federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Zachęcamy Państwa do włączenia się w organizację zbiórki zużytych baterii organizowana przez firmę REBA Obowiązek organizacji zbiórki potencjalnie szkodliwych odpadów (jak zużyte baterie zawierające m.in. szkodliwe metale ciężkie, które przenikając do gleb i wód powodują ich zatrucie) spoczywa zarówno na producencie jak i samorządzie (gminach) oraz sklepach. Organizuje konkurs dla szkół, w którym raz na miesiąc szkoła, która zbierze najwięcej baterii (w przeliczeniu na ucznia) otrzymuje nowoczesny komputer z dostępem do internetu Firma REBA zapewnia darmowe pojemniki i odbiór zebranych baterii, a także wynagrodzenie za zebrane baterie - kontakt z organizatorem REBA Organizacja Odzysku S.A. ul.Kubickiego 19 lok.16 02-954 Warszawa Infolinia: 0-801 363 373 albo elektronicznie e-mail: biuro@reba.pl www.reba.pl

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Zachęcamy Państwa do włączenia się w organizację zbiórki zużytych baterii organizowana przez firmę REBA, www.reba.pl będąca organizacją odzysku założonej przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku (Energizer, GP Battery, Gillette, Varta, Panasonic).

Obowiązek organizacji zbiórki potencjalnie szkodliwych odpadów (jak zużyte baterie zawierające m.in. szkodliwe metale ciężkie, które przenikając do gleb i wód powodują ich zatrucie) spoczywa zarówno na producencie jak i samorządzie (gminach) oraz sklepach.

Firma REBA zapewnia darmowe pojemniki i odbiór zebranych baterii, a także wynagrodzenie za zebrane baterie (wg stawki 0,1 zl/kg = 100 zł/t baterii).

Organizuje konkurs dla szkół, w którym raz na miesiąc szkoła, która zbierze najwięcej baterii (w przeliczeniu na ucznia) otrzymuje nowoczesny komputer z dostępem do internetu (zobacz zasady konkursu i listę dotychczas nagrodzonych szkół http://www.reba.pl/szablon.php?strony=program).

Proponowaną rolą samorządu (gmin) jest wsparcie zbiórki i włączenie się w akcję informacyjną(http://www.reba.pl/szablon.php?strony= oferta_samorzady&PHP SESSID=b22650f03 737d64b03298382b336a272), a firm i sklepów organizacja zbiórki oraz również włączenie się w akcję informacyjną (http://www.reba.pl/szablon.php?strony=oferta_firmy#firmy_partnerskie).

Kontakt z organizatorem REBA Organizacja Odzysku S.A. ul.Kubickiego 19 lok.16 02-954 Warszawa Infolinia: 0-801 363 373 albo elektronicznie e-mail: biuro@reba.pl www.reba.pl

ZOBACZ TAKŻE

www.zieloni.osiedle.net.pl/odpady-2poj-srodowisko.htm

Federacja Zielonych - Odpady www.republika.pl/fzbialystok/odpady.htm

Odpady - w krajach zachodnich najczęściej występuje segregacja odpadów.

Najprostszym i często najskuteczniejszym systemem segregacji jest system podwójny - gdzie odpady dzieli się na organiczne (np. żywnościowe)- przeznaczone są do kompostowania w przydomowym kompostowniku lub miejskiej kompostowni oraz te, z których można odzyskać surowce i materiały (zawierające plastik, papier, metal), Odpady niebezpieczne - problematyczne, są odbierane często tam gdzie kupiliśmy produkt zanim przestał być potrzebny i stał się odpadem - np. zużyte baterie w sklepie RTV, przeterminowane lub niezużyte leki w aptece, akumulatory i wyeksploatowane oleje oraz części samochodowe na stacji obsługi pojazdów lub stacjach paliw

Najlepszą jednak sytuacją jest, gdy ustawowo obowiązek zagospodarowania odpadów i związane z tym koszty obciążają producenta ( w postaci opłat depozytowych - kaucyjnych)

Na zdjęciu: pojemnik do gromadzenia odpadów, które nadają się do kompostowania (biodegradowalnych - mokrych) tj. głównie resztek żywności których ilość w odpadach wynosi do 40 %

"CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU" - SYSTEM ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-samochod-na-gaz-10-06-2003-www.zieloni.w.pl.htm

SYSTEM TEN OCZYWIŚCIE NIE MÓGŁ SPRAWDZIĆ SIĘ W PRZYPADKU ŚMIECI, ODPADÓW, OPAKOWAŃ ITP. - ponieważ wbrew pozorom właśnie to nie producent, a nawet konsument "płaci", OBECNIE bowiem bardzo łatwo jest "uniknąć kosztów" zagospodarowania, unieszkodliwienia, przetworzenia śmieci, odpadów, opakowań...porzucając je (DLATEGO POLSKIE LASY PEŁNE SĄ "NICZYICH", PORZUCONYCH ŚMIECI). SKUTECZNE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO JEDNO - TAK JAK W PRZYPADKU WODY, CIEPŁA, PRĄDU KOSZTY PONOSIĆ MUSI KONKRETNY NABYWCA, TYLKO WTEDY BOWIEM ISTNIEJE ODPOWIEDNIA MOTYWACJA DO OSZCZĘDNOŚCI I WYBORU NP. OPAKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU, ŁATWYCH DO PRZETWORZENIA I ODZYSKU SUROWCÓW, NIESZKODLIWYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. METODA NA TO JEST SYSTEM KAUCYJNY - GDZIE KAŻDY PRODUKT (LUB OPAKOWANIE) PRZY ZAKUPIE POSIADA WLICZONA W CENĘ ZWROTNA OPŁATĘ DEPOZYTOWĄ (KAUCJĘ, ZASTAW), PROPORCJONALNĄ DO WARTOŚCI PRODUKTU I KOSZTÓW JEGO UNIESZKODLIWIENIA PO ZUŻYCIU, ZWRACANĄ PO PONOWNYM DOSTARCZENIU DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB NP. WYSPECJALIZOWANEJ PLACÓWKI DZIAŁAJĄCEJ NA PODSTAWIE UMOWY Z PRODUCENTEM. DZIĘKI TEMU ZUŻYTE, STARE, WYEKSPLOATOWANE, ZEPSUTE LUB NIEPOTRZEBNE PRODUKTY POCZĄWSZY OD PAPIERKÓW OD WAFELKA, CIASTEK, LODÓW, POPRZEZ BUTELKI, SKOŃCZYWSZY NA PRALKACH, TELEWIZORACH, MEBLACH, SAMOCHODACH, ŚWIETLÓWKACH, LEKACH, OLEJACH, FARBACH (I OPAKOWANIACH) NIE BYŁYBY PORZUCANE LECZ DOSTARCZANE DO UNIESZKODLIWIENIA I ODZYSKU SUROWCÓW (LUB ODBIERANE PRZEZ NP. PRODUCENTA LODÓWKI, PRALKI, SAMOCHODU). Jeżeli np. w cenę puszki czy butelki wliczona jest kaucja, to nawet po jej porzuceniu przez "nabywcę" ktoś inny może ją dostarczyć do sklepu (lub punktu skupu) i otrzymać zwrot "kaucji" (podobnie jak np. obecnie przy zakupie nowego akumulatora wnosimy kaucję - zastaw w wysokości 30 zł, która będzie zwrócona po oddaniu tego akumulatora po zużyciu, jednak producenci "broniąc się" przed napływem starych akumulatorów wprowadzili utrudnienie do nabywców w postaci tzw. zwrotu za okazaniem dowodu zakupu). Dlatego właśnie w Polsce świetnie przebiega odzysk aluminiowych puszek (ceny skupu są opłacalne dla "zbieraczy", chociaż oczywiście należy zaznaczyć, że aluminiowe czy metalowe opakowania są bardzo niezdrowe dla przechowywanych w nich produktów - szczególnie napojów i żywności, dlatego np. są zakazane w niektórych krajach, gdzie stosuję się np. neutralne opakowania np. szklane lub najlepiej plastikowe - przetwarzalne, wielokrotne bądź biodegradowalne). Póki co za zbiórkę i przetwórstwo odpadów w Polsce nie płacą ani producenci, ani nabywcy, stąd też tak jak kiedyś w przypadku ciepła czy wody w dziedzinie odpadów mamy przerażające marnotrawstwo, którego koszty ponosimy niesprawiedliwie wszyscy w podatkach, zamiast indywidualnie za to co faktycznie zużyliśmy bądź z czego skorzystaliśmy. To najbardziej nieefektywny i najdroższy system (braku) utylizacji odpadów - którego EFEKTEM JEST NIEKONTROLOWANY ZALEW ŚMIECI i koszty zatrucia środowiska, zagrożenia zdrowia, marnotrawienia surowców które wielokrotnie przekraczają wydatki na unieszkodliwienie odpadów. Jednak obecnie (na skutek m.in. skorumpowania administracji) zamiast ponosić koszty swojej działalności np. producenci przerzucili je na państwo i podatników - przykładem może być np. sprzeciw wydawców prasy i książek przeciwko wprowadzeniu zróżnicowanej stawki VAT, zachęcającej do używania papieru z makulatury (makulatury do produkcji papieru - planowana 0% VAT) zamiast zwykłego papieru (produkowanego w 100% z drzew, a więc tak naprawdę droższego w produkcji - jednak wydawcy prasy i książek próbowali przekonywać ludzi, że spowoduje to wzrost cen prasy i wydawnictw i utrudnienia w dostępie do nich. Sprzedaż kłamstw i propagandy jest jak widać głównym zadaniem prasy i wydawnictw).

