federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Zobacz także na ten temat: Zwierzyna, ruch drogowy i przejścia dla zwierząt http://www.wigry.win.pl/Amphi/index.html

"WILCZE OCZY"- zapobieganie wypadkom ze zwierzętami, www.zieloni.osiedle.net.pl/wilcze-oczy.htm www.apm.pl/oferta-ochrona_zwiarzat.php Zwierzyna, ruch drogowy i przejścia dla zwierząt,. czerwony odblask na drogowym słupku, odbijający w głąb lasu światło przejeżdżającego samochodu. Efekt, który wówczas powstaje, przypomina jarzenie się wilczych oczu, więc coś, co u większości zwierząt budzi lęk. Jeżeli słupki są ustawione odpowiednio gęsto, podczas przejazdu auta powstaje coś w rodzaju optycznego płotu - na polskich drogach nie ma przejść dla zwierząt (tuneli, wiaduktów itd.) jak np. http://www.wigry.win.pl/Amphi/index.html dlatego "plotek lub siatka" spowodowałby brak możliwości wędrówek zwierząt , czyli katastrofę ekologiczną. Odblaski na słupkach "wilcze oczy" gdy samochody nie jada umożliwiają swobodne przejście zwierząt, stad ich wyższość nad "płotem lub siatką". Do tego są tańsze (1 - 2 odblaski na kilkadziesiąt metrów są tańsze niż kilkadziesiąt metrów płotu, siatki, lub ogrodzenia)

 

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

"WILCZE OCZY"- zapobiega wypadkom ze zwierzętami

pomimo sprzeciwów i 1 ROKU uników Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad pomysł w końcu wszedł w życie !

31052006-gazeta-wyborcza-wilcze-oczy Bezpieczne wilcze oczy zamiast płotów

Drogowcy testują na podlaskich drogach urządzenie, które może wpłynąć na zmniejszenie liczby zderzeń ze zwierzętami.

Pomysł jest prosty - czerwony odblask na drogowym słupku, odbijający w głąb lasu światło przejeżdżającego samochodu. Efekt, który wówczas powstaje, przypomina jarzenie się wilczych oczu, więc coś, co u większości zwierząt budzi lęk. Jeżeli słupki są ustawione odpowiednio gęsto, podczas przejazdu auta powstaje coś w rodzaju optycznego płotu.

- W porozumieniu z leśnikami wybraliśmy kilka odcinków dróg krajowych, na których najczęściej dochodziło do wypadków - mówi Elżbieta Urwanowicz z podlaskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wilcze oczy jarzą się więc na drodze z Augustowa do Ogrodnik w okolicach Przewięzi, na drodze z Augustowa do Łomży przy miejscowości Belda i na osławionej “ósemce" - koło Szczebry i Rolnicy. W sumie za 85 tysięcy złotych ustawiono prawie sześćset odblasków.

- W krajach europejskich wilcze oczy stosuje się od dawna. Ze statystyk wynika, że zmniejszają one liczbę wypadków nawet o 90 procent - zapewnia Dariusz Baran z firmy APM, produkującej odblaski. Specjaliści od migracji zwierząt dostrzegają jednak pewne wady tej metody. Teoretycznie umożliwia ona zwierzętom swobodne przekraczanie pustej drogi, bo nie-oświetlane reflektorami wilcze oczy gasną. Jednak zwłaszcza na “ósemce" prowadzącej do krajów bałtyckich, ruch praktycznie nie ustaje.- Przez to taka szosa staje się dla zwierząt barierą nie do przebycia. Dlatego na takich drogach powinny powstać przejścia dla zwierząt - uważa profesor Włodzimierz Jędrzejewski z PAN. Na zlecenie podlaskich drogowców przygotował plan lokalizacji takich przejść (w formie kładek nad jezdnią, bądź tuneli pod nią). Na przeszkodzie w ich budowie stoi jednak brak pieniędzy. Jakub Medek

kliknij, aby powiększyć

"Metoda ta została sprawdzona jako w 100% skuteczna na odcinku drogi koło Białej Podlaskiej. W czasie oznakowania tą metodą nie wydarzył się ani jeden wypadek potrącenia zwierząt, po kradzieży słupków drogowych ilość potrąceń zwierząt wróciła do poprzedniego wysokiego poziomu, a po ponownym oznakowaniu odcinka drogi słupkami drogowymi z elementami odblaskowymi z “efektem wilczych oczu” znowu nie wydarzył się ani jeden wypadek potrącenia zwierząt."

