrożone zostaną również ostoje ptaków o randze międzynarodowej - projektowane obiekty europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Poszukując kompromisu pomiędzy ochroną przyrody a inwestycjami drogowymi organizacje ekologiczne proponują przeprowadzenie drogi Via Baltica zgodnie z odrzuconym - jak do tej pory - wariantem alternatywnym. Przeprowadzenie trasy szybkiego ruchu przez Grajewo i Łomżę pozwoli ocalić cenne przyrodniczo obszary, jak i zaoszczędzić pieniądze podatników (wariant ten jest krótszy o 30 km).

ZDJĘCIA: www.rospuda.most.org.pl/galeria/ galeria/galeria3/skorowidz.html

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

kliknij, by powiększyć zdjęcie

TŁO STRONY: www.decentrum.most.org.pl /viabalticastop/introx.htm

na obszarze projektowanego Rezerwatu Doliny Rzeki Rospudy znajduje się ostatnie w Polsce stanowisko Miodokwiatu Krzyżowego (storczykowate), rośliny chronionej i wpisanej do "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin Ginących" które najprawdopodobniej zostanie zniszczone w wyniku prac osuszających przy obecnie planowanym wariancie przebiegu obwodnicy Augustowa przez bagna i mokradła Doliny Rzeki Rospudy

OBWODNICA AUGUSTOWA-NIE TAKI PRZEBIEG...

Kłopoty z obwodnicą Augustowa polegają na tym, że dotychczas wytyczony jej przebieg przez samorządy, Wojewodę i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest:

  • sprzeczna z prawem, ekonomią i zdrowym rozsądkiem, co powoduje opóźnienia w jej realizacji i zagraża możliwości finansowego wsparcia przez Unię Europejską.
  • Nie zaplanowano obwodnicy od np. strony południowo-wschodniej, przewidując np. projektowane przejście graniczne w Lipszczanach (do Grodna).
  • obecnie planowany przebieg przecina najatrakcyjniejsze tereny augustowskich jezior, poprzez hałas i zniszczenie krajobrazu zmniejszając ich atrakcyjność i niszcząc możliwości turystyczne.
  • właścicielom gospodarstw agroturystycznych zamiast poszanowania ich praw grozi się przymusowym wywłaszczeniem poniżej wartości gruntów.
  • Obwodnica wytyczona przez bagniste tereny przyrodnicze powoduje konieczność budowy kosztownych nasypów i długiego mostu,
  • osuszenie terenów spowoduje zniszczenie przyrody wilgotnych terenów, w tym ostatniego w Polsce obszaru występowania gatunku storczyka.
  • Obecnie w Augustowie Tiry nie jeżdżą przez centrum miasta, można by porównać tę sytuację do Białegostoku, w którym również część tranzytu w kierunku na Lublin odbywa się ulicami Poleską, Towarową, Piastowską - winę za obecny stan rzeczy ponosi fakt, że Augustów nie powinien rozbudowywać się wzdłuż tej trasy, jednak jak w wielu polskich miastach drogi które mogłyby spełniać funkcję tras obwodowych na skutek dogodnego dojazdu i braku planowania błyskawicznie obrastają zabudową, stając się wkrótce częścią miast - np. w Białymstoku szosa obwodowa po wybudowaniu Auchan, osiedla TBS traci swoją rolę przenosząc ruch związany z miastem. Winę za ten brak planowania ponoszą władze Augustowa, które oprócz uczynienia z obietnic wybudowania obwodnicy dyżurnego hasła wyborczego nie uczyniły wiele w ramach posiadanych środków i możliwości, by rozwiązać problemy związane z przeniesieniem i brakiem zabudowy wzdłuż dotychczasowej trasy, poprawę bezpieczeństwa itp. obwiniając za swoja niekompetencję organizacje ekologiczne.

http://www.greenpeace.pl/campaigns/ story/story_12.html

http://www.rospuda2004.republika.pl/

http://www.rospuda.most.org.pl/

http://www.decentrum.most.org.pl/ viabalticastop/introx.htm

Czego Naprawdę Chcą Ekolodzy w sprawie Rospuda – Obwodnica http://www.rospuda2004.republika.pl/warianty.htm

Marcin Korniluk - Rospuda znów zagrożona! http://www.pnrwi.most. org.pl/dz/artykul.php?msgid=127

(...) Obwodnica - ekonomiczny nonsens

Przy tak dużym i nieodwracalnym zniszczeniu przyrody co najmniej dziwny wydaje się stosunek planistów, drogowców, lokalnych i wojewódzkich władz do budowy obwodnicy. Pominięte zostały nie tylko niemal wszystkie uwagi organizacji ekologicznych i przyrodników (poza jedną - by obwodnica nie przebiegała przez dolinę po nasypie), ale i argumenty ekonomiczne. Przeprowadzenie obwodnicy estakadą w tak trudnym terenie wielokrotnie zwiększa koszta inwestycji.

Jest to tym dziwniejsze, że organizacje ekologiczne od początku kampanii proponują wariant alternatywny, przez Raczki, jako nie ingerujący drastycznie w dolinę Rospudy. Przejście przez dolinę nastąpiłoby wówczas w okolicach wsi Młyniska i Topiłówka zamiast obecnie istniejącego mostu lub w jego sąsiedztwie. Dolina rzeki w tym miejscu ma szerokość do 150 m i wystarczyłoby wybudować jedno przęsło, bez potrzeby trudnej technicznie i kosztownej budowy estakady przez Rospudę w jednym z najbardziej szerokich miejsc doliny (516 m.). Koszty budowy obwodnicy i jej ewentualnej późniejszej eksploatacji będą wyższe także ze względu na trudne warunki klimatyczne. (...) Wpływ na to mają takie zjawiska jak: temperatura (...); pokrywa śnieżna - średnia roczna liczba dni w roku z pokrywą śnieżną to 101 dni; mgła - średnia roczna liczba zamglonych dni w roku to 45 dni, 30% mgieł utrzymuje się powyżej 6 godzin; opady - stosunkowo wysokie, średniorocznie 550-600 mm.