KOSZTY WPROWADZENIA I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ

Paradoksalnie wprowadzenie SYSTEMU ZBIÓRKI, UNIESZKODLIWIENIA I PRZETWARZANIA PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ SPOWODOWAŁO BY SPADEK CEN NABYWANYCH PRODUKTÓW O OKOŁO 30% DO NAWET 50% - STOSOWANIE OPAKOWAŃ JEDNORAZOWYCH, NIEPRZETWARZALNYCH JEST FAKTYCZNIE NAJDROŻSZE I CZĘSTO STANOWI ISTOTNĄ CZEŚĆ CENY PRODUKTU, (WIĘCEJ NA TEN TEMAT JUŻ WKRÓTCE NA www.zieloni.w.pl pod tytułem: "CZYSTO I OSZCZĘDNIE - ZBIÓRKA ŚMIECI: SYSTEM DLA WSI, MIAST I KRAJU"

 

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [ Dz. U. Nr 62, poz.628], ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej [Dz. U. Nr 63, poz. 639], a także znowelizowana ustawa z 13 września 1996 r. o zapewnieniu czystości i porządku w gminach [ Dz. U.Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz.369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r.Nr 100, poz.1085], nakładają poważne obowiązki zarówno na sferę gospodarczą, jak i na samorządy.

Gminy organizują selektywną zbiórkę opakowań oraz odpadów poużytkowych w tym także baterii; ustawa z 27.04.2001r. o odpadach, wprowadza szereg ważnych postanowień dotyczących sposobu postępowania z odpadami, w tym m.in, cyt: "Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.." [ Art. 8] "Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny" [ Art. 10], a także .. "Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku" [Art. 12]

W myśl ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia odzysku i recyklingu określonej procentowo części łącznej masy baterii sprzedanych w kraju w danym roku. Wskaźnik ten wzrasta z roku na rok. Aktualnie (np. w roku 2003) wynosi on 7 % masy, lecz w roku 2007 będzie wynosił już 50 % masy wszystkich baterii, które zostaną wprowadzone na rynek. Łatwiej ocenić skalę tego przedsięwzięcia , gdy poziomy procentowe zostaną zastąpione wskaźnikami masy.

Na rynek krajowy trafia obecnie ponad 200 milionów sztuk baterii, o łącznej masie ok. 6 800 Mg [ton, dane szacunkowe], . Chcąc wypełnić tegoroczny wskaźnik odzysku i recyklingu należy więc zebrać prawie 480 Mg [ton] baterii. Za cztery lata masa baterii, którą trzeba będzie zebrać i przekazać do odzysku wzrośnie co najmniej do 3 500 ton, a więc ponad 7-krotnie. Aby osiągnąć taki rezultat, niezbędna jest bliska współpraca przedsiębiorców zobowiązanych do odzysku baterii, z samorządami.