- większość zwierząt wędruje w nocy- po zmierzchu (w dzień się boją)

- jeśli samochód jedzie w dzień z włączonymi światłami (większość kierowców dla bezpieczeństwa poza miastem jeździ z włączonymi światłami także w dzień) odblaski działają tez odstraszająco

- na polskich drogach nie ma przejść dla zwierząt (tuneli, wiaduktów itd.) jak np. http://www.wigry.win.pl/Amphi/index.html dlatego "plotek lub siatka" spowodowałby brak możliwości wędrówek zwierząt , czyli katastrofę ekologiczną. Odblaski na słupkach "wilcze oczy" gdy samochody nie jada umożliwiają swobodne przejście zwierząt, stad ich wyższość nad "płotem lub siatką". Do tego są tańsze (1 - 2 odblaski na kilkadziesiąt metrów są tańsze niż kilkadziesiąt metrów płotu, siatki, lub ogrodzenia)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU

SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434

BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK, tel. kom. 0507 31 99 92

tel. (085) 66 11 812 "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH"

konto: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku

nr r - ku 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001

EKOLOGIA - OCHRONA ŚRODOWISKA - EKOROZWÓJ - ŚCIEŻKI ROWEROWE - TRANSPORT - OCHRONA PRZYRODY - EDUKACJA - SPOŁECZEŃSTWO - ZDROWIE - GOSPODARKA - WEGETARIANIZM - NAUKA- - CYWILIZACJA - POSTĘP - INNOWACJE - DORADZTWO

e-mail: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.fz-bialystok.w.pl www.natura-i-sztuka.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.antykoncepcja-zwierzat.w.pl

BIAŁYSTOK 17.05.2005 r.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG I AUTOSTRAD W BIAŁYMSTOKU

DOTYCZY: INNOWACYJNA METODA ZAPOBIEGANIA POTRĄCANIU ZWIERZAT NA DROGACH

Na podlaskich drogach dochodzi do regularnych potrąceń zwierząt leśnych - łosi, saren, itp.

Według ostrożnych szacunków śmiertelność wśród populacji zwierząt spowodowanych przez ruch samochodowy wynosi około 20%. To także przyczyna poważnych wypadków i zagrożeń - szczególnie w przypadku większych zwierząt.

12.03.2005 r. w programie motoryzacyjnym “Na Osi” (TVN 7) pokazano innowacyjna metodę zapobiegania potrąceniom zwierząt leśnych przez samochody.

Metoda nie wymaga ustawiania ogrodzeń lub siatek wzdłuż drogi (dzielących trasy wędrówek zwierząt barier) lub wykonywania kosztownych przejść, kładek, tuneli - oczywiście z wyjątkiem zabezpieczenia przejść dla płazów i gadów.

Przy drogach o mniejszym natężeniu ruchu np. w nocy jest skutecznym rozwiązaniem, umożliwiającym zarówno bezpieczny transport jak i przemieszczanie się większych zwierząt leśnych.

Na słupkach przydrożnych umieszcza się specjalne elementy odblaskowe, które odbijają światła przejeżdżających samochodów w sposób przypominający blask wilczych oczu, co powoduje, że zwierzęta podczas przejeżdżania przez dany odcinek samochodu na światłach nie wchodzą na drogę, gdyż “blask wilczych oczu” powoduje u zwierząt poczucie zagrożenia. Po przejechaniu samochodu znika “blask wilczych oczu” i poczucie zagrożenia u zwierząt, mogą więc wtedy bezpiecznie przekroczyć drogę.

Metoda ta została sprawdzona jako w 100% skuteczna na odcinku drogi koło Białej Podlaskiej. W czasie oznakowania tą metodą nie wydarzył się ani jeden wypadek potrącenia zwierząt, po kradzieży słupków drogowych ilość potrąceń zwierząt wróciła do poprzedniego wysokiego poziomu, a po ponownym oznakowaniu odcinka drogi słupkami drogowymi z elementami odblaskowymi z “efektem wilczych oczu” znowu nie wydarzył się ani jeden wypadek potrącenia zwierząt.