Powyższe dane nie pozostają także bez znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę lekkomyślność, z jaką pomysłodawcy budowy obwodnicy podeszli do przewozu substancji niebezpiecznych. Prognoza zagrożenia wylewem substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego i gruntowego na terenie planowanej obwodnicy Augustowa zakłada prawdopodobieństwo katastrofy ekologicznej jako niewielkie, gdyż wskutek wyliczeń określono, że rozlanie substancji niebezpiecznych może się przydarzyć raz na 29 lat. Dane zawarte w tej samej prognozie określają liczbę samochodów transportujących substancje niebezpieczne przez obwodnicę na 104 w ciągu doby.

W związku z publicznym wyłożeniem (...) dokumentów odnośnie do planowanej inwestycji wiele organizacji z województwa podlaskiego i całego kraju wniosło uwagi dotyczące obwodnicy oraz złożyło wnioski o bycie stroną w postępowaniu administracyjnym. W przypadku zakończenia wszelkich możliwych procedur prawnych będziemy starali się o zablokowanie finansowania budowy obwodnicy w dotychczasowym wariancie ze środków zagranicznych i krajowych.

Na koniec wypada zgodzić się z słowami A. Sęczka - dyrektora Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w Białymstoku, wypowiedzianymi w Żarnowie na sesji Rady Gminy Augustów, że "z żadną obwodnicą w kraju nie było tyle problemów, co z tą w Augustowie". Dokładnie to samo myślą ekolodzy. Cztery lata zostały zmarnowane z powodu uporu lokalnych włodarzy i drogowców tkwiących cały czas w realiach socrealizmu, nie akceptujących konsultacji społecznych i nie potrafiących zaakceptować innych propozycji przebiegu trasy. Marcin Korniluk e-mail: korec@o2.pl

W tekście wykorzystano dane pochodzące z dokumentu "Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa-Wrocław-Warszawa-Białystok-Suwałki w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów", przygotowanego przez zakład ekspertyz "AREO" s.c. w Białymstoku.

Dlaczego Rospuda jest bezcenna?

Dolina rzeki Rospudy to obok bagien biebrzańskich jeden z najcenniejszych torfowiskowych obiektów w kraju. To także miejsce występowania wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego. Botanicy nazywają ten teren "perłą o wartościach na skalę europejską". Przyrodnicza wartość doliny wynika z jej rozległości i naturalnego, zupełnie nie naruszonego układu stosunków wodnych (...)

Konflikty obwodnicy z prawem

Dolina Rospudy i Puszcza Augustowska to obszary chronionego krajobrazu. Teren doliny objęty jest dodatkowo strefą ciszy. Dolina Rospudy wg opinii prof. A. Sokołowskiego winna pretendować do miana rezerwatu przyrody. Dolina rzeki Rospudy i Puszcza Augustowska wpisane zostały do krajowej sieci ekologicznej ECONET jako obszary o znaczeniu krajowym. Rospuda zaliczana jest (choć jeszcze nie zgłoszona) do obszarów chronionych konwencją RAMSAR o ochronie obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym. Obwodnica Augustowa jako część drogi Via Baltica wymieniona została w raporcie TINA przedstawiającym negatywny wpływ dróg na ostoje ptaków. Pobliskie wsie Gatno I i II to obszar krajobrazu kulturowego.

Projektowana obwodnica przecina także strefę ochronną jeziora Necko i strefę ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Augustów. Na drodze obwodnicy znajdują się także użytki ekologiczne - torfowiska śródleśne - Siemianowe Bagno i Bagno Kamieniczne. Tereny sąsiadujące z projektowaną inwestycją posiadają gleby chronione w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jak ma wyglądać obwodnica?

Projektowana obwodnica Augustowa jest całkowicie nowym ciągiem komunikacyjnym na terenie gminy Nowinka oraz gminy i miasta Augustów. Prace nad przystąpieniem do budowy obwodnicy miasta Augustowa weszły w kolejną fazę - obecnie trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projektowana droga Nr S-8 docelowo ma być dwujezdniowa, o planowanej prędkości 100 km/h i szerokości jezdni 2x7 m oraz szerokości w liniach rozgraniczających około 70 m. Długość projektowanej obwodnicy wynosi nieco ponad 17 km. Początek odcinka znajduje się w wiosce Szczepki, a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 61 Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Augustów. Obwodnica Augustowa jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym, zaliczaną do zadań rządowych, jej realizację przewiduje się w ramach Drogi Szybkiego Ruchu "Via Baltica" łączącej tranzytem kraje nadbałtyckie z regionem Morza Śródziemnego.

W dniu 04.04.2002 r. przyjęto Wariant III, który przewiduje przejście drogi doliną Rospudy estakadą dziesięcioprzęsłową o długości 516 m. Uzupełnieniem estakady poza doliną od strony Augustowa mają być nasypy dł. 280 m i wys. 2-6 m. Podpory zagłębione zostaną na głębokość 11 m. Czas trwania inwestycji przewidziany jest na 18 miesięcy, choć prace w granicach doliny mają nie przekroczyć jednego sezonu wegetacyjnego. Wzdłuż planowanej estakady konieczne będzie wykonanie tzw. "dróg technologicznych" oraz usunięcie roślin, wylesienie, wycinka drzew, kształtowanie zboczy, tworzenie nasypów i wykopów, wbijanie pali pod przęsła, budowa dróg dojazdowych i pomostów technicznych, zakładanie obiektów i stworzenie zaplecza budowy, parkingów dla sprzętu ciężkiego. Wszystkie te działania jeszcze przed ewentualnym ukończeniem inwestycji przyczynią się do nieodwracalnego naruszenia dotychczasowego spływu powierzchniowego wód w całej dolinie, naruszą pokłady wodonośne i zmienią naturalny sposób nawadniania doliny. Naruszona zostanie warstwa gleb organicznych torfów i osady denne zgromadzone w dolinie.