Opracowując koncepcję lokalnego, bądź regionalnego programu zbiórki baterii pamiętajmy, że aby uzyskać efekty zbliżone do osiąganych przez czołówkę państw Unii Europejskiej, należy zadbać o edukację mieszkańców.

Obowiązek odzysku i recyklingu może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnie powoływanych w tym celu organizacji gospodarczych, które nazwano organizacjami odzysku

REBA Organizacja Odzysku S.A. jest właśnie organizacją tego rodzaju, wyspecjalizowaną w odzysku zużytych baterii i ogniw wszelkiego rodzaju. Spółka REBA została założona przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku, firmy: Energizer, GP Battery, Gillette, Varta, Panasonic. Spółka REBA przejmuje od przedsiębiorców ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu baterii wraz z całą odpowiedzialnością za jego wykonanie.

Dążymy do tego, aby władze samorządowe - zarządy gmin i związków gmin stały się partnerem dla Organizacji Odzysku REBA S.A. REBA zapewni Państwu bezpłatny odbiór wszystkich zużytych baterii, zebranych na terenie danej gminy lub całego związku gmin. Dzięki temu unikną Państwo kosztów opłat pobieranych dotychczas przez - nieliczne zresztą -firmy, które odbierały odpady niebezpieczne w postaci zużytych baterii i zajmowały się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem.

Oferujemy Państwu bezpłatnie, określoną ilość pojemników do zbiórki baterii w szkołach, urzędach i sklepach na terenie gminy.

Po podpisaniu dwustronnego Porozumienia o Współpracy możemy zapewnić pojemniki w ilości wystarczającej do wprowadzenia zbiórki baterii na szeroką skalę na terenie całej gminy.

Jak zachęcać mieszkańców do selektywnego zbierania zużytych baterii ?

- informacja i edukacja to podstawowe czynniki stymulowania uczestnictwa, przy czym promocję zbiórki baterii dobrze jest wkomponować w ogólny plan gospodarki odpadami w gminie

- w krajach, w których selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od dłuższego czasu jak również w niektórych polskich miastach] pracownicy specjalnie wyznaczeni w tym celu obserwują rezultaty zbiórki, wykrywają błędy i/lub niski udział w systemie,

- spotykają się z mieszkańcami udzielając im niezbędnych wyjaśnień w celu uniknięcia błędów i zwiększenia ich motywacji,

- specjalnymi działaniami należy objąć grupy takie jak dozorcy, studenci, turyści, firmy sprzątające i konserwujące, stowarzyszenia osiedlowe i organizacje handlowe.

- duże znaczenie ma informacja zwrotna do obywateli w celu informowania ich o poprawie wyników, a także o popełnianych błędach.

Co należy robić z zebranymi bateriami ?

Proponujemy, aby zebrane baterie gromadzić w jednym ew. dwóch miejscach na terenie gminy. Po zebraniu większej ilości - min. 150 kg - wystarczy powiadomić spółkę REBA [uruchamiamy w tym celu bezpłatną linię telefoniczną], aby baterie zostały odebrane od Państwa przez wyspecjalizowaną firmę logistyczną.

Jeśli wśród pracowników UG lub młodych ludzi odbywających staż absolwencki mają Państwo osoby, którym można byłoby powierzyć rolę "samorządowych doradców ds. odzysku i recyklingu", jako REBA jesteśmy gotowi pomóc: nieodpłatnie przeszkolić te osoby w zakresie zbiórki baterii. Zadaniem takich samorządowych doradców jest promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i poużytkowych wśród mieszkańców, przekazywanie mieszkańcom informacji dostarczanych przez władze gminne oraz pomoc doradcza. W imieniu REBA deklarujemy gotowość pomocy przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych, które mogliby wykorzystywać ww doradcy oraz inne osoby prowadzące edukację ekologiczną na terenie gminy.

Mamy nadzieję, iż powyższa oferta zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez władze Gmin i Komunalnych Związków Gmin i stanie się podstawą współpracy z Organizacją Odzysku REBA, korzystną dla obydwu stron.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: Temat:

Nie ma jeszcze żadnej opinii na ten temat.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.