Bliższych informacji o metodzie i jej skuteczności udzielić mogliby:

Bialskie Towarzystwo Łowieckie Ponowa Ryszard Mączyński tel. 601130651, 083 3520292, 083 3438201

Wydział Komunikacji Urząd Miasta Biała Podlaska Urząd Miasta Biała Podlaska Zdzisław Kochan - ul. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska tel. (0048) 83 343 66 92, 343 22 20 fax (0048) 83 343 70 64

PRODUCENT SŁUPKÓW firma APM Konior, Piwowarczyk, Konior Sp. z o.o. ul. Barska 70 43-300 Bielsko-Biała Adres e-mail: kontakt@apm.pl Telefony: tel. (0-33) 815 77 38 tel. (0-33) 816 82 21fax (0-33) 822 81 48

Uważam, że GENERALNA DYREKCJA DRÓG I AUTOSTRAD W BIAŁYMSTOKU powinna sprawdzić jej działanie i jeśli metoda faktycznie jest skuteczna zastosować ją na terenie województwa podlaskiego ze względów bezpieczeństwa, ochrony przyrody i środowiska.

STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU deklaruje wsparcie, pomoc i doradztwo w tej sprawie.

Proszę o odpowiedź, kontakt i informację w sprawie sposobu wykorzystania wniosku.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zwracam się także o przekazanie niniejszego pisma do odpowiednich urzędów, osób i instytucji według kompetencji i właściwości.

bliższe informacje

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO

SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434, kom 0507 31 99 92

BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")

E- MAIL: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.fz-bialystok.w.pl

www.natura-i-sztuka.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.antykoncepcja-zwierzat.w.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU

SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434

BIURO: ul. Rumiankowa 14/41, 15 - 665 BIAŁYSTOK, tel. kom. 0507 31 99 92

tel. (085) 66 11 812 "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH"

konto: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku

nr r - ku 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001

EKOLOGIA - OCHRONA ŚRODOWISKA - EKOROZWÓJ - ŚCIEŻKI ROWEROWE - TRANSPORT - OCHRONA PRZYRODY - EDUKACJA - SPOŁECZEŃSTWO - ZDROWIE - GOSPODARKA - WEGETARIANIZM - NAUKA- - CYWILIZACJA - POSTĘP - INNOWACJE - DORADZTWO

e-mail: fzbialystok@wp.pl strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.fz-bialystok.w.pl www.natura-i-sztuka.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.antykoncepcja-zwierzat.w.pl www.latwiejszy-start.w.pl www.kazimierz-jankowski.w.pl www.referendum-bialystok.w.pl

BIAŁYSTOK 22.08.2005 r.

Za pośrednictwem:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG I AUTOSTRAD W BIAŁYMSTOKU

Do:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

DOTYCZY: PISMA GDDKIA –O/BI.DR.9/407/25/2005 z dnia 19.07.2005 r. Dotyczącego: INNOWACYJNA METODA ZAPOBIEGANIA POTRĄCANIU ZWIERZAT NA DROGACH

WEZWANIE DO USUNIĘCIA STANU NIEZGODNEGO Z PRAWEM / SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

Szanowni Państwo:

Uważam, ze działania wymienione w w/w piśmie nie zabezpieczają w sposób wystarczający bezpieczeństwa na drogach, za co zgodnie z przepisami odpowiedzialna jest GDDKIA.

Ustawienie znaków ostrzegawczych to stanowczo za mało aby zapobiegać wypadkom spowodowanym przez zwierzęta, w tym śmiertelnych dla ludzi.

Zastosowanie rozwiązań powszechnych w całej Europie jak siatki, ogrodzenia dróg, przejścia dla zwierząt oraz inne metody należy uznać za pilne.

Dalsza bezczynność GDDKIA skutkuje narażeniem na utratę zdrowia i życia użytkowników dróg, co zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU deklaruje wsparcie, pomoc i doradztwo w tej sprawie.

Proszę o odpowiedź, kontakt i informację w sprawie sposobu wykorzystania wniosku.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zwracam się także o przekazanie niniejszego pisma do odpowiednich urzędów, osób i instytucji według kompetencji i właściwości.

bliższe informacje

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO

SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434, kom 0507 31 99 92

BIURO: UL. RUMIANKOWA 14/41, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")

E- MAIL: fzbialystok@wp.pl

strony internetowe www.zieloni.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.fz-bialystok.w.pl

www.natura-i-sztuka.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.antykoncepcja-zwierzat.w.pl www.latwiejszy-start.w.pl

www.kazimierz-jankowski.w.pl www.referendum-bialystok.w.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kliknij aby powiększyć

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: () Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: () Temat:?

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.