Kolizje planowanej obwodnicy z otoczeniem

Tereny leśne

W wyniku budowy obwodnicy na lewym brzegu doliny wycięte zostanie 1725 m2 lasu, na prawym natomiast 4825 m2. Łącznie wycięte zostanie 19,66 ha. Las przeznaczony pod wycinkę to obręb leśny Szczerba (Leśnictwo Nowinka) i obręb leśny (Leśnictwa Rospuda i Topiłówka).

Tereny rolnicze

Tereny użytkowane rolniczo stanowią ok. 20% projektowanej trasy i zagrożone są erozją. W wyniku budowy obwodnicy przerwane zostaną linie zabudowy wsi Gatno II (Poniatowa) i Szczeberka. Po wybudowaniu obwodnicy część gospodarstw zostanie rozdzielona drogą. Na lewym brzegu doliny Rospudy obwodnica przechodzi w rejonie miejscowości Topiłówka i Mazurki. Gospodarstwa te położone są w odległości 30-100 m od osi projektowanej drogi. (...)

Społeczeństwo

"Nieświadomość wszystkich skutków lokalizacji obwodnicy połączona z procesem wywłaszczania gruntów pod budowę obwodnicy może wywołać okresową niechęć oraz ?agresję? w stosunku do inwestycji i pogorszenie się komfortu psychicznego mieszkańców terenów przyległych" - tak piszą autorzy "Raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ...".

Przyroda

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych stanowią prawie 80% terenu przeznaczonego pod planowaną obwodnicę. (...) W efekcie naruszeniu lub całkowitemu zanikowi ulec może jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego, rośliny objętej ochroną całkowitą (będącej także symbolem kampanii o uratowanie Rospudy). (...) Wydawałoby się, że Ministerstwo Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku czy też Wojewódzka Komisja Ochrony Środowiska (czyli służby zajmujące się zawodowo ochroną przyrody, finansowane z pieniędzy podatników) powinny przejmować się tym, że w niedługim czasie wyginie bezpowrotnie jeden z gatunków storczyków w kraju i zniszczona zostanie jedna z najbardziej naturalnych dolin rzecznych w Polsce. Jednak nic takiego nie ma miejsca - wszystkie te gremia nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc w zachowaniu doliny w nienaruszonej postaci.

Obwodnica niezgody http://www.rospuda2004 .republika.pl/ob_niezgody.htm

Rolnicy z gminy Augustów i Nowinka domagają się od samorządów wysokich odszkodowań za straty poniesione w związku z planami poprowadzenia przez ich grunty obwodnicy augustowskiej. W ramach rekompensaty gminy mogą ponieść wydatki nawet rzędu kilku milionów złotych. Ale chłopi nie dają za wygraną. Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do sądu. W gminie Augustów trzech rolników z Mazurek i Topiłówki oraz Stowarzyszenie Hrabstwo i Gmina Dowspuda ubiegają się o wysokie odszkodowania. Opiewają one na ok. 2 mln złotych. Natomiast w gminie Nowinka 9 rolników z miejscowości Gatne I i II również domaga się zadośćuczynienia finansowego za straty poniesione w związku z sąsiedztwem trasy szybkiego ruchu. Bagatela, ich roszczenia przewyższają wysokość budżetu gminy. (...) Rolnicy są przekonani, że ruchliwa obwodnica pozbawi ich grunty dawnej atrakcyjności. Dla Antoniego Monwida, mieszkańca Mazurek to prawdziwa klęska.– Już od pięćdziesięciu lat prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne. Droga przejdzie dokładnie przez środek osady Ślepsk. Będę odcięty od jeziora, a moje grunty zostaną za rzeką. Stracę jedyne źródło utrzymania, którym jest wynajmowanie kwater wczasowiczom. A tak na marginesie, ceny za wykup ziemi są po prostu śmieszne – mówił “Współczesnej” gospodarz.

W Mazurkach warszawska firma “Geotras,” działająca w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, płaci ok. 3,60 zł za metr kw., w Topiłówce

– 6 zł, w Gatnem już tylko 4 złote. Zdaniem Mieczysława Iwaszko, sołtysa wsi Gatne proponowana stawka jest stanowczo za niska. Tym bardziej, że w niedalekim Augustowie dochodziła ona nawet do 14 zł.– Obwodnica pobiegnie przez sam środek moich gruntów. Na potrzeby drogi pójdzie hektar, a pozostanie jeszcze dziesięć. Żeby dojechać na własne pola, trzeba będzie nadkładać drogi. Na tym nie koniec problemów. Mam dwadzieścia krów, ale kto kupi mleko z ołowiem? – pyta sołtys.

Mieczysław Iwaszko też nie jest zadowolony z proponowanych stawek ze wykup ziemi.

– Cena miała być z nami negocjowana, tymczasem nie mieliśmy nic do powiedzenia. Gdyby zaproponowano godziwe pieniądze, nikomu nie przyszłoby do głowy żądać odszkodowań – tłumaczy.

Rozstrzygnięciem sporu rolnicy – samorządy gmin Augustów i Nowinka prawdopodobnie zajmie się sąd.

Gminy pójdą z torbami? http://www.rospuda2004. republika.pl /z%20torbami.htm

W sumie około 9 milionów złotych żądają od samorządów rolnicy z gmin: Augustów i Nowinka za straty jakie poniosą w związku z planami poprowadzenia przez ich grunty obwodnicy augustowskiej. -To nierealne kwoty - oburzają się wójtowie. - Gdybyśmy mieli zapłacić takie rekompensaty gminy zbankrutowałby. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia sprawa trafi do sądu.(...)

Zbigniew Szymański, sekretarz gminy Nowinka przekłada stos papierów.

-Pierwsze dziewięć pism z żądaniem rekompensaty otrzymaliśmy drugiego marca - wyjaśnia. - Ostatnie, dziesiąte, tydzień później.

Z jego informacji wynika, że dziesięciu rolników z miejscowości Gatne I oraz Gatne II domaga się 6,8 min złotych odszkodowania oraz corocznej renty wypłacanej od 2005 roku. Szymański pytany, na jakiej podstawie wyliczono tę kwotę, wzdycha.

-O to samo zapytaliśmy w wysłanych niedawno do tych panów pismach - tłumaczy. - Prosiliśmy, aby dokładnie wyjaśnili nam skąd wzięli takie, kosmiczne jak nam się wydaje, ceny.

Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.

Z podobnym problemem boryka się wójt gminy Augustów. "Jego" rolnicy chcą około 2 min złotych. -Nie możemy zapłacić takiej sumy-zapewnia Zbigniew Buksiński. - Po prostu nie mamy środków finansowych.

Żądający rekompensat rolnicy są pewni swoich racji i nie zamierzają ustąpić. Zapewniają, że inwestycja bardzo mocno dotknie ich finansowo.

-Tak czy siak bylibyśmy stratni -mówią. - Jeżeli zgodzilibyśmy się na sprzedaż działek za cenę, której żąda inwestor, to otrzymalibyśmy nędzne grosze. Przy czym pamiętać należy, że ruchliwa obwodnica pozbawi grunty, które nam pozostaną, dawnej atrakcyjności. (...) Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wściekłość rolników wywołał proces wywłaszczeniowy jaki rozpoczął wojewoda, gdy mimo perswazji nie chcieli sprzedać swoich gruntów.

-Proponowane stawki były żałosne- denerwują się. - O połowę niższe niż te, które proponowano właścicielom gruntów położonych w Augustowie. Tam ceny dochodziły nawet do 14 złotych.

Działająca w imieniu inwestora-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - warszawska firma "Geotras," za metr kwadratowy terenu płaciła od 3,60 do 6 złotych.

-To ceny rynkowe- twierdzi burmistrz Leszek Cieślik. - (...) Zapewnia też, że można było negocjować wysokość stawki. - Negocjować? - zaperzają się rolnicy. - Oni nie chcieli słyszeć o żadnych dyskusjach. Tylko straszyli "specustawą". Gdyby zaproponowano nam godziwe pieniądze, nikomu nie przyszłoby do głowy żądać odszkodowań.

Z protestującymi częściowo zgadza się Z. Szymański. -"Geotras" rzeczywiście twardo negocjował. warunki mówi - I gmina sprzedała im swoje grunty. Ale my rozumiemy, że w tym przypadku chodzi o wyższą konieczność. (...) -Ci ludzie muszą uświadomić sobie jak wielkie będą koszty sprawy sądowej - tłumaczy burmistrz. - I za-stanowić się czy warto tak ryzykować. (RKM)

Informacje za: www.poland.indymedia.org/pl/ekologia/archive.shtml

AKTYWIŚCI WYWŁASZCZAJĄ URZĄD WOJEWÓDZKI www.poland.indymedia.org/pl/2005/03/12389.shtml

Kilkunastu aktywistów z międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace rozpoczęło dziś rano happening przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Jest to już kolejna akcja ekologów przeciwko planom budowy drogi ekspresowej Via Baltica przez najcenniejsze przyrodniczo tereny tzw. Zielonych Płuc Polski. Tym razem aktywiści Greenpeace’u pojawili się w Białymstoku wraz z grupą rolników, którzy w wyniku planów budowy drogi mogą zostać pozbawieni swojej ziemi na mocy aktów wywłaszczenia.

Przed wejściem do budynku ekolodzy rozstawili transparent z napisem “VIA BALTICA - NIEODWRACALNY BŁĄD. Pojawiły się tabliczki z napisami “URZĄD NIECZYNNY - URZĄD WYWŁASZCZONY” oraz wielki transparent z informacją o powodach wywłaszczenia urzędu. Urzędnicy i przechodnie mieli też możliwość obejrzenia zdjęć tych gatunków, które znikną w przypadku przeforsowania obecnych planów budowy Via Baltica.

“Wojewoda musi być świadomy, że wywłaszczając rolników, których życie i przyszłość związane jest z zachowaniem Doliny Rospudy w niezmienionym kształcie, popełni nieodwracalny błąd. Jego nazwisko będzie na zawsze związane z próbą zniszczenia miejsca, którego wartości nie da się wyliczyć w pieniądzach, ale które stanowi spuściznę wszystkich mieszkańców tego regionu i tego kraju. Greenpeace zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do zagłady Doliny Rospudy oraz innych obszarów zagrożonych budową przez nieodpowiedzialne i krótkowzroczne decyzje urzędników” - powiedział Maciej Muskat, koordynator kampanii Greenpeace'u w Polsce.

Pomimo braku odpowiedniej oceny wpływu budowy drogi na środowisko naturalne, przedstawiciele Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadają jej budowę w forsowanym przez rząd wariancie. Gdyby faktycznie doszło do tego bez przygotowania odpowiedniego raportu, pogwałcone zostanie prawo unijne, które jasno określa konieczność sporządzania szczegółowych ocen oddziaływania na środowisko tego typu inwestycji. Bez takiej oceny Komisja Europejska nie przekaże żadnych funduszy na planowaną budowę, co oznacza, że rząd sam pozbawia państwo możliwości finansowania ze środków unijnych.

“Widzimy problemy wynikające z wzrastającego ruchu kołowego przechodzącego przez miasta województwa podlaskiego, np. Augustów. Dlatego domagamy się, żeby organa odpowiedzialne za planowanie infrastruktury w regionie jak najszybciej przedstawiły propozycje takich rozwiązań, które wyprowadzają ruch z miast w sposób nie zagrażający najbardziej wartościowym obszarom tego regionu. To nie działania organizacji ekologicznych, ale brak odpowiedzialnego podejścia ze strony władz powoduje przedłużające się problemy mieszkańców ”, powiedział Muskat.

Po burzliwej dyskusji przed kamerami przedstawiciele aktywistów zostali zaproszeni przez Staniaszka (Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego) na spotkanie z konserwatorem przyrody. Potwierdził on, iż pozwolenie konserwatora przyrody i ostateczne decyzje ze strony UW zostaną podjęte po wykonaniu dogłębnej, wiosennej inwentaryzacji przyrodniczej.

Greenpeace prowadzi kampanię dotyczącą Via Baltica od kwietnia 2004r. W tym czasie przedstawiciele organizacji prowadzili rozmowy oraz korespondencję z politykami oraz przedstawicielami administracji samorządowej. Jesienią ubiegłego roku aktywiści Greenpeace'u zablokowali Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie, domagając się zmiany projektowanej trasy Via Baltica i ochrony Zielonych Płuc Polski.

Zdjęcia z akcji Greenpeace przeciwko budowie drogi ekspresowej “Via Baltica” "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI" Warszawa - Ministerstwo Transportu www.poland.indymedia.org/pl/2004/10/9310.shtml

INFORMACJE O KAMPANII GREENPEACE “Via Baltica” "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI" http://www.greenpeace.pl/via_baltica, http://www.greenpeace.pl/

Via Baltica to droga ekspresowa, która ma powstać w ramach ogólnoeuropejskiego korytarza transportowego. Jeżeli zostanie wybudowana, przecinać będzie kilka z najpiękniejszych w skali całej Europy obszarów – Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augustowską oraz obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyńskiej i Wigierskiego Parku Narodowego. Zwiększenie natężenia ruchu pojazdów na chronionych terenach Zielonych Płuc Polski jest niepotrzebne i zbyt kosztowne. Jest to także zagrożenie dla całego regionu, którego przyszłość uzależniona jest od zachowania wyjątkowych ekosystemów. Istnieją inne warianty, które omijają najcenniejsze tereny. Więcej informacji... http://www.greenpeace.pl/via_baltica

AKCJA Greenpeace przeciwko budowie drogi ekspresowej “Via Baltica” "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI" Warszawa - Ministerstwo Transportu http://www.poland.indymedia.org/pl/2004/10/9299.shtml

Kwadrans po ósmej rano aktywiści Greenpeace’u wspięli się na dach budynku Ministerstwa Infrastruktury i rozwiesili transparent z hasłem "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI". W pokojowym, międzynarodowym proteście bierze udział prawie 30 osób z Polski, Austrii, Węgier i Holandii. Jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez polskie biuro Greenpeace’u, które zostało otwarte zaledwie pół roku temu. Protest ten jest kolejnym etapem starań ekologów o niedopuszczenie do budowy drogi ekspresowej “Via Baltica” przez bezcenne pod względem przyrodniczym tereny północno-wschodniej Polski, chronione zarówno prawem Polskim jak i międzynarodowym.

Równocześnie z protestem pod Ministerstwem Infrastruktury rozpoczął się cyberprotest - akcja wysyłania listów do ministra. “Domagamy się pisemnego zapewnienia, że jakiekolwiek prace na odcinku planowanej drogi “Via Baltica” w żaden sposób nie naruszą równowagi ekologicznej terenów objętych ochroną lub proponowanych do europejskiej sieci NATURA 2000”, mówi Maciej Muskat, kampanier Greenpeace’u

Jeden z aktywistów dodaje “Przyjechałem tutaj by wspomóc moich polskich kolegów w staraniach o ochronę Zielonych Płuc Polski, które są unikatowym miejscem w skali Europy. Uważam, że wszelkie nieskażone działaniami człowieka miejsca powinny być chronione za wszelką cenę”.

Greenpeace nie jest przeciwny rozbudowie infrastruktury drogowej w Polsce. Sprzeciwia się jednak planom, które, tak jak “Via Baltica”, drastycznie ingerują w środowisko naturalne. Wybudowanie trasy w zaplanowanym tzw. “wariancie białostockim” będzie miało katastrofalne skutki dla doliny Biebrzy i Narwi, Puszczy Augustowskiej oraz bezcennej pod względem ekologicznym doliny Rospudy. Trasa będzie także przebiegać w bezpośredniej bliskości Puszczy Knyszyńskiej oraz Wigierskiego Parku Narodowego.

Greenpeace powstał w 1971 r. w Kanadzie i już od lat stoi na straży środowiska naturalnego na całym świecie. Jest obecny w ponad 40 krajach świata na 6 kontynentach. Jest organizacją bezkompromisową, odkrywa i nagłaśnia wszelkie działania, które zagrażają równowadze ekologicznej.

Podstawową, kluczową wartością organizacji jest zasada biernego oporu. “Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć o wiele więcej poprzez pokojowy protest niż poprzez stosowanie przemocy”, mówi Muskat. Polskie biuro Greenpeace’u zostało otwarte w kwietniu tego roku.

Głównymi kampaniami w naszym kraju będą działania na rzecz ochrony “Zielonych Płuc Polski” i przeciwko wprowadzaniu organizmów modyfikowanym genetycznie.

Więcej informacji: http://www.greenpeace.pl/via_baltica/ List do Ministra Infrastruktury: http://act.greenpeace.org/ams/pl?a=1551&s=gen_pl Szczegółowe informacje: Jacek Winiarski, Rzecznik Prasowy; tel. 504 274 080 E-mail: jacek.winiarski@greenpeace.pl tel./fax:(0048) (22) 668 67 08 Maciej Muskat, Kampanier; tel. 509 058 651

Wyślij list wzywający Ministra Infrastruktury do zapewnienia, że budowa drogi ekspresowej Via Baltica nie doprowadzi do zniszczenia cennych obszarów objętych ochroną: http://act.greenpeace.org/ams/pl?a=1551&s=gen_pl

“Jako człowiek, któremu bliskie są sprawy przyrody w naszym kraju, zwracam się do Pana jako osoby odpowiedzialnej za kształt polskiej sieci drogowej w rządzie Rzeczypospolitej Polski.

Uważam, że rozbudowa sieci drogowej nie może prowadzić do niszczenia najcenniejszych elementów przyrody. Polska jest krajem, który nadal może chlubić się wieloma miejscami o wyjątkowej wartości ekologicznej. Wartość tych terenów nie może być wyceniona w pieniądzu – jest spuścizną, z której istnienia cieszyli się nasi dziadowie i tak samo powinno być z naszymi wnukami.

Część z tych obszarów leży w regionie zwanym Zielonymi Płucami Polski. W ostatnich miesiącach nasilają się sygnały świadczące o tym, że niektórzy decydenci na szczeblu lokalnym dążą do budowy drogi ekspresowej Via Baltica w wariancie, który naruszy najcenniejsze elementy Zielonych Płuc. Niezależnie od zniszczeń ekologicznych realizacja tego wariantu narazi Państwo Polskie na dodatkowe, niepotrzebne koszty i negatywnie wpłynie na postrzeganie rządu polskiego na arenie międzynarodowej. Obecna działanie metodą faktów dokonanych jest sprzeczne z zaleceniami Rady Europy w tej sprawie.

Wzywam Pana do złożenia zapewnienia, że budowa drogi ekspresowej Via Baltica w żaden sposób nie doprowadzi do destrukcji następujących obszarów objętych ochroną lub proponowanych do europejskiej sieci NATURA 2000:

- Biebrzański Park Narodowy

- Narwiański Park Narodowy

- Puszcza Augustowska

- Puszcza Knyszyńska

Wierzę w Pana dalekowzroczność i ufam, że budowa Via Baltica nie zakłóci równowagi ekologicznej wymienionych ekosystemów i pozwoli zachować ich naturalny kształt dla przyszłych pokoleń.

Uczestnictwem w trakcie trwania VII festiwalu kultury celtyckiej w Dowspudzie Greenpeace Polska rozpoczął kampanię w obronie terenów przyrodniczych zagrożonych przez drogę szybkiego ruchu Via Baltica http://www.poland.indymedia.org/pl/2004/07/7755.shtml

Dowspudę wybrano na inaugurację akcji ze względu na to, że sąsiaduje z rzeką Rospudą, a to m.in. dolina tej rzeki w okolicach Augustowa, ma być zagrożona przecięciem przez całkowicie nowy fragment drogi Via Baltica w miejscu gdzie są stanowiska rzadkich storczyków oraz siedliska ptaków chronionych.

Walory przyrodnicze miejsc, które zniszczy Via Valtica prezentowane były w Dowspudzie na specjalnej wystawie fotograficznej. Przygotował ją Greenpeace i północnowschodni oddział organizacji ekologicznej Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Postulaty ekologów spotkały się ze zrozumieniem ze strony uczestników festiwalu. W trakcie trwania festiwalu pod apelem do decydentów z prośbą o ocalenie Doliny Rospudy podpisało się prawie 1400 osób - w większości mieszkańców okolicznych miejscowości. Zostały rozdane tysiące ulotek, kilka tysięcy osób obejrzało wystawę.

W poniedziałek po zakończeniu festiwalu członkowie Greenpeace wręczyli petycje oraz baner z podpisami osób opowiadających się za ocaleniem Doliny Rospudy pracownikom Urzędu Miejskiego w Augustowie. Niestety burmistrz Augustowa i jego zastępca byli nieobecni.

Relacje z akcji emitowane były w regionalnej oraz ogólnopolskiej TV, ukazało się sporo artykułów w prasie i serwisach internetowych.

Dolina Rzeki Rospudy ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze została włączona do sieci obszarów chronionych Natura 2000, ponadto objęta jest innymi formami ochrony. Dlatego inwestycja w przypadku realizacji naruszy dyrektywy unijne.

Pomimo istnienia tańszych, mniej szkodliwych dla przyrody, popieranych przez społeczność lokalną, organizacje pozarządowe oraz władze pobliskich miejscowości wariantów poprowadzenia w tym miejscu fragmentu Via Baltica wmawia się ludziom że jest tylko jedna słuszna możliwość lokalizacji tej inwestycji.

W obecnej wersji zakłada ona budowę 500 metrowego mostu na gruncie gdzie pokłady torfu sięgają 7 metrów lub więcej. Konieczność konstrukcji mostu na tak niestabilnym podłożu czyni inwestycję najdroższą w województwie – 200 mln zł (koszt samego mostu).

Droga będzie przebiegała przez gospodarstwa rolne oraz agroturystyczne, co uniemożliwi wielu rodzinom wykonywanie dotychczasowej pracy.

Realizacja obecnego wariantu zostanie poprzedzona wywłaszczeniami z ziemi wielu rolników, co naruszy podstawowe zasady konstytucyjne, jak prawo do własności, wykonywania dotychczasowej pracy, życia w czystym środowisku. Obecnie procedura wywłaszczeniowa została zawieszona na wskutek ujawnienia przez rolników błędów urzędniczych popełnionych przy podziale oraz klasyfikacji gruntów.

W obliczu istnienia tanich, kompromisowych rozwiązań wybór wariantu drogiego, destrukcyjnego dla przyrody oraz społeczności lokalnej przeczy logice.

W przypadku rozpoczęcia prac ekolodzy są gotowi do zmiany dotychczasowych form protestu na NVDA (non violence direct action).

Zagrożeni wywłaszczeniem z ziemi zdesperowani rolnicy mieszkający w okolicy Doliny Rospudy zapowiadają że będą bronić swojej ziemi przy użyciu wszelkich dostępnych metod.

Miejmy nadzieję że osoby odpowiedzialne za lokalizację tej drogi zmienią plany co zapobiegnie eskalacji konfliktu.

Po więcej informacji zajrzyj na: http://www.greenpeace.pl http://www.rospuda.most.org.pl http://www.dzikiwschod.org

Planowana droga ekspresowa Via Baltica jest częścią I ogólnoeuropejskiego korytarza transportowego, biegnącego z Warszawy przez kraje nadbałtyckie do Finlandii. W obecnym wariancie droga przecina kilka z najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów w skali całej Europy - Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augustowską oraz obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego, Puszczy Knyszyńskiej i Wigierskiego Parku Narodowego http://www.poland.indymedia.org/pl/2004/06/7474.shtml Są to miejsca włączone do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Proponowana przez władze lokalizacja drogi jest wbrew prawu polskiemu i europejskiemu. Istnieją kompromisowe, mniej szkodliwe dla środowiska możliwości przeprowadzenia Via Baltici przez terytorium Polski, jak np. “wariant łomżyński” krótszy o 30 km i omijający tereny przyrodniczo cenne. Obecnie lansowany wariant jest dłuższy, nieekonomiczny oraz w przypadku realizacji przyczyni się do znacznego zniszczenia najbardziej cennych przyrodniczo obszarów regionu Zielonych Płuc Polski. Według autorytetów naukowych to przedsięwzięcie będzie miało katastrofalne skutki przyrodnicze dla całego regionu. Via Baltica przetnie siedliska rzadkich ptaków, naturalne korytarze wędrówek dużych ssaków takich jak wilki, rysie, łosie co poważnie zagrozi przetrwaniu tych populacji. Ponadto próba wdrażania obecnego wariantu zaowocuje wywłaszczaniem ziemi od rolników oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy kategorycznie sprzeciwiają się ulokowaniu drogi ekspresowej na terenie ich posiadłości. Odbije się to również negatywnie na lokalnej ekonomii gdyż zniszczenie walorów Zielonych Płuc Polski oznacza zmniejszenie napływu turystów odwiedzających ten region ze względu na jego bezcenne wartości przyrodnicze

Warszawa dn. 18 lutego 2005r.

Greenpeace Central&Eastern Europe in Warsaw

ul. Pługa 3 m. 15 02-047 Warszawa

tel. ++48 22 659 84 99 tel./fax: ++48 22 659 94 18

Sz. P. Marek Strzaliński Wojewoda Podlaski

Ul. Mickiewicza 3 Białystok

Szanowny Panie Wojewodo,

Zwracamy się do Pana w sprawie realizacji nowego odcinka drogi przebiegającej na północ od Augustowa*, który jest elementem I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica. Chcemy zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż przyczyniając się do realizacji tej inwestycji - a szczególnie jej odcinka przez Dolinę Rospudy, bez wykonania uprzednio Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko narusza Pan szereg uzgodnień, zobowiązań i rekomendacji krajowych i międzynarodowych, których spis umieszczonych jest na końcu niniejszego pisma.

Obecnie Rada Europy oraz Komisja Europejska monitorują sytuację związaną z realizacją inwestycji Via Baltica (załącznik nr 4; Pismo Rady Europy do “Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” Oddział Podlaski z dn. 03.02.2005, znak DG-IV FB/vdc).

Uważamy, iż budowa drogi ekspresowej powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi, które nie miały miejsca w tym przypadku. Próba realizacji drogi w obecnym wariancie oraz wszczęte przez Urząd Wojewódzki wywłaszczenia ziemi, naruszające szereg praw konstytucyjnych stały się przyczyną wielkiego konfliktu społecznego. Rolnicy wnieśli odwołania od wywłaszczeń oraz skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Domagamy się zaprzestania wywłaszczeń ludzi, którym przysługuje prawo do pracy, własności i życia w czystym środowisku.

Pragniemy podkreślić, że realizacja inwestycji w kształcie obecnie ustalonym skutkować będzie nieodwracalnym unicestwieniem Doliny rzeki Rospudy - bezcennego dziedzictwa przyrodniczego jaki Polska może zachować w Europie. O ocalenie tego miejsca apelowały już organy skupiające czołowych krajowych i światowych naukowców - Państwowa Rada Ochrony Przyrody (załącznik 5 ), International Mire Conservation Group (załącznik 6).

Pokładamy nadzieję w Pańskiej dalekowzroczności i ufamy iż zaprzestanie Pan wydawania decyzji sprzecznych z Konstytucją (i prawem - dopisek: www.zieloni.w.pl), przyczyniających się do destrukcji obszarów Zielonych Płuc Polski oraz krzywdy mieszkańców tych terenów. Ze swojej strony zapewniamy również, iż zrobimy wszystko co w naszej mocy aby ochronić unikalne piękno Doliny Rospudy przed zniszczeniem.

Bylibyśmy wdzięczni za uzyskanie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 4 marca 2005r.

Z poważaniem:

Maciej Muskat

Fundacja Greenpeace Polska

*O tym iż odcinek planowanej drogi S8 na północ od Augustowa jest częścią I paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica świadczą załączniki : pismo Wojewody Podlaskiego do Stowarzyszenia “H&G Dowspuda” oraz oświadczenia prasowe Dyrektora GDDKiA –Tadeusza Topczewskiego

Krajowe i międzynarodowe zobowiązania i rekomendacje:

- zalecenia wydane Polsce przez Komitet Stały Konwencji Berneńskiej, zawarte w Rekomendacji nr 108 (2003) z dnia 4.XII.2003 r. w sprawie proponowanej budowy Via Baltica (Polska), (załącznik 1 )

- uzgodnienia Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE (EU-Poland Joint Parliamentary Committee). W dokumencie końcowym ze spotkania Komisji, które odbyło się 28-29 kwietnia

2003r w Warszawie, stwierdzono: “Inwestycje związane z budową Via Baltica powinny być w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie ochrony środowiska, co dotyczy w szczególności konieczności wykonania pełnej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” (załącznik 2 )

- ustalenia zespołu, który został powołany w celu przeanalizowania przebiegu drogi S-8 na terenie województwa podlaskiego, zespół składającego się z przedstawicieli następujących resortów: infrastruktury, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz przedstawicieli Komitetu Rady Ministrów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zespół ustalił zlecenie przez Ministerstwo Infrastruktury wykonanie tzw. "oceny strategicznej" wszystkich możliwych wariantów przebiegu drogi 'Via Baltica'. (źródło www.gddkia.gov.pl/html/aktualnosci_inf96.htm - 27k)

- porozumienia podpisane z przedstawicielami organizacji pozarządowych 12 czerwca oraz 7 sierpnia 2003 (załącznik. nr 3; list Dariusza Skowrońskiego z GDDKIA do Andrzeja Piłata z Ministerstwa Infrastruktury z dn. 04.02.2004 , znak GDDKiA/BPI-4kd/VB/071/143/04 )

Czytaj dalej http://www.przyroda.osiedle.net.pl/obrazy/art_list_gp_do_wojew.jpg

Z PROGNOZ I POMIARÓW NATĘŻENIA RUCHU - ILOŚCI POJAZDÓW NA DOBĘ (Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych i Autostrad) WYRAŹNIE WIDAĆ, że KIEROWCY PREFERUJĄ (KRÓTSZĄ) TRASĘ "VIA BALTICI" PRZEZ ŁOMŻĘ, NIE PRZEZ BIAŁYSTOK -

Mapa PROGNOZA RUCHU na 2010: Trasa przez Łomżę: 4000-8000 (8000-16000) pojazdów na dobę

Mapa PROGNOZA RUCHU na 2010: Trasa Przez Białystok: 0-4000 (0-8000) pojazdów na dobę

(kliknij, aby powiększyć mapę - http://www.zieloni.osiedle.net.pl/potoki-ruchu-2010-gddkia.jpg)

Lecz po zamknięciu dla ruchu Tirów trasy przez Łomżę, zaprzestaniu jej modernizacji i przymusowym skierowaniu całego ruchu Tirów na trasę przez Białystok Generalna Dyrekcja Dróg Państwowych i Autostrad spodziewa się (lub dąży do tego) BY CAŁY RUCH ODBYWAŁ SIĘ PRZEZ BIAŁYSTOK:

Mapa PROGNOZA RUCHU na 2015: Trasa przez Łomżę: 0-4000 (0-8000) pojazdów na dobę

Mapa PROGNOZA RUCHU na 2015: Trasa Przez Białystok: 8000-12000 (16000-24000) pojazdów na dobę

(kliknij, aby powiększyć mapę - http://www.zieloni.osiedle.net.pl/potoki-ruchu-2015-gddkia.jpg)

Przykładem NIEKOMPETENCJI WŁADZ JEST obiecywanie wirtualnych i papierowych inwestycji (obwodnica Augustowa 100 - 400 milionów złotych, obwodnice Knyszyna, Sztabina, Suchowoli itp. - dojdziemy do 1 miliarda złotych LECZ TYLKO NA PAPIERZE (jak podaje dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych i Autostrad w Białymstoku Tadeusz Topczewski na samą dokumentacje błędnej koncepcji obwodnicy Augustowa przez projektowany rezerwat Doliny Rzeki Rospudy wydano już 10 milionów złotych, a jej budowa miałaby kosztować 175 milionów złotych na skutek drogich prac osuszających i trudnego bagnistego i podmokłego terenu - zobacz http://www.przyroda.osiedle.net.pl/obrazy/art_list_gp_do_wojew.jpg), bo kiedy w Łomży nasyp mostu zniszczony przez kanały bobrów grozi zapadnięciem jezdni na tranzytowej trasie, samorząd Łomży nie może dostać od Wojewody i Rządu 500 tysięcy złotych koniecznych by zapobiec katastrofie budowlanej i drogowej, chociaż ma do tego pełne prawa - zgodnie z przepisami koszty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione w tym bobry pokrywa Skarb Państwa - Wojewoda, rząd. Jedyne co samorząd z braku tych należnych pieniędzy może zrobić to ustawić znaki ograniczenia prędkości do 20 -30 km/h by zmniejszyć drgania i czekać na katastrofe budowlaną - zapadnięcie się jezdni na nasypie.

PRZYKŁADOWA DYSKUSJA NA TEMAT VIA BALTICI PRZEBIEGU PRZEZ ŁOMŻE LUB BIAŁYSTOK

http://www.4lomza.pl/forum/read.php?f=2&i=25027&t=25027

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21376405&a=21659983

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: () Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: () Temat:?

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.